POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marek Kuchciński: Należy zwiększyć finansowanie parków narodowych

Podczas posiedzenia komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwach Marek Kuchciński zgłosił sugestie dotyczące budżetu dla parków narodowych na 2022 rok – przede wszystkim zwiększenia zarobków pracowników i zmniejszenia dysproporcji finansowych samych parków.

Podkreślił, że w kontekście tego, co dzieje się dzisiaj w Polsce i na świecie – że z jednej strony mamy skutki pandemii, a z drugiej zauważalną zmianę kierunków wyjazdów Polaków z zagranicy na kraj – rośnie znaczenie i wartość terenów ciekawych krajobrazowo. Czyste powietrze i naturalna przyroda dają zmęczonemu psychicznie społeczeństwu namiastkę normalności. To jest niebywale ważne w tym czasie.

Według marszałka najlepszym rozwiązaniem będzie uzależnienie finansowania zatrudnienia (etatów z pochodnymi) w parkach narodowych od dotacji budżetowej, która powinna być zwiększona. Należałoby także ostatecznie wyrównać płace pracowników parków narodowych z płacami Lasów Państwowych (niewielka grupa 1,5 tys. osób zarabia średnio tylko ok. 50% tego, co w PGL LP – 25 tys. osób).

Parki przyjmują rocznie ponad 15 mln osób i rośnie oddziaływanie na ten niewielki obszar, a bardzo unikalny pod względem przyrodniczym. Polskie parki mają znacznie mniejszą powierzchnię (1%) w porównaniu z np. ze Słowacją (6,5%), Węgrami (5%) czy Czechami (2%).

Z gospodarczego punktu widzenia i polityki rozwoju możemy postawić tezę, że parki narodowe wzmacniają rozwój regionów, ściągają kapitał w ich sąsiedztwo. Udowodniono, iż każdy dolar wydany na tę formę ochrony przyrody przez dane państwo zwracał się nawet stukrotnie w bogaceniu się lokalnych społeczności. Znacznie zwiększa się jednak liczba zadań realizowanych przez parki, przez co również bardzo rosną koszty. Cześć parków ma przychody. Część nie. I tu jest podstawowy problem, czyli dysproporcje.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści