POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Bezpłatna pomoc w Biurze Interwencji i Porad Prawnych PiS w Przemyślu

Biuro Interwencji i Porad Prawnych PiS w Przemyślu jest strefą parlamentarnej pracy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Od lat angażuje się ono w rozwiązywanie problemów województwa podkarpackiego i polityki regionalnej.

Biuro służy pomocą każdemu, kogo dotknęła niesprawiedliwość, niekompetencja lub arogancja urzędów i instytucji, kto potrzebuje wskazówki w korzystaniu z przysługujących mu praw. Bez względu na narodowość, poglądy polityczne czy status społeczny.

Pomoc ta polega na udzielaniu bezpłatnych porad prawnych, przygotowywaniu pism procesowych i administracyjnych, a w sprawach tego wymagających na podejmowaniu odpowiednich interwencji.

Osoby zainteresowane skorzystaniem z darmowej pomocy prawnej w biurze poselskim Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego mogą skontaktować się z pracownikami biura osobiście bądź telefonicznie pod nr 16 678 49 19.

W pierwszym półroczu 2019 r. łącznie odbyły się 174 spotkania. Podczas nich poruszane były kwestie z różnego rodzaju gałęzi prawa, tj.:

 1. prawa administracyjnego;
 2. ogólnego zakresu prawa cywilnego;
 3. prawa karnego i wykroczeniowego;
 4. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;
 5. prawa rodzinnego;

Podział tematyczny spotkań został przedstawiony na poniższym wykresie:

Porady prawne w I półroczu 2019 r.

Przeważającym tematem było zagadnienie upadłości konsumenckiej. Takich spotkań odbyło się aż 26. Pokazuje to jak ważną i potrzebną instytucją jest możliwość ogłoszenia przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej upadłości, celem oddłużenia.

Również często do biura poselskiego zgłaszały się osoby z prośbą o pomoc w sprawach spadkowych. W pierwszym półroczu odbyło się ich 18. Spotkania dotyczyły zarówno drogi sądowej poprzez wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, jak i opcji notarialnej tj. poświadczenia dziedziczenia.

Istotnym problemem, z którym zmagają się obywatele są sprawy rent i emerytur. 21 osób poszukiwało pomocy w sprawach nieprawidłowo naliczonych świadczeń, czy odmowy ich przyznania. Bardzo ważne jest uświadamianie ich o możliwości odwołania się do Sądu Powszechnego, który niejednokrotnie zmienia postanowienie organu emerytalno-rentowego.  Dwukrotnie omawiana była sprawa nowej emerytury „Mama 4 plus”.

Popularną tematyką są również sprawy rodzinnie, a w szczególności alimenty i rozwody. W przypadku alimentów przeważały sprawy o zasądzenie ich na rzecz małoletnich dzieci, jednak jeden przypadek dotyczył ich zniesienia z uwagi na osiągnięcie samodzielności przez dziecko. Postępowania rozwodowe dotyczyły zarówno wniosków o ustalenie winy jednego z małżonków, lub z zaniechaniem orzekania o niej. Spraw tych było łącznie 14.

Pozostałe sprawy cywilnoprawne dotyczyły m.in.:

 • skierowania na przymusowe leczenie;
 • zapłaty za wykonaną usługę;
 • czynszu mieszkalnego;
 • podziału majątku;
 • służebności;
 • spraw wieczystoksięgowych;
 • konsumenckiego odstąpienia od umowy;
 • dzierżawy;
 • odszkodowań/zadośćuczynień;
 • eksmisji;
 • depozytu sądowego.

Zdecydowany mały procent spraw, bo tylko 5%, stanowiły kwestie związane z przestępstwami i wykroczeniami. Dotyczyły m.in.:

 • stalkingu;
 • oszustwa;
 • naruszenia nietykalności cielesnej;
 • znęcania się;
 • przejęcia ścigania.

Prawo administracyjne różni się od innych gałęzi prawa, gdyż regulują go wyjątkowo liczne i zróżnicowane akty prawne. Zagadnienia te poruszane były na 24 spotkaniach i dotyczyły m. in.

 • zasiłku pielęgnacyjnego;
 • uzyskania dokumentów z archiwum;
 • wyłączenia stosowania ustawy dezubekizacyjnej;
 • postępowaniem rozgraniczeniowym;
 • umorzenia należności wobec Funduszu Alimentacyjnego;
 • abonamentu RTV;
 • świadczenia 500+;
 • warunków zabudowy.

Osoby, które najrzadziej zwracały się do Biura Interwencji i Porad Prawnych z prośbą o pomoc w swoich sprawach, to petenci z problemami pracowniczymi. Porady dotyczyły kwestii:

 • bezzasadnego rozwiązania stosunku pracy;
 • zaległości w wypłacie wynagrodzenia;
 • nieprawidłowego świadectwa pracy;
 • stażu pracy.

Trzykrotnie poruszany był temat skargi nadzwyczajnej tj. w sprawie nieprawidłowo naliczonej emerytury, nieumyślnego spowodowania śmierci oraz odwołania darowizny.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści