Marek Kuchciński https://marekkuchcinski.pl/ Poseł na sejm RP – okręg nr 22 Mon, 29 May 2023 20:58:28 +0000 pl-PL hourly 1 https://marekkuchcinski.pl/storage/2018/12/cropped-Mk-32x32.jpg Marek Kuchciński https://marekkuchcinski.pl/ 32 32 Marek Kuchciński: Ponad 118 mld zł dla Podkarpacia https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/marek-kuchcinski-ponad-118-mld-zl-dla-podkarpacia/ Mon, 29 May 2023 20:39:29 +0000 https://marekkuchcinski.pl/?p=28529 Podczas spotkania w Sędziszowie Małopolskim politycy Prawa I Sprawiedliwości omawiali m.in. inwestycje zrealizowane przez partię na Podkarpaciu. Łączne wsparcie z funduszy państwowych, samorządu województwa i wsparcia z UE. Tak duże fundusze udało się pozyskać głównie dzięki współpracy parlamentarzystów, władz województwa i środowisk lokalnych (w tym zakładany koszt Via Carpatii (Rzeszów – Barwinek) oraz programu 100 […]

Artykuł Marek Kuchciński: Ponad 118 mld zł dla Podkarpacia pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

]]>
Podczas spotkania w Sędziszowie Małopolskim politycy Prawa I Sprawiedliwości omawiali m.in. inwestycje zrealizowane przez partię na Podkarpaciu. Łączne wsparcie z funduszy państwowych, samorządu województwa i wsparcia z UE. Tak duże fundusze udało się pozyskać głównie dzięki współpracy parlamentarzystów, władz województwa i środowisk lokalnych (w tym zakładany koszt Via Carpatii (Rzeszów – Barwinek) oraz programu 100 obwodnic) to ponad 118 mld

Polityka prorodzinna – ok. 13,63 mld

Program Rodzina 500+
⦁ 12,60 mld zł
⦁ ponad 370 tys. dzieci
⦁ ponad 216 tys. rodzin
⦁ po wprowadzeniu programu rodzina 500+ bezrobocie wśród kobiet znacznie spadło.
W 2015 r. na Podkarpaciu blisko 64 tys. kobiet pozostawało bez pracy, natomiast
w kwietniu tego roku bezrobotnych kobiet było 36 tys.
Program Maluch + 2016-2022 – ponad 87 mln zł
⦁ Utworzono 106 nowych placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobki, kluby dziecięce, dzienni opiekunowie)
⦁ Tegoroczne rozstrzygnięcie na Podkarpacie trafi 265 mln zł i powstanie ponad 4 tys. miejsc opieki
Program Dobry Start
⦁ blisko 375 mln zł
⦁ ponad 251 tys. świadczeń
Program Posiłek w szkole i w domu
⦁ ponad 248,6 mln zł
⦁ średniorocznie korzysta blisko 100 tys. osób, z czego ok. 70 proc. stanowili mieszkańcy obszarów wiejskich
⦁ Dofinansowanie programu w 2023 r. to 34,7 mln zł
Program Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
⦁ ponad 12,7 mln zł w latach 2016-2019 – wynagrodzenia dla asystentów rodziny
⦁ ponad 4,5 mln zł na dofinansowania zatrudnienie średniorocznie 72 koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej
⦁ w 2020 r. dla 153 asystentów 225 tys. zł
⦁ w roku 2021 r. 305 tys. zł dla 141 gmin
⦁ w 2022 dofinansowanie w formie dodatku do wynagrodzenia w wysokości do 3 tys. zł otrzymało 187 asystentów rodziny na łączną kwotę 442 tys. zł
⦁ w 2022 r. asystenci rodziny mieli pod opieką 1 866 rodzin

Pomoc dla niepełnosprawnych – ok. 106 mln zł

Program Asystent osoby niepełnosprawnej
⦁ ponad 32,3 mln zł w latach 2019-2022
⦁ skorzystało łącznie prawie 2 tys. osób
⦁ 27,2 mln zł w 2023 r. dla 93 jednostek samorządu terytorialnego
Program Opieka Wytchnieniowa
⦁ ponad 10,2 mln zł w latach 2019 – 2022
⦁ ponad 1,5 tys. Osób
⦁ 10 mln zł na opiekę w 2023
Program Centra Opiekuńczo-Mieszkalne
⦁ ponad 26 mln zł
⦁ dla 226 osób niepełnosprawnych

Ochrona zdrowia – ok. 43,6 mld zł

⦁ ponad 42 mld zł od 2016 r.
⦁ W 2016 r. ponad 3,7 mld zł na opiekę medyczną, rok 2023 planowane 7,27 mld zł
⦁ ratownictwo medyczne 2016-2023 r. 1,13 mld zł
⦁ bezpłatne leki dla seniorów powyżej 75. roku życia ok. 262 mln zł
⦁ bezpłatne leki dla ciężarnych kobiet 1,55 mln zł
⦁ 2016-2022 dla jednostek samorządu terytorialnego ponad 98,9 mln zł

Polityka senioralna – ok. 4,14 mld zł

⦁ na 13. i 14. emeryturę przeznaczyliśmy ponad 4,1 mld zł
⦁ świadczenia otrzymuje rocznie około 470 tys. osób

Program wieloletni Senior+
⦁ 2015-2022 w woj. podkarpackim powstało 77 placówek, w tym 33 Dzienne Domy Senior+ oraz 44 Kluby Senior+, z łączną liczbą 1 760 miejsc
⦁ dofinansowanie na lata 2015-2020 i 2021-2025 ponad 25,1 mln zł
· W 2023 r. zaplanowano utworzenie 9 ośrodków wsparcia na łączną kwotę 1,7 mln zł, tj.:
ü 2 Dzienne Domy Senior+ i 7 Klubów Senior+
ü dofinansowanie działalności bieżącej dla 56 ośrodków na kwotę 3,3 mln zł (30 Dziennych Domów Senior+ oraz 26 Klub Senior+)
Program Opieka 75+
⦁ prawie 4,2 mln zł
⦁ dla 521 osób z 41 gmin
⦁ 2023 – 1,8 mln zł
Program Wspieraj Seniora/ Korpus Wsparcia Seniora
⦁ prawie 5,2 mln zł
⦁ 98 gmin, wsparciem objęto 4 551 osób
⦁ 2023 – 1,5 mln zł

Infrastruktura – ok. 9,6 mld zł

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
Ponad 825 mln zł
⦁ zmodernizowano ponad 1150 km dróg gminnych i powiatowych, wybudowano lub przebudowano 290 przejść dla pieszych o podwyższonym standardzie bezpieczeństwa
⦁ dodatkowa pula środków na 2023 r. w wysokości ponad 61 mln zł na remonty dróg gminnych i powiatowych oraz ponad 61 mln zł na poprawę bezpieczeństwa pieszych
⦁ na rok 2023 ponad 283 mln zł
Program Inwestycji Strategicznych
⦁ 4,7 mld zł na uzdrowiska, infrastrukturę wodnokanalizacyjną, baza sportowa i edukacyjna
Program 100 obwodnic
⦁ 2,6 mld zł na obwodnice Przemyśla, Miejsca Piastowego, Kolbuszowej, Nowej Dęby, Sanoka (II etap), Jasła, Pilzna, Brzostka i Kołaczyc
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
⦁ Ponad 1 mld zł na drogi wojewódzkie, hospicjum wraz z poradnią medycyny paliatywnej, szpital o pawilon zawierający mały blok operacyjny
Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych
⦁ ponad 108,8 mln zł
⦁ W 2023 r. blisko 76 mln zł
⦁ 1223 linie autobusowe

Usuwanie klęsk żywiołowych – 338 mln zł

⦁ 306 mln zł zmodernizowano ponad 846 km dróg gminnych i powiatowych oraz wyremontowano, przebudowano lub odbudowano łącznie 297 przepustów i obiektów mostowych na drogach gminnych i powiatowych

32 mln zł – Fundusz Solidarności UE

⦁ przywrócono do stanu pierwotnego 9 mostów, 47,833 km dróg i 24 przepustów pod drogami, boiska sportowe oraz linię wąskotorową Przeworskiej Kolei Dojazdowej relacji Przeworsk-Dynów

Przeciwdziałanie ruchom osuwiskowym i usuwanie ich skutków – 100 mln zł

⦁ ponad 75 mln zł
⦁ na 2023 r. ponad 25 mln zł

Rozwój rolnictwa i wsi – ok. 4,86 mld zł

⦁ 4,4 mld zł 2016-2022 (dopłaty bezpośrednie, płatności dla gospodarstw na terenach z ograniczeniami naturalnymi, wsparcie praktyk przyczyniających się do zrównoważonego gospodarowania gruntami, płatności ekologiczne). Z płatności bezpośrednich korzysta ponad 100 tys. rolników rocznie.
⦁ dopłaty do zakupu wysokojakościowego materiału siewnego 2018 – 2022 – 7,4 mln zł
⦁ zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 2016 – 2023 – 260 mln zł
⦁ w latach 2016-2022 na bieżącą konserwację urządzeń melioracji wodnych to blisko 15 mln zł.
⦁ dla poszkodowanych rolników, u których wystąpiły szkody w uprawach rolnych spowodowane przez zwierzęta łowne – 20,7 mln zł
⦁ Kola Gospodyń Wiejskich od 2018 do chwili obecnej na wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich wypłacono ok. 23 mln zł

Rządowa Tarcza Energetyczna – 852 mln zł

Dodatek węglowy
⦁ ponad 766 mln zł 2022-2023
⦁ ponad 250 tys. gospodarstw domowych
Dodatek dla gospodarstw domowych do paliw innych niż węgiel
⦁ łączna kwota dodatku ok. 81 mln zł
⦁ skorzystało ok. 60 tys. gospodarstw
Dodatek dla podmiotów wrażliwych, które nie są przyłączone do sieci gazowej lub ciepłowniczej
⦁ łączna kwota dodatku ok. 2 mln zł
⦁ skorzystało 189 podmiotów wrażliwych
Dodatek elektryczny dla gospodarstw ogrzewanych energią elektryczną
⦁ łączna kwota dodatku elektrycznego wyniosła ok. 2 mln zł
⦁ skorzystało ok. 1,5 tys. gospodarstw
Ciepło z rekompensatą – wsparcie dla odbiorców ciepła systemowego
⦁ łączna kwota ok. 0,6 mln zł
⦁ skorzystało 5 przedsiębiorstw energetycznych dostarczających ciepło systemowe
Refundacja podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
⦁ 14 kwietnia br. Wojewoda Podkarpacki otrzymał środki finansowe w wysokości ponad 407 tys. zł na wypłatę odbiorcom paliw gazowym refundacji podatku VAT na podstawie zapotrzebowań złożonych przez gminy w lutym i marcu
W 2022 r. dostarczono ponad 58 tys. ton węgla. W 2023 r. ponad 96 tys. ton węgla. Łącznie w ramach programu dostarczono ponad 154 tys. ton węgla

Działania proekologiczne – 766 mln zł

Czyste Powietrze
⦁ 613 mln zł – kwota dotacji, łączna kwota zawnioskowanych środków na wymianę starych pieców, ocieplenie budynków, wymianę starych okien i drzwi, zakup paneli słonecznych – ok. 803 mln zł
Złożono ponad 32 tys. wniosków
Mój Prąd
⦁ zainstalowano blisko 435 tys. mikroinstalacji fotowoltaicznych. Łączny budżet to
ponad 2,13 mld zł W ramach czterech naborów wypłacono dofinansowanie dla ponad 446 tys. wniosków w kwocie ponad 1,912 mld zł (stan na 15 marca 2023 r.). Średnio to zwrot blisko 4 287 zł dla każdego złożonego wniosku
⦁ 35519 dofinansowań do projektów paneli słonecznych na łączną moc instalacji 177076 kW. Co daje ponad 152 mln zł
Stop Smog
⦁ ponad 987 tys. zł dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej otrzymał Rzeszów na realizację programu Stop smog. Rzeszowianie będą mogli m.in. wymienić piece czy docieplić ściany
Ulga Termomodernizacyjna
⦁ ponad 125 tys. zeznań podatkowych z wykazaną ulgą termomodernizacyjną złożyli mieszkańcy Podkarpacia w ramach rozliczeń za lata 2020-2022. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem. Ulga obejmuje m.in. ocieplenie domów, wymianę źródeł ciepła, stolarki okiennej i montaż paneli fotowoltaicznych

Ochrona zabytków – 184,2 mln zł

⦁ w latach 2016-2023 ponad 76 mln zł przeznaczył wojewódzki konserwator ochrony zabytków na prace remontowo-konserwatorskie przy podkarpackich zabytkach
⦁ w latach 2016-2023 w ramach programu Ochrona zabytków zagwarantowano łącznie 68,2 mln zł na dofinansowanie ponad 360 zadań
⦁ ok. 40 mln zł przeznaczono na ochronę zabytków z budżetu woj. podkarpackiego

Obniżka CIT

⦁ Ulga dla młodych – zerowy PIT do 26. roku życia. W 2021 r. skorzystało ponad 115 tys. mieszkańców
⦁ z 9 proc. CIT w 2021 r. skorzystało ok. 5,1 tys. podmiotów

Tarcza dla przedsiębiorców/mały ZUS – 3 mld zł

Wsparcie dla przedsiębiorców:
⦁ wypłacono 3 mld dla około 18 tys. firm, chroniąc ok. 150 tys. miejsc pracy
⦁ prawie 12 tys. przedsiębiorców korzysta z tzw. małego ZUS-u

Wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych – 275 mln zł

⦁ świadczenie dla strażaków ratowników otrzymuje ok. 8,2 tys. osób na łączną kwotę ok. 23 mln zł w 2023 r.
⦁ Program Mały Strażak: na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek OSP przeznaczono dotychczas ok. 14,3 mln zł Na rok 2023 r. przewidziano 5,7 ml zł
⦁ w 2023 r. łączna kwota dotacji ponad 2 mln zł trafi do 659 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
⦁ w latach 2016-2022 zakupiono 314 wozów strażackich dla OSP na łączną kwotę ponad 190 mln zł
⦁ w 2023 r. do OSP trafią 52 wozy strażackie za blisko 40 mln zł

Przejścia graniczne – ok. 200 mln zł

⦁ blisko 43,44 mln w latach 2016-2022, na zakup niezbędnego wyposażenia przeznaczonego na obsługę przejść
⦁ przejście graniczne Malhowice-Niżankowice (otwarte 13.02.2023 r. dla ruchu ciężarowego) zapewnia 21 miejsc pracy, a w pełnym wymiarze (ruch osobowy
i towarowy) będzie zapewniać – 100 etatów w administracji skarbowej. Koszt budowy to 105 mln zł
⦁ remont linii kolejowej 102 z Przemyśla do Malhowic oraz budowa kolejowego przejścia granicznego
w Malhowicach – efekt wieloletnich starań od lat 90. Powstanie dodatkowo ok. 50 miejsc pracy w administracji skarbowej – 47 mln zł

Wymiar sprawiedliwości – 306 mln zł

⦁ budowa Sądu Okręgowego w Rzeszowie
⦁ rozbudowa Sądu Rejonowego w Przemyślu
⦁ budowa Sądu Rejonowego w Nisku
⦁ rozbudowa Sądu Rejonowego w Mielcu
⦁ rozbudowa Sądu Rejonowego w Jaśle

Bezpieczeństwo

⦁ powstanie 3 Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie oraz 20 Przemyskiej Brygady Obrony Terytorialnej
⦁ szereg inwestycji w ramach programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa, m.in.:
⦁ Budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Lesku
⦁ Budowa strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP Rzeszów
⦁ Budowa strzelnicy pistoletowej w Przemyślu
⦁ Przebudowa Komendy Powiatowej w Lubaczowie
⦁ Budowa nowej siedziby Posterunku w Zagórzu
⦁ Budowa Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych w Dubiecku i Dukli, budowa budynku Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie, rozbudowa Komend Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej w Lubaczowie i Mielcu

Pozostałe inicjatywy – 17,35 mld zł

⦁ Via Carpatia – oddane do użytkowania w latach 2021-2022 odcinki: Rzeszów-Lublin – ok. 4 mld zł.
W realizacji odcinki Rzeszów-Barwinek – 12,6 mld zł.
⦁ łącznie środki z subwencji ogólnej budżetu państwa na zadania drogowe dla podkarpackich jednostek samorządu terytorialnego w latach 2016 – 2022 to 250 mln zł
⦁ konserwacja i remont budowli regulacyjnych, usuwanie szkód powodziowych, utrzymanie odpowiedniego stanu dna rzek, budowa małej elektrowni wodnej na Wisłoku, rozbudowa wałów przeciwpowodziowych – 500,1 mln zł

Artykuł Marek Kuchciński: Ponad 118 mld zł dla Podkarpacia pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

]]>
Dajmy lepszą perspektywę dzieciom z autyzmem https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/dajmy-lepsza-perspektywe-dzieciom-z-autyzmem/ Mon, 29 May 2023 11:20:26 +0000 https://marekkuchcinski.pl/?p=28523 Autyzm nie może być piętnem. To szczególny dar, który wymaga troski, serdeczności i wsparcia. Przykładem takiej otwartości był przemyski piknik integracyjnego pod hasłem „Mam autyzm, rodzinę i przyjaciół”. Szef kancelarii premiera Marek Kuchciński, przywiózł przedszkolakom pluszaki. Jest w nas coraz większa świadomość potrzeby włączania do aktywnej społeczności osób ze spektrum autyzmu. Rolą państwa jest właśnie […]

Artykuł Dajmy lepszą perspektywę dzieciom z autyzmem pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

]]>
Autyzm nie może być piętnem. To szczególny dar, który wymaga troski, serdeczności i wsparcia. Przykładem takiej otwartości był przemyski piknik integracyjnego pod hasłem „Mam autyzm, rodzinę i przyjaciół”. Szef kancelarii premiera Marek Kuchciński, przywiózł przedszkolakom pluszaki.

Jest w nas coraz większa świadomość potrzeby włączania do aktywnej społeczności osób ze spektrum autyzmu. Rolą państwa jest właśnie pamiętanie o takich ludziach, którym często trudno jest samemu wyrażać swoje potrzeby – mówił wśród dzieci były Marszałek Sejmu.

„Mam autyzm, rodzinę i przyjaciół”

Impreza odbyła się na boisku sportowym przy przedszkolu „Nad Jaworem” w Przemyślu. Na scenie w koncercie muzyki cygańskiej wystąpili uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej. W przedszkolu Nad Jaworem opiekę ma 25 dzieci. Ośrodek zajmuje się ponad 300 dorosłymi wymagającymi wsparcia. Warto także pamiętać Towarzystwie Rodzin Zastępczych w Przemyślu, które skupia 120 rodzin wychowujących ponad 250 dzieci.
Zarówno te ze spektrum autyzmu jak i neurotypowe mogły bawić się razem ze strażakami, motocyklistami, policjantami, ratownikami medycznymi.

Pomocne dłonie w Przemyślu

Dla dzieci przygotowano gry i zabawy sprawnościowe. Piknik integracyjny „Mam autyzm, rodzinę i przyjaciół” zorganizował przemyski oddział Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem, w ramach projektu „Zmieniamy świat dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”.

Artykuł Dajmy lepszą perspektywę dzieciom z autyzmem pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

]]>
Lepsza ochrona zdrowia Polaków dzięki PiS https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/lepsza-ochrona-zdrowia-polakow-dzieki-pis-2/ Tue, 23 May 2023 19:19:50 +0000 https://marekkuchcinski.pl/?p=28514 Większe nakłady na służbę zdrowia, więcej pieniędzy dla lekarzy i pielęgniarek, lepsza dostępność leków i nowoczesnych form leczenia - dorobek PiS za ostatnie siedem lat jest niepodważalny. Polacy są leczeni lepiej i nie brakuje funduszy na profilaktykę.

Artykuł Lepsza ochrona zdrowia Polaków dzięki PiS pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

]]>
Szanowni Państwo, służba zdrowia to dziedzina wymagająca ogromnych zmian i funduszy. Niemożliwe jest całkowite zreformowanie jej w ciągu siedmiu lat, ale zmiany, jakie nastąpiły, są znaczne i  nie było takich od 1989 roku. Żeby nie opierać się na emocjach, ale faktach, przedstawię statystyki: 

PiS dla Polski: wyższe nakłady na ochronę zdrowia

rząd PiS dla polski służba zdrowia

 Nakłady na ochronę zdrowia. W 2015 r. to 77 mld zł. Szacujemy, że w 2023 wyniosą ok. 165 mld zł (6,3 proc. PKB).

Różnica 2016 r. do 2022 r. wysokości średniego wynagrodzenia zasadniczego brutto w przeliczeniu na jeden etat:

 • lekarz z II stopniem specjalizacji – wzrost wynagrodzenia z 4 701 zł do 8 210 zł, czyli o 3 509 zł (wzrost o 75 proc.),
 • lekarz z I stopniem specjalizacji- wzrost wynagrodzenia z 4 310 zł do 8 210 zł, czyli o 3 900 zł (wzrost o 90 proc.),
 • lekarz bez specjalizacji (bez statystów i rezydentów) – wzrost wynagrodzenia 3 402 zł do 6 738 zł, czyli o 3 335 zł (wzrost o 98 proc.),
 • pielęgniarki i położne z tytułem magistra i specjalizacją – wzrost wynagrodzenia z 2 725 zł do 7 304 zł, czyli o 4 579 zł (wzrost o 168 proc.),
 • pielęgniarki i położne z tytułem magistra bez specjalizacji, pielęgniarki i położne z tytułem licencjata ze specjalizacją, pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem i specjalizacją – wzrost wynagrodzenia z 2 641 do 5 775, czyli o 3 135 zł (wzrost o 84 proc.),
 • pielęgniarki i położne ze średnim wykształceniem bez specjalizacji – wzrost wynagrodzenia z 2 641 zł do 5 332 zł, czyli o 2 682 zł (wzrost o 102 proc.),
 • ratownicy medyczni – wzrost wynagrodzenia z 2 297 zł do 5 322 zł, czyli o 3025 zł (wzrost o 131 proc.).

Od lipca 2023 r. kolejny wzrost najniższych wynagrodzeń zasadniczych o kwoty od 444 zł do 991 zł w zależności od grupy zawodowej.

Po ośmiu latach rządów PiS jest więcej lekarzy

Dzięki naszym działaniom mamy więcej lekarzy i lekarzy dentystów. Na koniec 2015r. liczba osób wykonujących zawód wyniosła 166 985. Na koniec kwietnia 2023 r. było to już 191 528. To wzrost o ponad 24,5 tys.!

W porównaniu z 2015 r. to:

 • zwiększenie o 3293 miejsc limitów przyjęć na studia na kierunku lekarskim,
 • 10 815 miejsc dla studentów w roku akademickim 2022/2023 na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny,
 • 28 370 lekarzy i lekarzy dentystów realizujących program specjalizacyjny, czyli ponad 4 788 więcej lekarzy w trakcie specjalizacji (stan na koniec 2015 r. 23 582).
 •  8 578 więcej miejsc szkoleniowych (grudzień 2015 – 39 569 miejsc) – w sumie 48 147 miejsc w grudniu 2022 r.

W latach 2016-2021 dla jednostek samorządu terytorialnego przekazaliśmy dofinansowanie z przeznaczeniem dla podmiotów leczniczych w wysokości ponad 75,8 mln zł, w tym:

 • Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 bezpośrednio dla podmiotów leczniczych – ponad 252 tys. zł.
 • środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przekazane do 28 września 2022 r. bezpośrednio dla podmiotów leczniczych – ponad 9,2 mln zł.

 PiS DLA PODKARPACIA. SŁUŻBA ZDROWIA

 • W poszczególnych latach przekazaliśmy dla Podkarpacia:
  • 2022 – Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 – ponad 9,2 mln zł,
  • 2021 – ogólna kwota dotacji na m.in. zakup sprzętu, prace remontowe szpitala w Nowej Dębie, prace budowlane szpitala w Jaśle oraz zakup specjalistycznego sprzętu w ramach  walki z pandemia COVID-19 – ponad 23 mln zł,
  • 2020 – ogólna kwota dotacji na m.in. zakup sprzętu, aparatury medycznej, środków do dezynfekcji, środków ochrony osobistej – ponad 17,5 mln zł, 
  • 2019 – ogólna kwota dotacji, w tym m.in. na zakup sprzętu i inwestycję budowlaną samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Górnie – ponad 9,2 mln zł, 
  • 2018 – ogólna kwota dotacji, w tym na m.in. inwestycje budowlane samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w Górnie i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie oraz zakup sprzętu – ponad 6,6 mln zł, 
  • 2017 – ogólna kwota dotacji, w tym na m.in. realizację inwestycji budowlanej Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w  Przemyślu oraz zakup sprzętu – ponad 14,6 mln zł, 
  • 2016 – ogólna kwota dotacji, w tym na m.in. realizację rozbudowy oddziału zakaźnego   Centrum Medycznego w Łańcucie oraz zakup sprzętu – ponad 4,4 mln zł. 

  System Państwowego Ratownictwa Medycznego  

  Od 2016 r. na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Podkarpacia w zakresie funkcjonowania ratownictwa medycznego, przeznaczyliśmy blisko 25 mln zł. W tym na zakup ambulansów blisko 20,3 mln zł, wyposażenie w odpowiedni sprzęt Zespołów Ratownictwa Medycznego blisko 3 mln zł. 

  W tym czasie na wyposażenie szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz na budowę lądowisk przy szpitalnych oddziałach ratunkowych przekazaliśmy blisko 1,2 mln zł. Za ponad 499 tys. zł doposażono i wyposażano dyspozytornię medyczną.

  • W latach 2016-2022 na potrzeby związane z pandemią COVID-19 przeznaczono łącznie         ponad 7,6 mln zł. Z tej kwoty zostało wydane w 2022 r. blisko 6 mln zł na zakup 12 ambulansów. W 2020 r. 909 tys. zł z  rezerwy COVID, została wydatkowana na zakup ambulansu,. W 2021 r. 739 tys. zł została przekazana na zakup dwóch ambulansów na potrzeby COVID-19. 
  • W latach 2016-2022 z budżetu państwa, w tym również z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 oraz na potrzeby pandemii COVID-19 zakupionych zostało łącznie 62 ambulansów. 

  Program Posiłek w szkole dzięki staraniom PiS

  Na realizację Program Posiłek w szkole i w domu dla woj. podkarpackiego przekazaliśmy ponad 248,6 mln zł. 

  W ramach programu w woj. podkarpackim podejmowane są działania zmierzające do poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży, poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnianie zdrowego stylu żywienia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 

  Artykuł Lepsza ochrona zdrowia Polaków dzięki PiS pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  Marek Kuchciński w Bukowsku: Stawiamy na zrównoważony rozwój https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/marek-kuchcinski-w-bukowsku-stawiamy-na-zrownowazony-rozwoj/ Mon, 22 May 2023 13:57:24 +0000 https://marekkuchcinski.pl/?p=28499 Najważniejszy jest dla nas zrównoważony rozwój. Z rządowego wsparcia do Bukowska trafiło ponad 110 mln zł dla dzieci, seniorów, niepełnosprawnych, na cyfryzację, szkołę, przedszkole, żłobek, kulturę, sport, budowę wodociągów, kanalizacji, dróg, bezpieczeństwo, ochronę środowiska i wiele innych… Chroniąc nasze lasy, przyrodę, mocno stawiamy na turystykę, a Polska ma ogromny potencjał! – mówił podczas spotkania z […]

  Artykuł Marek Kuchciński w Bukowsku: Stawiamy na zrównoważony rozwój pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  Najważniejszy jest dla nas zrównoważony rozwój. Z rządowego wsparcia do Bukowska trafiło ponad 110 mln zł dla dzieci, seniorów, niepełnosprawnych, na cyfryzację, szkołę, przedszkole, żłobek, kulturę, sport, budowę wodociągów, kanalizacji, dróg, bezpieczeństwo, ochronę środowiska i wiele innych… Chroniąc nasze lasy, przyrodę, mocno stawiamy na turystykę, a Polska ma ogromny potencjał! – mówił podczas spotkania z mieszkańcami Bukowska szef kancelarii premiera poseł Marek Kuchciński.

  Rozmowy dotyczyły zrealizowanych obietnic wyborczych oraz potrzeb mieszkańców regionu. Były marszałek Sejmu podkreślił, że Podkarpacie ma to szczęście, że władze województwa i rząd pochodzą z Prawa i Sprawiedliwości, co umożliwia sprawną i efektywną współpracę.

  Artykuł Marek Kuchciński w Bukowsku: Stawiamy na zrównoważony rozwój pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  Konkrety PiS: 800+, darmowe leki, autostrady bez opłat https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/konkrety-pis-800-plus-darmowe-leki-darmowe-autostrady/ Mon, 15 May 2023 09:23:56 +0000 https://marekkuchcinski.pl/?p=28481 Od przyszłego roku 500+ zostanie zmienione na 800+! Darmowe leki będą dostępne od 65. roku życia oraz dostępne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Musimy twardo bronić naszej wolności i suwerenności. Będziemy prowadzić zręczną politykę. Zniesiemy opłaty na krajowych autostradach, a sprawą tych prywatnych zajmiemy się w kolejnym roku! To nie koniec konkretów […]

  Artykuł Konkrety PiS: 800+, darmowe leki, autostrady bez opłat pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  Od przyszłego roku 500+ zostanie zmienione na 800+! Darmowe leki będą dostępne od 65. roku życia oraz dostępne dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Musimy twardo bronić naszej wolności i suwerenności. Będziemy prowadzić zręczną politykę. Zniesiemy opłaty na krajowych autostradach, a sprawą tych prywatnych zajmiemy się w kolejnym roku! To nie koniec konkretów programowych, kolejne będziemy ogłaszać na następnych spotkaniach – zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński drugiego dnia konwencji.

  – Naszym drogowskazem jest dewiza: Chcesz pokoju, szykuj się do wojny. My chcemy pokoju, realizujemy politykę NATO, czyli politykę odstraszania. Śp. Prezydent Lech Kaczyński przestrzegał przed Rosją, ale rząd PO-PSL zlikwidował ponad 600 jednostek organizacyjnych WP. Nasi poprzednicy otworzyli drzwi agresorowi do Bramy Brzeskiej. Gdyby wojska rosyjskie weszły na teren RP, to mielibyśmy do czynienia z Bucza. Prawo i Sprawiedliwość na to nigdy nie pozwoli! – mówił Wicepremier, Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak podczas drugiego dnia Konwencji Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie.

  Jak wspomniał, konsekwentnie wzmacniamy Wojsko Polskie m. in. poprzez zakupy sprzętu na skalę, jakiej nigdy nie było.

  – Zapewniam, że jeżeli Polacy powierzą nam władzę na kolejne lata, to będziemy mieli najsilniejszą armię lądową w Europie. Dzięki Panu Prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu została wprowadzona ustawa o obronie Ojczyzny. Dobre przywództwo polityczne jest bardzo ważne, aby radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Naszą drogę ku bezpieczeństwu rozpoczął Pan Marszałek Antoni Macierewicz , a ja kontynuuję ją z dużą determinacją. Chcę poinformować, że jutro do Wojska Polskiego trafią pierwsze wyrzutnie HIMARS. Do Polski trafią również czołgi Abrams, czy samoloty F35 – poinformował.

  – Bezpieczeństwo energetyczne Polski zawsze było w centrum naszej uwagi. Śp. Prezydent Lech Kaczyński doskonale rozumiał, jak bezpieczeństwo energetyczne jest ważne i na jego rzecz zrobił bardzo wiele. Kilkanaście miesięcy temu Polskę i świat dotknął kryzys energetyczny. Nasi konkurenci polityczni robili wszystko, by zastraszyć Polaków. Politycy PO mówili, że Polacy będą w ziemię w swoich domach marznąć – to wszystko się nie sprawdziło – zaznaczył Wicepremier, Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

  Poinformował, iż mamy dostarczoną ropę z innych źródeł niż z Rosji.

  – Dzięki działaniom Daniela Obajtka mamy jedne z najtańszych paliw w Europie. Polacy zostali zabezpieczeni na zimę i do gospodarstw domowych dotarł węgiel. Myślimy o rozwoju, dlatego będziemy realizować budowę elektrowni atomowych. Chcemy dać Polakom czyste, tanie i bezpieczne źródło energii. Jesteśmy skuteczni i dbamy o bezpieczeństwo Polski. Odważnie weszliśmy w program małych reaktorów atomowych – liderem w tym aspekcie jest grupa Orlen. Polska będzie bezpieczna i to jest nasze zobowiązanie, którego dotrzymamy. Naszą ideą przewodnią jest wiarygodność i tacy pozostaniemy proponując Polakom Pakt Energetyczny – powiedział.

  – Postulatem Prawa i Sprawiedliwości jest równość, która ma być realizowana także w dostępie do służby zdrowia. Zależy nam na tym, aby znacząco zwiększyć liczbę pielęgniarek, których kwestia wynagrodzeń fundamentalnie się zmieniła. W sektorze zdrowia najbardziej rosną wynagrodzenia, dlatego opłaca się pracować w służbie zdrowia. Powstrzymaliśmy proces wyjeżdżania lekarzy do pracy za granicę. Nasz rynek pracy dla lekarzy stał się atrakcyjny dla medyków z Białorusi i Ukrainy – stwierdził podczas wystąpienie Minister Zdrowia Adam Niedzielski.

  – Nasze rządy są dowodem na to, że można dobrze rządzić Polską. Ale spotkaliśmy się po to, by mówić o przyszłości. Wniosek jest jeden: chcemy nadal iść drogą, którą obraliśmy. Idziemy drogą ku zwiększeniu bezpieczeństwa, statusu i bogactwa Polski. Mój Śp. Brat, Prezydent Lech Kaczyński mówił, że Polska ma mieć status państwa poważnego. Podstawą budowy silnego państwa jest przede wszystkim gospodarka. Naszą wielką zasługą jest, że uporządkowaliśmy system finansów publicznych – oznajmił Prezes Prawa i Sprawiedliwości podczas wystąpienia podsumowującego Konwencję Programowy UL.

   Jak zaznaczył, w Polsce powstanie wielka strefa ekologiczna.

  – Musimy rozwijać naszą gospodarkę poprzez nowoczesne technologie. Musimy stworzyć podstawy do wielkiego inwestowania. Będziemy reformować kształcenie zawodowe, bo ono będzie także ważnym elementem do rozwoju państwa. Bezpieczeństwo energetyczne jest priorytetem, dlatego będziemy budować elektrownie atomowe. Siłą państwa jest kultura. Na ten cel będziemy zwiększać środki z budżetu państwa, ponieważ kultura umacnia społeczeństwo. Nasza kultura musi być dostrzegana również poza granicami państwa – mówił Prezes.

  Poinformował, iż będziemy odnawiać zabytki narodowe.

  – Stać nas na to, żeby odbudować to, co utraciliśmy w wyniku wojny. Polska jest piękna, ale może być dużo piękniejsza! Musimy twardo bronić naszej wolności i suwerenności. Będziemy prowadzić zręczną politykę.

  Prezes zaznaczył, iż kontynuujemy naszą politykę społeczną, ale ją rozwijamy.

  Artykuł Konkrety PiS: 800+, darmowe leki, autostrady bez opłat pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  Konwencja PiS. Programowy ul https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/konwencja-pis-programowy-ul/ Sun, 14 May 2023 12:12:16 +0000 https://marekkuchcinski.pl/?p=28460 – Dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego. Dobre rządy służą wspólnocie narodowej, każdemu Polakowi. To zadanie nie jest proste do realizacji, ale my temu wyzwaniu staramy się sprostać. Najlepszymi ekspertami są Polacy i my odbyliśmy tysiące spotkań z Wami. Dzisiejszy kongres jest pewną konkluzją, podsumowaniem tych spotkań. Potrzebujemy dużo pracy, żeby efekty były […]

  Artykuł Konwencja PiS. Programowy ul pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  – Dobra polityka to roztropne działanie dla dobra wspólnego. Dobre rządy służą wspólnocie narodowej, każdemu Polakowi. To zadanie nie jest proste do realizacji, ale my temu wyzwaniu staramy się sprostać. Najlepszymi ekspertami są Polacy i my odbyliśmy tysiące spotkań z Wami. Dzisiejszy kongres jest pewną konkluzją, podsumowaniem tych spotkań. Potrzebujemy dużo pracy, żeby efekty były jak najlepsze – powiedział Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas otwarcia konwencji w Warszawie.

  Jak wspomniał, musimy uczyć się patriotyzmu, który składa się na dumę z Ojczyzny, z gotowości do poświęcenia się dla niej.

  – Ojczyzna musi być oparta o postawy, które tkwią w naszej historii, a chodzi o to, że nasz Naród nigdy nie dał się ujarzmić. Najważniejszą podstawą dla Narodu jest suwerenność, wolność i równość. Nasze hasło Polska Jest Jedna doskonale to wyraża. Wszyscy muszą być równi w życiu społecznym i to jest kierunek, który musimy realizować. Polska musi być silna gospodarczo, militarnie, duchowo i moralnie. Rozbudowujemy armię, która staje się coraz bardziej silna. Ostatnie lata pokazały, że Polacy siły duchowej mają bardzo wiele. To jest fundament, na którym możemy się opierać. Dotknęła nas pandemia COVID, później przyszła wojna na Ukrainie, ale państwo zadziałało odważnie. Przyszła do nas PutInflacja, ale dzięki naszym działaniom dochody Polaków znacznie wzrosły – poinformował.

  Zaznaczył, że jesteśmy dużo silniejsi niż 8 lat temu.

  – Zbudowaliśmy prawdziwą demokrację, ale musimy sobie zdawać sprawę z tego, że najbliższe wybory mogą być aktem demokracji lub manipulacji. Jeżeli składa się obietnice, a nie zamierza się ich zrealizować to jest to manipulacja. My realizujemy nasze obietnice wyborcze. Nie zgadzamy się na manipulacje polityczne. Poprzednie rządy to wielkie straty dla Narodu i zmarnowanych 8 lat. Nasz rząd nie zmarnował tych dwóch kadencji i musimy walczyć o kolejne. Wiele uczyniliśmy w polityce społecznej i w innych aspektach ważnych dla państwa. Uczyniliśmy niezwykle dużo i tyle samo, a nawet więcej musimy zrobić przez kolejne 8 lat. Z tą wiarą otwieram nasze spotkanie. Ul rusza, do pracy! – stwierdził.

  – Przed rokiem 2015 model gospodarczy był w ruinie. Była to Polska ,,szklanych sufitów’’ oraz dla ,,vipów”, którzy wtedy rządzili. Musimy uświadomić sobie jaką drogę przeszliśmy od tamtej pory, i jak wtedy dbano o dobro obywateli. Po nadchodzących wyborach, albo dalej będziemy rozwijać nasz kraj, albo powrócimy do czasów ,,dzikiego kapitalizmu’’ – nie chcemy tego. Zależy nam na dobrych zmianach. Rynek pracy oraz wynagrodzenia, które za czasów naszych rządów poszły znacząco w górę są duże. Pokazujemy, że jeżeli się chce – to można zmieniać wszystko na lepsze – mówił Premier Mateusz Morawiecki.

  Dodał, iż przyciągamy do kraju nowe wysoko zaawansowane inwestycje, a wiele światowych firm pomimo kryzysu chętnie lokuje się w Polsce.

  – Bo nasz kraj ma wielki potencjał, pomimo ostatnich ciężkich czasów oraz trwającej wojny za naszą wschodnią granicą. Przebudowaliśmy cały system społeczno-gospodarczy. Walka z nierównościami, którą podjęliśmy – opłaciła się. W czasach rządów PiS- to obywatel jest najważniejszy. Żmudna i trudna praca jest tym co wyróżnia PiS. Nasi poprzednicy tylko obiecywali: mieli nie podnosić podatków – podnosili. Mieli nie podnosić wieku emerytalnego – podnieśli. Nie wspominając już o miliardach złotych, które ,,ulatniały’’ się z naszego budżetu państwowego – zaznaczył.

  Wspomniał, że osiągnęliśmy rekordowo najniższe bezrobocie w historii kraju. 

  – Rynek pracy jest bardzo rozwinięty. Praca dla każdego – to jest nasz program, program PiS. My nie tylko składamy obietnice – w ślad za naszymi słowami idą czyny! Zobowiązujemy się kontynuować fundusz inwestycji lokalnych oraz inwestycji publicznych. Te programy wprowadzimy na stałe – jeżeli tylko wygramy nadchodzące wybory. Pokazujemy jak państwo może reagować i być tarczą dla przedsiębiorców, jak można budować siłę militarną oraz dbać o rodaków. Sprawcze i sprawnie działające państwo – jest tym co nam przyświeca. Państwo polskie jest i będzie silne! Musimy dalej realizować nasz program, ale jest to program, który piszą sami Polacy. Program pełen godności, z godną pracą oraz płacą. Polska jako państwo dumne i szybkiego rozwoju – taki jest program, który oferuję PiS – zaświadczył.

  – Chcemy, żeby wszyscy Polacy tworzyli z nami program dla Polski. W naszym Programowym ulu jest miejsce dla każdego. Porozmawiamy o tym, jakiej Polski chcemy dla dzieci, ludzi młodych i seniorów. My tworzymy program dla wszystkich. Dużo będziemy rozmawiać o rodzinie, w którą uderza D. Tusk – on krytykuje nasze programy, a poprzez to każdego Polaka, który z tych programów korzysta – stwierdziła Europoseł PiS Beata Szydło.

  Wspomniała, że my wyborców nie okłamujemy, jak nasi poprzednicy, którzy podnieśli wiek emerytalny.

  – Sztandarowym programem Prawa i Sprawiedliwości jest 500Plus. Ten program zmienił życie ludzi, dzieci mogą realizować swoje marzenia. Polska pod rządami naszych poprzedników to wykluczenie komunikacyjne i brak perspektyw dla rodzin. My stworzyliśmy nasz program razem z Polakami i go realizujemy. Dziś mamy trudny czas na świecie, dlatego musimy zrobić wszystko, aby Polska rodzina czuła się bezpiecznie. Polska to nasz wspólny dom, dlatego zapraszamy wszystkich do rozmów o polskich rodzinach – poinformowała.

  – Prawo i Sprawiedliwości wspiera rolników. Wprowadziliśmy podwyższenie emerytur dla rolników, rolnicy nie muszą rezygnować z posiadania gospodarstwa, by przejść na emeryturę. Polscy rolnicy produkują najlepszą żywność, dlatego wspieramy rolników w ich pracy. Wspieraliśmy rolników, kiedy dotknęła ich susza, wprowadziliśmy dopłaty do nawozów. Podjęliśmy stanowczą interwencję ws. ukraińskiego zboża. UE nie rozumiała tego problemu, ale teraz korytarze solidarnościowe działają. Będziemy rozmawiać z Polakami i w razie kryzysu reagujemy szybko, bo wiemy, że jest to w interesie polskiego rolnictwa. My wiemy, że musimy rozwijać polskie rolnictwo, dlatego nie zatrzymujemy się, ale najważniejsze jest, aby wygrać z różnego rodzaju kryzysami – wspomniał Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus.

  – Nasi poprzednicy nie dbali o polską historię. My inwestujemy w kulturę, zrealizowaliśmy 6200 inwestycji w kulturę, ale łącznie zrealizowaliśmy ponad 30 tys. programów kulturalnych w całej Polsce. Spełniliśmy nasz obowiązek wobec kultury i wobec polskiego społeczeństwa. Zwiększyliśmy nasze działania wobec Polonii, jesteśmy obecni na całym świecie i dbamy o polskie dziedzictwo poza granicami państwa – poinformował Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.

  – Przeznaczyliśmy 5 mld zł na pomoc psychologiczną w polskich szkołach. Rząd reaguje na głosy uczniów, nauczycieli i rodziców. My dbamy o to, by dzieci korzystały z dóbr kultury i na te wycieczki jeżdżą wszystkie dzieci. Realizujemy pedagogikę dumy z tego, że jesteśmy Polakami. Chcemy, aby polska edukacja była nowoczesna – przekazaliśmy laptopy i komputery do szkół, stworzyliśmy Laboratoria Przyszłości. Chronimy dzieci i wspieramy rodziców. Chcemy, aby obywatele upomnieli się o to, by chronić dzieci przed tym, co dzieje się na Zachodzie. Realizujemy wiele projektów, ale czas na nowe przedsięwzięcia, o których będziemy rozmawiać – dodał Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

  Bezpieczeństwo: Jutro pierwsze wyrzutnie #HIMARS będą w Polsce – zapowiedział minister MON. W ciągu 2 lat będziemy mieli najsilniejszą armię lądową w Europie.

  Od 2015 r. rozpoczęliśmy przesuwanie polskich wojsk z zachodu na wschód. Tę pracę rozpoczął minister Macierewicz.

  Tak samo jak bezpieczeństwo militarne ważne dla nas jak bezpieczeństwo energetyczne. Zdywersyfikowaliśmy źródła pozyskiwania surowców energetycznych. W związku z kryzysem energetycznym i zwiększeniem cen energii podjęliśmy decyzję o zamrożeniu tych cen. Dziś przeciętną polską rodzinę stać na opłaty za gaz.

  Zainwestowaliśmy w strategiczną infrastrukturę. Gazociąg w Świnoujściu powstał dzięki działaniom rządu PiS. Zrealizowaliśmy również inwestycję Baltic Pipe, będziemy realizować budowę elektrowni atomowych. Chcemy dać Polakom czyste, tanie i bezpieczne źródło energii.

  Zdrowie: Cyfryzacja służby zdrowia daje poczucie bezpieczeństwa pacjentowi. Ważną zmianą jest to, że pacjent ma prawo ocenić usługę medyczną. Na lepsze zmienił się nasz system kształcenia lekarzy. Studenci uczą się, jak rozmawiać z pacjentem, jak nawiązać relację z pacjentem. Ogłaszamy konkursy dla szpitali, które poprawiają swoją infrastrukturę. To są znaczące zmiany w służbie zdrowia i to także pokazuje, jak dużo było zaniedbań do 2015 r. Minister zdrowia Adam Niedzielski podkreślał, że zależy nam na tym, aby znacząco zwiększyć liczbę pielęgniarek, których kwestia wynagrodzeń fundamentalnie się zmieniła. Priorytetem jest zwiększenie liczby specjalistów, dlatego zwiększyliśmy liczbę miejsc na studiach medycznych.

  Artykuł Konwencja PiS. Programowy ul pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  Oświadczenie w obronie Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/oswiadczenie-w-obronie-przemyskiego-towarzystwa-kulturalnego/ Wed, 10 May 2023 14:16:40 +0000 https://marekkuchcinski.pl/?p=28456 Dziękuję redakcji tygodnika „Polityka”, że zajęła się promocją tak mi bliskiego Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego. W artykule znajduje się wiele prawdziwych informacji. „Początki Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego sięgają lat 80. i niezależnego środowiska utworzonego z inicjatywy grupy aktywnych przyjaciół. (…) Na ich czele stał Marek Kuchciński, dawny student historii sztuki, który żył poza systemem i był gorliwym […]

  Artykuł Oświadczenie w obronie Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  Dziękuję redakcji tygodnika „Polityka”, że zajęła się promocją tak mi bliskiego Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego. W artykule znajduje się wiele prawdziwych informacji. „Początki Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego sięgają lat 80. i niezależnego środowiska utworzonego z inicjatywy grupy aktywnych przyjaciół. (…) Na ich czele stał Marek Kuchciński, dawny student historii sztuki, który żył poza systemem i był gorliwym wyznawcą kultury jako wyzwolenia ducha i przeciwstawienia się porządkowi totalitarnemu”. Szkoda, że umknęła Wam dalsza część zdania: „…wspomina Sir Roger Scruton, brytyjski filozof, jeden ze znamienitych gości PTK”. Zmienia to znacząco kontekst, bo nie o autopromocję chodzi, ale o cytat jednego z najwybitniejszych filozofów konserwatywnych, autora ponad trzydziestu książek wydawanych na całym świecie.
  Moja rola w PTK mocno się jednak ograniczyła już w zeszłym roku. Choć bardzo żałuję, to musiałem zrezygnować z kierowania Towarzystwem.
  Pisanie, że jestem tam nadal szefem, w pewien sposób mnie nobilituje. Jest jednak nieprawdziwe, bo od października ub. roku Towarzystwo ma inne władze. Nie musiałbym wyręczać dziennikarzy „Polityki” w tym trudzie dochodzenia do prawdy, gdyby zajrzeli choćby do Encyklopedii Solidarności, gdzie są ich biogramy.
  Z artykułu nie dowiemy się niestety rzeczy najważniejszej: skali działań ludzi kochających Towarzystwo. Tylko w zeszłym roku zorganizowali sześć dużych konferencji z udziałem naukowców, duchownych, artystów, działaczy społecznych i owszem, także polityków. Krasiczyn, Cisowa, Kalwaria Pacławska, Myczkowce, Muczne i Przemyśl nie są, co prawda, w pobliżu redakcji Polityki, ale są w pobliżu zwykłych ludzi, którzy licznie przychodzili, by aktywnie uczestniczyć w dyskusjach o tematach bardzo odległych, jak polityka międzynarodowa, jak i bardzo im bliskich: przyszłość ziemi przemyskiej, rozwój inicjatyw lokalnych. A także o problemach związanych z działaniami dezinformacyjnymi rozpowszechnianymi także przez niektóre polskie media.  Zachęcam także do zapoznania się z inicjatywą Europa Karpat, która od wielu lat rozwijana jest na terenie państw Europy Środkowej, także przez członków Towarzystwa.
  Szkoda, że dziennikarze nie poświęcili chwili, by spytać, jak wiele sił i środków Towarzystwo wydaje na takie spotkania, zapraszając znakomitych gości. Bo Polska to nie tylko wielkie miasta, ale i nasze karpackie wsie i miasteczka.
  Wydawaliśmy i będziemy wydawać środki na takie spotkania i na wartościowe książki. 
  Zaniepokoiła mnie ta promocja mojej osoby przez Towarzystwo. Sprawdziłem więc szybko stronę i zakładkę: Biblioteka Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, są tam takie nazwiska jak: Janina Ryzner, Marcin Konarzewski, Franciszek Draus, Jan Musiał. Kuchcińskiego nie ma. 
  To prawda, że Przemyskie Towarzystwo Kulturalne otrzymało dotację w wysokości 352 tys. zł. Redakcja przeoczyła jednak fakt, że dotacja ta przeznaczona jest na działalność przez trzy lata. Będzie za to organizować kolejne spotkania, wydawać kolejne książki i utrzymywać portal  archiwumwolnosci.pl. Wiem, że warto i państwo polskie powinno takie inicjatywy wspierać. Ratujemy przed zapomnieniem ludzi, którzy w czasach  komunistycznych  poświęcili życie, karierę, wykształcenie, by zmieniać świat i Polskę. Także zapomnianych ludzi Solidarności. Zmieniać go niejednokrotnie samotnie. Właśnie dlatego, że nie mieli oparcia w Towarzystwie takim jak to budowane w Przemyślu.
  352 tysiące to ogromna suma, ale powtarzam: na trzy lata. Adres siedziby Towarzystwa jest istotnie tożsamy z adresem mojego biura poselskiego, bo w dużej zabytkowej kamienicy nie tylko mieszka wiele rodzin, ale i działają różne instytucje. Dla ścisłości informacji: biuro poselskie mieści się na piętrze tej kamienicy, a lokal Towarzystwa – na parterze. Najważniejsze jest co innego – od czasów pierwszych wolnych w Polsce wyborów to miejsce jest siedzibą środowiska ludzi zmieniających Polskę w zgodzie z ideałami Solidarności: Przemyskiego Komitetu Obywatelskiego, Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego,  Porozumienia Centrum, Prawa i Sprawiedliwości i innych instytucji społeczeństwa obywatelskiego.

  Artykuł Oświadczenie w obronie Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  Cyfrowa biblioteka naukowa obejmie kraje Europy Karpat https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/cyfrowa-biblioteka-naukowa-obejmie-kraje-europy-karpat/ Tue, 09 May 2023 14:27:59 +0000 https://marekkuchcinski.pl/?p=28437 W Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym odbyło się spotkanie poświęcone rozwijaniu współpracy w Europie Karpat w zakresie projektu utworzenia wirtualnej biblioteki. Ministerstwo Edukacji we współpracy z uniwersytetami udostępnia cyfrową bibliotekę naukową, której zadaniem jest: umożliwienie dostępu do najważniejszych publikacji naukowych wszystkim polskim uczelniom wyższym i jednostkom naukowym, możliwość wyrównania szans jednostek naukowych w zakresie dostępu do literatury […]

  Artykuł Cyfrowa biblioteka naukowa obejmie kraje Europy Karpat pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  W Przemyskim Towarzystwie Kulturalnym odbyło się spotkanie poświęcone rozwijaniu współpracy w Europie Karpat w zakresie projektu utworzenia wirtualnej biblioteki.

  Ministerstwo Edukacji we współpracy z uniwersytetami udostępnia cyfrową bibliotekę naukową, której zadaniem jest:

  umożliwienie dostępu do najważniejszych publikacji naukowych wszystkim polskim uczelniom wyższym i jednostkom naukowym,

  możliwość wyrównania szans jednostek naukowych w zakresie dostępu do literatury naukowej w mniejszych ośrodkach, co jest szczególnie ważne z punktu widzenia młodszych pracowników naukowych, doktorantów oraz osób przygotowujących prace dyplomowe,

  wsparcie badań interdyscyplinarnych,

  stworzenie warunków stabilnego dostępu do literatury naukowej.

  Otwierając dyskusje, szef kancelarii premiera Marek Kuchciński podkreślił, że biblioteka będzie rozwijana w obszarze Europy Karpat.

  Pandemia przeniosła nas do świata wirtualnego. Spotkania, konferencje online stały się codziennością, a potrzeba korzystania z wiedzy w internecie – normą. Chcemy więc udostępniać w internecie dzieła naszego regionu, by budować świadomość czy ułatwiać badania – mówił. – Znaczenie Polski w Grupie Wyszehradzkiej, w Europie Środkowej z naturalnych względów jest bardzo duże. Różnimy się i możemy być postrzegani jako państwo będące inspiratorem. Jeśli popatrzymy na Polskę, zobaczymy, że dobry klimat jest na Podkarpaciu. Często organizujemy tu spotkania nie tylko Europy Karpat, ale również V4. Do intensyfikacji działania powinny zachęcać instytucje edukacji i kultury – przekonywał szef KPRM.

  W spotkaniu wzięli udział m.in. prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki, sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki

  dr Maciej Szymanowski, dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

  dr Ihor Zinko, Katedra studiów europejskich i regionalnych, Wydział stosunków międzynarodowych Uniwersytetu Ivana Franki we Lwowie

  Artykuł Cyfrowa biblioteka naukowa obejmie kraje Europy Karpat pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  Jedna z najważniejszych twierdz Europy XIX i XX w. zyska nowe, turystyczno-kulturalne oblicze https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/jedna-z-najwazniejszych-twierdz-europy-xix-i-xx-w-zyska-nowe-turystyczno-kulturalne-oblicze/ Mon, 08 May 2023 17:24:28 +0000 https://marekkuchcinski.pl/?p=28413 W niedzielę 7 maja w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się uroczyste podpisanie umowy między Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl a wykonawcą prac remontowo-budowlanych. Umowa dotyczy dwóch zadań: „Zagospodarowania zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej” i „Prac remontowo-konserwatorskich Fortu XI Duńkowiczki Bramy Twierdzy Przemyśl”. Całkowita wartość inwestycji to 20 650 000 zł. Twierdza […]

  Artykuł Jedna z najważniejszych twierdz Europy XIX i XX w. zyska nowe, turystyczno-kulturalne oblicze pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  W niedzielę 7 maja w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej odbyło się uroczyste podpisanie umowy między Związkiem Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl a wykonawcą prac remontowo-budowlanych. Umowa dotyczy dwóch zadań: „Zagospodarowania zespołu zabytkowego Twierdzy Przemyśl na cele turystyki kulturowej” i „Prac remontowo-konserwatorskich Fortu XI Duńkowiczki Bramy Twierdzy Przemyśl”. Całkowita wartość inwestycji to 20 650 000 zł.

  Twierdza Przemyśl zacznie mocniej kusić turystów, a dla Podkarpacian stanie się znakomitym miejscem spacerów. Dzięki prawie 21 mln z Polskiego Ładu zostaną odnowione forty, powstaną ekspozycje, muzeum, zostanie wyeksponowane przedpole bitewne, powstaną nowe ścieżki rowerowe, wieża widokowa, zabezpieczone przed niszczeniem zostaną ruiny – powiedział szef kancelarii premiera Marek Kuchciński, dzięki któremu forty dostaną fundusze. Były marszałek Sejmu zaznaczył także, że w rządzie trwają prace nad projektami ustawy o rewitalizacji zabytków.

  – Uznaliśmy, że w możliwie najszybszy sposób trzeba wesprzeć projekt. Po pierwsze dlatego, że fortyfikacje Twierdzy Przemyśl są dziełem sztuki rangi światowej, a więc nie tylko ze względów historycznych. Po drugie, Twierdza Przemyśl że jest częścią wielkiej historii ziemi przemyskiej i Europy Środkowej. Po trzecie zadziałało zaangażowanie władz Przemyśla i okolicznych gmin – tłumaczył szef KPRM.

  Artykuł Jedna z najważniejszych twierdz Europy XIX i XX w. zyska nowe, turystyczno-kulturalne oblicze pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  Święto Konstytucji 3 maja https://marekkuchcinski.pl/wydarzenia/swieto-konstytucji-3-maja-2/ Thu, 04 May 2023 12:08:51 +0000 https://marekkuchcinski.pl/?p=28378 Szef kancelarii premiera Marek Kuchciński wziął udział w państwowych uroczystościach z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody 3 maja rozpoczęła msza święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. Po mszy na Zamku Królewskim odbyło się wręczenie Orderów Orła Białego, które w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za […]

  Artykuł Święto Konstytucji 3 maja pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>
  Szef kancelarii premiera Marek Kuchciński wziął udział w państwowych uroczystościach z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obchody 3 maja rozpoczęła msza święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym Mieście w Warszawie. Po mszy na Zamku Królewskim odbyło się wręczenie Orderów Orła Białego, które w uznaniu znamienitych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za wybitną działalność na rzecz polskiej emigracji poprzez pielęgnowanie tożsamości narodowej, zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego oraz propagowanie wartości chrześcijańskich i demokratycznych, za wierność Polsce wolnej i suwerennej oraz konsekwentne wspieranie aktywnego w niej uczestnictwa otrzymał Stanisław Mieczysław GEBHARDT i w uznaniu znamienitych zasług dla polskiej kultury, za wybitne osiągnięcia w pracy artystycznej i pedagogicznej, za działalność na rzecz upowszechniania dorobku rodzimej kultury muzycznej Joanna Maria WNUK–NAZAROWA.

  Kolejnym punktem uroczystości było tradycyjne wystąpienie prezydenta pod Zamkiem Królewskim. Andrzej Duda podkreślał, że Konstytucja 3 maja to wielkie dzieło polskiej myśli politycznej, na wskroś nowoczesnej, na skalę wówczas światową. To rewolucyjny dokument, który w nowy sposób ustanawiał ustrój państwa w skali ówczesnej Europy i świata. – Co roku, wielokrotnie, niemalże na kolanach dziękuję wszystkim tym, którzy przez pokolenia walczyli o wolną Polskę. Dziękuję dzisiaj z tego miejsca także tym, którzy przez lata zabiegali, by Polskę – słabą, gdy wyszła w 1989 r. zza żelaznej kurtyny, gospodarczo biedniutką, z tak strasznymi kompleksami, ze starym, często zniszczonym przemysłem – umocnić. Polskę, która była jednocześnie tak łapczywym kąskiem z jej ogromnym, 38-milionowym społeczeństwem, z niezwykłym położeniem w sercu Europy, z niezwykłą szansą rozwojową, jaką od wieków zawsze w sobie nosi – mówił prezydent.

  Następnie prezydent, pierwsza dama, ministrowie przeszli do Pałacu Prezydenckiego.

  fot. Marta Olejnik

  Artykuł Święto Konstytucji 3 maja pochodzi z serwisu Marek Kuchciński.

  ]]>