POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Zapytanie Poselskie ws. przejścia dla pieszych przy stacji Żurawica Osobowa

                                                          Zapytanie Poselskie

  

Do:

Pana Andrzeja Adamczyka

Ministra Infrastruktury i Budownictwa

 

Szanowny Panie Ministrze!

Działając na podstawie art. 14 ust. l pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2016 r. poz. 1510, z późn. zm.) oraz art. 191 ust. l, art. 195 ust. l i art. 195 ust. 2 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2012 r. poz. 32, z późn. zm.), wnoszę zapytanie poselskie w sprawie budowy przejścia podziemnego pod istniejącym torowiskiem przy stacji Żurawica Osobowa, na odcinku kolejowym Kraków – Medyka na obszarze województwa podkarpackiego.

Gmina Żurawica od kilku lat bezskutecznie stara się o wykonanie  ww. przejścia podziemnego. Przejście miałoby umożliwić swobodne dotarcie na drugą stronę linii kolejowej, do istniejącej drogi w miejscowości Bolestraszyce.

W decyzji wojewody podkarpackiego ŚR.IV-6613-8/08 z dnia 28.08.2008 r. dotyczącej środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Modernizacja linii kolejowej E-30 (korytarz II) na odcinku Kraków – Medyka – granica państwa w obszarze województwa podkarpackiego” wskazana inwestycja została uwzględniona. Na etapie wydawania decyzji przez wojewodę podkarpackiego mieszkańcy gminy Żurawica skierowali dwa pisma wskazujące potrzebę budowy bezpiecznego przejścia przez tory.

W dniu 1.11.2016 r. do Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury  i Budownictwa przedstawiciele lokalnych władz samorządowych wystąpili ponownie z prośbą o rozwiązanie kwestii przejścia w ramach Krajowego Programu Kolejowego.

Mimo upływu niemal 9 lat od momentu rozpoczęcia przedsięwzięcia „Modernizacja linii kolejowej E-30 (korytarz II) na odcinku Kraków – Medyka – granica państwa w obszarze województwa podkarpackiego” nie wykonano żadnych działań poprawiających bezpieczeństwo przechodniów przy ww. stacji. Warto podkreślić, że inwestor podzielił stanowisko przedstawicieli gminy o potrzebie rozwiązania tego problemu, stąd inercja w tej kwestii jest tym bardziej zastanawiająca.

Konieczność podjęcia działań w przedmiotowej sprawie jest pilna, ponieważ dotyczy również osób niepełnosprawnych, które korzystają z codziennej rehabilitacji. Torowisko na wysokości rampy rozładunkowej jest bardzo szerokie i przejście na drugą stronę odbywa się w sposób nielegalny. Kary za przekraczanie torów kolejowych w miejscu niedozwolonym nie są wystarczająco skuteczne. Ponadto w tym miejscu dochodzi do wypadków śmiertelnych.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na pytanie:

  • Czy przejście dla pieszych przy stacji Żurawica Osobowa zostanie uwzględnione w Krajowym Programie Kolejowym?
  • Czy w najbliższym czasie są planowane jakieś działania umożliwiające bezpieczne przekraczanie torów na tym odcinku kolejowym?

 

Marek Kuchciński

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści