POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Biografia i bibliografia

BIOGRAFIA

Marek Kuchciński, syn Zbigniewa, prezesa Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Przemyślu (1990-1994) urodził się 9 sierpnia 1955 r. w Przemyślu. W latach 1974-1978 studiował historię sztuki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1978 r. ukończył Policealne Studium Ogrodnicze. W latach 80. organizował w Przemyślu środowisko kultury niezależnej, poza cenzurą wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny”. Działał w niezależnym ruchu chłopskim – był m.in. członkiem Ogólnopolskiego Komitetu Oporu Rolników oraz autorem artykułów do podziemnego pisma OKOR „Solidarność Rolników”. Od 1982 działacz Duszpasterstwa Rolników w Krasiczynie, brał udział w organizowanej przez ks. Stanisława Bartmińskiego pomocy żywnościowej dla robotników na Śląsku. W latach 1983-1989, współorganizował Dni Kultury Chrześcijańskiej w Przemyślu oraz niezależne międzynarodowe wystawy sztuki „Człowiek – Bóg – Świat”. W 1985 r. Za działalność opozycyjną aresztowany. Przetrzymywany w AŚ w Jarosławiu i ZK w Przemyślu. W 1989 r. współzałożyciel oraz rzecznik prasowy Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim. W latach 1990-1992 członek Krajowego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” przy Lechu Wałęsie. Założyciel oraz prezes Porozumienia Centrum (1990-1999) w województwie przemyskim.  W latach 1990-2000 Prezes Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, wydawcy m.in. kwartalnika „Spojrzenia Przemyskie”. Wiceprezes rzeszowskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przewodniczył radzie programowej Polskiego Radia Rzeszów oraz był korespondentem Polskiego Radia Lwów. W latach 1994–1999 radny Przemyśla. Od 1999 do 2001 r. wicewojewoda podkarpacki. Od 2001 poseł na Sejm RP kolejnych kadencji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 4 sierpnia 2010 r. został wicemarszałkiem Sejmu VI kadencji, zaś 8 listopada 2011 r. – wybrany na wicemarszałka Sejmu VII kadencji. Przewodniczył sejmowym komisjom: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Był wiceprzewodniczącym Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego RP i Ukrainy oraz członkiem Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej. Od 2010 r. jest inicjatorem cyklu spotkań – konferencji państw karpackich pod hasłem „Europa Karpat”, których celem jest m.in. wzmacnianie współpracy oraz budowa międzynarodowej sieci parlamentarzystów działających na rzecz zrównoważonego rozwoju Karpat. Od 12 listopada 2015 r. do 09 sierpnia 2019 r. pełnił funkcję Marszałka Sejmu VIII kadencji. Wybrany na posła na Sejm IX kadencji. Od 15 września 2020 r. Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, członek Komisji Łączności z Polakami za Granicą oraz Komisji Ochrony Środowiska, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Karpackiego oraz Zespołu ds. Ratownictwa Górskiego. Przedstawiciel delegacji Sejmu i Senatu RP do Wymiaru Parlamentarnego Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Od 12 lutego 2020 r. przewodniczący  Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej, uczestnik grup: Polsko-Słowackiej, Polsko-Rumuńskiej oraz Polsko-Czeskiej. Od 15 września 2020 r. był szefem Komisji Spraw Zagranicznych. Ze stanowiska zrezygnował powołany na szefa Kancelarii Rady Ministrów. Funkcję tę pełni od 12 października 2022 r.

Jest żonaty, ma troje dzieci.

NAJWAŻNIEJSZE ODZNACZENIA.
 • Krzyż Wolności i Solidarności (2016 rok) – za zaangażowanie w działalność opozycyjną przeciwko dyktaturze komunistycznej PRL.
 • Order „Za zasługi” dla Ukrainy (2010 rok) – za znaczący osobisty wkład na rzecz rozwoju stosunków polsko-ukraińskich oraz wzmocnienia autorytetu Ukrainy w świecie.
 • Wielki Krzyż Orderu Węgierskiego (2018 rok) – w dowód uznania wybitnych zasług w budowaniu politycznych i społecznych kontaktów węgiersko-polskich.

 • Order „Za zasługi” dla Litwy (2019 rok) – za wkład w rozwijanie stosunków pomiędzy Litwą i Polską, poprawę współpracy politycznej, kulturalnej, gospodarczej i społecznej pomiędzy obu krajami.

Ponadto:

Wyróżniony/odznaczony m.in.

 • nagroda wojewody przemyskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury (1991)
 • nagroda Polskiego Radia i Telewizji w Rzeszowie (1999)
 • Laur „Nowin” w kategorii Polityk Roku 2003
 • Odznaka Honorowa za zasługi dla Ratownictwa Górskiego, 7 pażdziernika 2009

 • Medal Maticy Slovenskiej w Martinie, uroczystości 150 rocznicy powstania narodu słowackiego, Martin, 30 maja 2011
 • Złota Odznaka nr 1/2018 Polskiego Związku Badmintona, 28 grudnia 2017
 • Honorowy Obywatel Miasta Przemyśla, 12 kwietnia 2018
 • Komandoria Św. Wojciecha nr 66 Kapituły Konfraterni Mazowieckiej Odznaki Św. Floriana Mazovia, 15 sierpnia 2018
 • Odznaka Honorowa Ligi Obrony Kraju, 14 grudnia 2018
 • „Złota tarnina”, nagroda główna za działalność na rzecz rozwoju Bieszczad, 26 stycznia 2019
 • Dyplom Forum Polska-Węgry, za wspieranie współpracy obu narodów, Stary Sącz, 18 maja 2019
 • Ambasador Instytutu Felczaka, Krasiczyn, 26 sierpnia 2020
 • Złoty medal In Caritate Serwice za zasługi dla Caritas,  Warszawa, 16 sierpnia 20201 

BIBLIOGRAFIA

Społeczno-historyczny kontekst biografii

 • David Selbourne, Solidarity on the Hustings, The Independent Magazine 03.06.1989
 • Wojciechowski Aleksander, Czas smutku, czas nadziei. Sztuka niezależna lat osiemdziesiątych, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1992
 • Najder Zdzisław, Jaka Polska. Co i komu doradzałem, Editions Spotkania, Kraków 1992
 • Represje wobec wsi i ruchu ludowego (1956-1989), t. 2, red.: Janusz Gmitruk, Zbigniew Nawrocki, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2004
 • Iwaneczko Dariusz, Opór społeczny a władza w Polsce południowo-wschodniej 1980-1989, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2005
 • Karnowski Michał, Zaremba Piotr, O dwóch takich. Alfabet braci Kaczyńskich, Wydawnictwo M, Kraków 2006
 • Forum Regionów, Muszyna 11-12 września 2008, oprac. Bogumił Luft, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2008
 • ks. Stanisław Bartmiński, INTROIBO AD ALTARE DEI, dzieje służby ministranckiego przy katedrze przemyskiej w latach 1946-2008, Przemyśl, 2008
 • Kozłowski Piotr, 100 lat Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Przemyślu 1908-2008, SP nr 1 im. Henryka Sienkiewicza, Przemyśl 2008
 • Borowiec Janusz, Wybory ’89 w Polsce południowo-wschodniej w dokumentach SB, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa-Rzeszów 2009
 • Sopel Tadeusz, Niezależny ruch chłopski „Solidarność” w Polsce południowo-wschodniej w latach 1980-1989: dokumenty, wspomnienia, refleksje, Południowo-Wschodni Instytut Naukowy, Przemyśl 2000
 • Encyklopedia Solidarności. Opozycja w PRL 1976-1989, t. 1, red. Mirosława Łątkowska, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010
 • NSZZ Solidarność 1980-1989, t. 5: Polska środkowo-wschodnia, red.: Łukasz Kamiński, Grzegorz Waligóra, Instytut Pamięci Narodowej, Warszawa 2010
 • Solidarność Rolników Indywidualnych 1980-1989, red. Andrzej W. Kaczorowski, Fundacja Kasa Nadziei, Warszawa 2010
 • Stan wojenny. Spojrzenie po dwudziestu latach, red. Agnieszka Adamiak, Biuro Edukacji Publicznej Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Rzeszów 2000
 • Zaremba Piotr, O jednym takim… Biografia Jarosława Kaczyńskiego, Wydawnictwo Czerwone i Czarne, Warszawa 2010
 • Wybory parlamentarne w 1989 r. w Polsce południowo-wschodniej, red. Małgorzata Gliwa Mariusz Krzysztofiński, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2011
 • Kaczyński Jarosław, Polska naszych marzeń, Drukarnia Akapit, Lublin 2011
 • Kaczyński Lech, Pamięć i zobowiązanie, Prawo i Sprawiedliwość, Warszawa 2011
 • Krzymowski Michał, Dzierżanowski Marcin, Smoleńsk, zapis śmierci, The Facto, Warszawa 2011
 • Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 2001-2011, oprac. Zdzisław Budzyński, Jan Draus, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Przemyśl 2011
 • Pokolenie ’80. Niezależna twórczość młodych w latach 1980-89. Wystawa i Katalog, Muzeum Narodowe w Krakowie, red. Tadeusz Boruta, IPN Kraków 2010-2011
 • Pokolenie ’80. Polityczny protest? Artystyczna kontestacja? Niezależna twórczość młodych w latach 1980-1989, red. Tadeusz Boruta, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2012
 • Polski Konsulat we Lwowie 1987-2012, oprac. Marcin Zieniewicz, Konsulat Generalny RP we Lwowie, Wydawnictwo Test, Drukarnia „Oprawa” Sp. z o.o. w Łodzi, Lwów-Łódź 2012
 • Dudek Antoni, Historia polityczna Polski 1989-2012, Społeczny Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2013
 • Kaczyński Jarosław, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC, Wydawnictwo Zysk i S-ka 2016
 • Non omnis moriar. Abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach, red. Mariusz Krzysztofiński, Instytut Pamięci Narodowej, Rzeszów 2016
 • Szczerski Krzysztof, Utopia europejska. Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Biały Kruk, Kraków 2017
 • W obronie suwerenności, red. Jan Majchrowski, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017
 • Księga Pamiątkowa w 100. rocznicę urodzin śp. Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka, red. Jerzy F. Adamski, Adriana Paszkowska, Zygmunt Śliwa, „LIBRA”, Rzeszów 2018
 • Justyna Stasiek-Harabin, Galeria portretów marszałków Sejmu II RP, Artysta i sztuka, nr 29, 2019
 • Justyna Stasiek-Harabin, Galeria rzeźb marszałków I RP, Artysta i sztuka, nr 30, s. 42, 2019
 • Dyplomacja parlamentarna w Europie Środkowej i Wschodniej w latach 2015-2019, red. Beata Surmacz, Aleksandra Kuczyńska-Zonik, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2019
 • Koncepcja Europy Karpat, Przemyśl/Krasiczyn 21-22 lutego 2020, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2020
 • O wolną wieś i wolną Polskę. Ogólnopolski Komitet Oporu Rolników i niezależna działalność środowisk chłopskich w latach 1982-1989, red. C. Kuta, M. Wenklar, Kraków 2020
 • Waldemar Paruch, Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej, Instytut Europy Środkowej, Lublin 2021
 • Sejm VIII kadencji. Ustawy, sprawozdania, relacje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2021__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Czasopisma

Publikacje

 • Kuchciński Marek, Pierwsze: wygrać wybory, „Biuletyn wyborczy, Pismo Komitetu Obywatelskiego Solidarność w Przemyślu”, 1989
 • Kuchciński Marek, Pospolite ruszenie obywatelskie, „Spojrzenia Przemyskie”, 1990
 • Kuchciński Marek, Jeszcze nie skończyliśmy pracy, „Spojrzenia Przemyskie”, 1991
 • Kuchciński Marek, Rządzić czy służyć?, „Spojrzenia Przemyskie”, 1993
 • Kuchciński Marek, Nie zezujmy w stronę Moskwy, „Strych Kulturalny”, 1996
 • Kurylak Józef, Karasek Krzysztof, Musiał Jan, Kuchciński Marek, Zazula. Sztuka i polityka, „Strych Kulturalny”, 1996
 • Kuchciński Marek, Polityka narodowościowa. Z perspektywy 7 lat – referat wygłoszony podczas polsko-niemieckiej konferencji samorządowej Przemyśl-Paderborn, Przemyśl 1996
 • Kuchciński Marek, Rosyjskie prowokacje?, „Nowy Dziennik. Nowy Jork”, 7 czerwca 1997
 • Kuchciński Marek, Raport o współpracy transgranicznej w latach 1990-1998. Koncepcja rozwoju, Przemyśl 1997
 • Kuchciński Marek, Demokracja lokalna. Program o budowie społeczeństwa obywatelskiego w ramach współpracy transgranicznej polsko-ukraińskiej, DEM LOK, Przemyśl 1997
 • Kuchciński Marek, Dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze. Program o ochronie i zarządzaniu dobrami kultury o wyjątkowych walorach zabytkowych i przyrodniczych, Przemyśl 1998
 • Kuchciński Marek, Ochrona przyrody na Podkarpaciu, „Almanach Podkarpacki”, 2000
 • Marek Kuchciński, Polityka rozwoju regionalnego i jej wpływ na rozwój Polski w UE [w:] Konwencja Ekonomiczna. Rolnictwo, obszary wiejskie, ochrona środowiska, polityka regionalna. Tezy programowe,, PIS Warszawa, 12 grudnia 2004
 • Kuchciński Marek, Przeciw patologiom biurokracji, służba cywilna i państwowy zasób kadrowy w projektach PiS, „Rzeczpospolita”, 2006, nr 143
 • Kuchciński Marek, Szczerski Krzysztof, Europa Karpat, „Rzeczpospolita”, 2011, nr 207
 • Kuchciński Marek, List okolicznościowy Marszałka Sejmu RP z okazji uroczystości dziękczynnych w Licheniu (10 września 2016 r.), „Ephemerides Marianorum. Studia historyczno-teologiczne” 2017, r. 6
 • Kuchciński Marek, Ugyanazokért az értékekért, a szabadsagért harcoltunk, [w:] A szabad Közép-Europa multja és jövoje, METEM (Magyar Egyhaztörténeti Enciklopédia Munkaközösség), Budapeszt 2017
 • Kuchciński Marek, Polskość to demokracja i wolność, „Sieci”, 2 lipca 2018
 • Kuchciński Marek, 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, „Mówią Wieki”, 2018, nr 1
 • Kuchciński Marek, Różnić się, szanując, „Gość Niedzielny”, 2018
 • Kuchciński Marek, wystąpienie z  10 lutego 2019 r., „Kronika Sejmowa”, luty 2019, nr 77
 • Kuchciński Marek, Bez Unii Lubelskiej nie byłoby Unii Europejskiej, Kronika Sejmowa, marzec 2019, nr 78
 • Kuchciński Marek, Mówią, że jestem zbyt liberalny, wywiad w: „Sieci”, 15-22 kwietnia 2019, nr 15
 • Marek Kuchciński, wstęp w: Strych Kulturalny – reprint, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Przemyśl 2019

Wybrane publikacje Wydawnictwa Sejmowego w latach 2016-2019, w tym ze słowem wstępnym lub artykułami marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

 • Chrześcijaństwo w dziejach Polski i Polaków 966-2016, Warszawa 2016 (wyd. II 2018)
 • Christianity in the History of Poland and the Poles 966-2016, Warszawa 2016 (wyd. II 2018)
 • Waldemar Paruch, Europa Karpat, Warszawa 2016
 • Kondracka Mariola, Posłanki i senatorki II Rzeczypospolitej, Warszawa 2017
 • Luksa Katarzyna, Gabriela Balicka (1867-1962). Działalność polityczna, społeczna, naukowa, edukacyjna, Warszawa 2017
 • Europa Karpat. Rzecz o współpracy, Warszawa 2017
 • Europe of the Carpathians. Cooperation, Warszawa 2017
 • Polska prezydencja w Grupie Wyszehradzkiej (1 lipca 2016 r. – 30 czerwca 2017 r.), Warszawa 2017
 • Polish presidency of the Visegrad Group (July 2016 – June 2017), Warszawa 2017
 • A visegrádi együttműködés lengyel elnöksége (2016 július – 2017 június), Warszawa 2017
 • Polské předsednictví visegrádské skupiny (červenec 2016 – červen 2017), Warszawa 2017
 • Poľské predsedníctvo vo vyšehradskej skupine (júl 2016 – jún 2017), Warszawa 2017
 • Wizyta na Litwie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego z okazji 630. rocznicy chrztu Litwy: 26 września 2017, Warszawa 2017
 • Konstytucja Solidarności, Warszawa 2018
 • Kronika Sejmowa, Warszawa 2015-2019
 • Miasto Waleczne. Przemyśl w 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości, Warszawa – Przemyśl 2018
 • Europa Karpat. Dziedzictwo i przyszłość, Warszawa 2018
 • Europe of the Carpathians. Heritage and future, Warszawa 2018
 • Draus Jan, Szymanowski Maciej, Żywe pochodnie, Warszawa 2018
 • Draus Jan, Szymanowski Maciej, Living torches, Warszawa 2018
 • Kupisz Dariusz, Od Piotrkowa do Warszawy. 550-lecie polskiego sejmu dwuizbowego, Warszawa 2018
 • Wierzbicka Bożena, Gmachy i wnętrza sejmowe w Polsce, Warszawa 2018
 • Europa Karpat: rzecz o współpracy, red. Waldemar Paruch, wyd. II, Warszawa 2019
 • Godek Sławomir, O odrodzeniu Rzeczypospolitej. The Rebirth of the Commonwealth, Warszawa 2018
 • Kornat Marek, Uruszczak W., 550 lat parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, Warszawa 2019
 • Kornat Marek, Uruszczak W., 550 Years of Polish Parliamentarism, Warszawa 2019
 • Marszałkowie Sejmu II Rzeczypospolitej, Warszawa 2019
 • Tusiński Piotr A., Sejm Ustawodawczy Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1922, Warszawa 2019
 • Konferencja Europa Karpat, Zamek w Krasiczynie 16-17 lutego 2019, Warszawa 2019
 • IV Szczyt Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. #EUROWAW 2019, Warszawa 2019
 • Niezłomny. Pamięci księdza arcybiskupa Ignecego Tokarczuka w setną rocznicę urodzin, red. Jan Musiał, Warszawa 2019
 • Zanim upadł Mur Berliński. Węgry, Czechosłowacja i Polska wobec uchodźców z komunistycznej NRD w 1989 r., red. Jan Draus, Maciej Szymanowski, Warszawa 2019
 •  1468-2018 Uroczystości upamiętniające 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej, album, Wydawnictwo Sejmowe 2019 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O rodzinie Marka Kuchcińskiego

 • Janicki Jerzy, Towarzystwo weteranów. Alfabet lwowski 2, BGW, Warszawa 1994
 • Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania warszawskiego, t. 4, Warszawa 1997, (hasło: Milewski Marian)
 • Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Polacy we Francji. Historia i współczesność. Materiały z VIII Międzynarodowego Sympozjum Biografistyki Polonijnej, Stella-Plage, Vaudricourt, CAN, Vaudricourt-Warszawa-Kielce 2004
 • Judycki Zbigniew Andrzej, Polscy duchowni w świecie. Słownik biograficzny, T. I, Redakcja Informatorów Biograficznych Józef Siwek, Kielce 2008
 • Złoty jubileusz kapłaństwa ks. Mieczysława Kuchcińskiego OMI, Stella-Plage, Vaudricourt 2006
 • Judycka Agata, Judycki Zbigniew, Oblaci polscy we Francji, Belgii i Luksemburgu. 60 lat Wiceprowincji Polskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej we Francji, Belgii i Luksemburgu, „S-CAN” Wydawnictwo, Vaudricourt-Warszawa-Tarnów 2006
 • Milewski Marian Michał, Czarny. Wspomnienia z Powstania Warszawskiego, [maszynopis]
 • Pielorz Józef OMI, Polscy Oblaci na Zachodzie Europy 1905-2010. Historia pracy duszpasterskiej Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej w Niemczech, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Teologiczny, Poznań 2012
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści