POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Unia Europejska zatwierdziła polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO)

Dziś państwa członkowskie Unii Europejskiej zatwierdziły polski Krajowy Plan Odbudowy (KPO). Decyzja została podjęta na posiedzeniu ministrów finansów państw UE w Luksemburgu.

Komisja Europejska (KE) zaakceptowała KPO i dzisiejsza decyzja jest finałem całej procedury. Jak podkreślił rzecznik rządu Piotr Müller, już rozpoczęto finansowanie wszystkich programów przewidzianych na najbliższe miesiące w ramach procedury prefinansowania krajowego – rozpoczyna się realizacja programów, które są w KPO, czyli inwestycji drogowych, kolejowych, program Maluch Plus, kolejna edycja programu Czyste Powietrze.

Krajowy Plan Odbudowy wzmocni polską gospodarkę, bezpieczeństwo i da impuls do rozwoju. KPO składa się z 54 inwestycji i 48 reform – ponad 158,5 mld zł,  z czego 106,9 mld zł to środki bezzwrotne.

KPO koncentruje się na 5 szerokich blokach tematycznych:

ODPORNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI

ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI

TRANSFORMACJA CYFROWA

EFEKTYWNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

ZIELONA, INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ

ODPORNOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ GOSPODARKI

zakłada m.in. przygotowanie kluczowych dla gospodarki inwestycji, wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych czy zwiększenie liczby miejsc w żłobkach.

ZIELONA ENERGIA I ZMNIEJSZENIE ENERGOCHŁONNOŚCI

zwiększą efektywność prowadzonych dotychczas działań w zakresie poprawy jakości powietrza w Polsce, zakłada wymianę źródeł ciepła i termomodernizację energetyczną. Fundamentem polskiej energetyki mogą stać się morskie farmy wiatrowe na Bałtyku. Ponadto 2,5 mln hektarów gruntów rolnych i leśnych skorzysta z ulepszonej retencji wody.

TRANSFORMACJA CYFROWA

to m.in. nowe e-usługi publiczne, platformy danych, systemy informatyczne. podnoszenie kompetencji cyfrowych obywateli, dostęp do szerokopasmowego internetu, zniwelowanie cyfrowych nierówności w dostępie do edukacji.

Program przewiduje m.in. 1,2 mln przenośnych komputerów z niezbędnym oprogramowaniem dostarczonych do szkół do użytku nauczycieli i uczniów.

EFEKTYWNOŚĆ, DOSTĘPNOŚĆ I JAKOŚĆ SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA

to przeprowadzenie przebudowy, rozbudowy i modernizacji m.in. szpitali czy uzdrowisk, to również nowoczesny sprzęt, aparatura medyczna i poprawa jakości leczenia pacjentów, a także finansowe wsparcie 80 projektów badawczych dla jednostek naukowych
i przedsiębiorców z sektora biomedycznego.

25 400 studentów z zakresu nauk medycznych otrzyma wsparcie finansowe lub mentorskie

ZIELONA, INTELIGENTNA MOBILNOŚĆ

ma zwiększyć udział paliw alternatywnych. Nowelizacja ustawy o elektromobilności zwiększy udział pojazdów ekologicznych w zamówieniach publicznych, wprowadzi dla miast ustawowy obowiązek wymiany autobusów na elektryczne i wodorowe, polepszy komunikację we wszystkich regionach.

Zakłada również obowiązek tworzenia stref czystego transportu w miastach o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., zakup ponad 100 nowoczesnych jednostek na potrzeby PKP Intercity oraz regionalnych operatorów, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę 305 miejsc niebezpiecznych, budowę 90 km drogowych obwodnic oraz instalację 128 automatycznych urządzeń rejestrujących.

Ponieważ w przestrzeni medialnej pojawiają się nieprawdziwe informacje, zapewniamy, że:

nie prowadzimy prac i nie planujemy objęcia odcinków dróg ekspresowych opłatami za przejazd pojazdów lekkich (m.in. samochody osobowe, motocykle). Najbliższe rozszerzenie systemu poboru opłat jest planowane wyłącznie dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz autobusów.

Chcemy, żeby jakość dróg w Polsce była wysoka. Przede wszystkim duże pojazdy, takie jak tiry, niszczą nasze drogi. To naturalne, że bogate firmy ekspedycyjne, logistyczne i transportowe (w tym międzynarodowe), powinny ponosić większy koszt utrzymania dróg.

Będziemy promować korzystanie z aut elektrycznych. Dlatego chcemy wprowadzić niższą niż obecnie opłatę rejestracyjną dla takich pojazdów. Nie będziemy odgórnie narzucać samorządom ograniczeń dot. wjazdu samochodów spalinowych do miast.

Nie ma decyzji o masowym oskładkowaniu wszystkich umów-zleceń analogiczną składką społeczną, jak jest przy umowach o pracę.  Ponadto nie trwają żadne pracy i żadne plany odnośnie oskładkowania umów o dzieło.

Porozumienie z Komisją Europejską ws. Krajowego Planu Odbudowy nie zakłada podwyższenia wieku emerytalnego. Chodzi o dłuższą aktywność zawodową seniorów.

Poprzez podniesienie progu podatkowego dla dochodów z przedziału  85 528 zł do 120 000 zł stawka podatku została obniżona aż
o 20 punktów procentowych (z 32 do 12 proc.). Grupa osób z dochodem powyżej 120 tys. zyskała na obniżce stawki podatku dochodowego.

Ponadto wprowadzono również PIT-0 dla pracujących seniorów. Dzięki temu w podatnicy będący adresatami tej ulgi wejdą w II próg dochodowy dopiero po przekroczeniu ponad 205 528 zł.

Prezes Jarosław Kaczyński podczas czerwcowej Konwencji PiS/ fot. Marta Olejnik
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści