Uprawnienia ustawowe

  • powoływanie Głównego Inspektora Pracy i zastępców,
  • powoływanie wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli,
  • powoływanie kierownika Krajowego Biura Wyborczego.