POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych wzywają Rosję do wycofania swoich oddziałów znad granicy ukraińskiej i terytorium Białorusi

My, przewodniczący Komisji naszych parlamentów, w związku z trwającą rozbudową sił wojskowych blisko rosyjsko-ukraińskiej granicy oraz na okupowanym Krymie, a także w związku ze wspólnymi ćwiczeniami wojskowymi Rosji i Białorusi:

Wzywamy Rosję do deeskalacji sytuacji, wycofania swoich oddziałów znad granicy ukraińskiej i terytorium Białorusi;

Przypominamy, że jakakolwiek dalsza agresja przeciwko Ukrainie będzie miała olbrzymie konsekwencje oraz pociągnie za sobą poważne koszty, włączając w to skoordynowane z partnerami restrykcyjne działania. Wzywamy Rosję, by nie uznawała niekontrolowanych przez rząd regionów Doniecka i Ługańska za niepodległe podmioty, jako że byłoby to jawne pogwałcenie integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy;

Wzywamy Białoruś do zapewnienia całkowitej przejrzystości w trakcie wspólnych ćwiczeń wojskowych Rosji i Białorusi „Sojusznicza Stanowczość 2022”, w kontekście siły i składu oddziałów wojskowych, broni oraz wyposażenia wojskowego, a także planu powrotu tych sił do miejsc stacjonowania.

Wzywamy Rosję i Białoruś do zapewnienia zgodności ich politycznych i wojskowych zobowiązań z zasadami Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).

Uzbrojeni mężczyźni przed budynkiem administracyjnym w Słowiańsku na Ukrainie. Amerykańscy urzędnicy twierdzą, że rosyjskie wojska lub prorosyjscy separatyści kontrolują je pod wpływem Moskwy. fot. Genya Savilov/Agence France-Presse — Getty Images
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści