POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Listopadowe porady prawne w biurze poselskim Marka Kuchcińskiego

Biuro Interwencji i Porad Prawnych PiS w Przemyślu jest strefą parlamentarnej pracy marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego. Angażuje się ono w rozwiązywanie problemów województwa podkarpackiego i polityki regionalnej.

Biuro służy pomocą każdemu, kogo dotknęła niesprawiedliwość, niekompetencja lub arogancja urzędów i instytucji, kto potrzebuje wskazówki w korzystaniu z przysługujących mu praw. Bez względu na narodowość, poglądy polityczne czy status społeczny.

W listopadzie 2018 r. odbyły się łącznie 53 porady. Dominowały sprawy z zakresu prawa cywilnego.

Nową kwestią, która pojawiła się w Biurze, jest sprawa pracownicza, dotycząca zmiany warunków wynagrodzenia. Stronie zaproponowano podpisanie aneksu zmniejszającego jej wynagrodzenie, na co strona się nie zgodziła. Czy jednoznaczne jest to z wypowiedzeniem umowy o pracę? Nie.

Jeśli zmiana warunków wynagrodzenia nie dojdzie do skutku na podstawie porozumienia stron, to pracodawca chcąc zmienić te warunki, musi wystąpić do pracownika z tzw. wypowiedzeniem zmieniającym.

Jest ono podobne do wypowiedzenia umowy o pracę, że pracownik od jego otrzymania ma czas równy przysługującemu mu okresu wypowiedzenia do przyjęcia nowych warunków lub ich odrzucenia. Przykładowo, jeśli przewidziany jest miesięczny okres wypowiedzenia to pracownik ma ten właśnie miesiąc na podjęcie decyzji. Ważne, jest że wypowiedzenie zmieniające musi być sporządzone na piśmie, aby niosło za sobą skutki prawne. Pracownik może również, w terminie 7 dni o dnia otrzymania wypowiedzenia zmieniającego, odwołać się do sądu pracy, kwestionując jego zasadność.

Ponadto Biuro Interwencji i Porad PIS w Przemyślu przy Biurze Poselskim Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego  w okresie od 01.11.2018-30.11.2018 r. r. udzielało porad prawnych dotyczących spraw związanych z poniższą tematyką:

 1. prawa karnego i wykroczeniowego;
 2. ogólnego zakresu prawa cywilnego;
 3. prawa rodzinnego;
 4. prawa administracyjnego;
 5. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

Z uwzględnieniem powyższych punktów porady dotyczyły:

Ad 1. Z zakresu prawa karnego i wykroczeniowego:

 • pobicia;
 • wyłudzenia pieniędzy;

Ad 2. Z zakresu ogólnego prawa cywilnego:

 • odwołania darowizny;
 • upadłości konsumenckiej;
 • egzekucji z nieruchomości;
 • odszkodowania z tytułu zalania mieszkania;
 • spłaty zadłużenia;
 • skargi nadzwyczajnej w sprawie budowlanej;
 • sporu ze spółdzielnią mieszkaniową o wykonanie niezbędnych prac na nieruchomości;
 • rozwiązania umowy z operatorem telefonicznym;

Ad 3. Z zakresu prawa rodzinnego:

 • pozwu o rozwiązanie małżeństwa z zaniechaniem orzekania o winie;
 • zmiany kontaktów z małoletnim dzieckiem;
 • uchylenia alimentów;
 • apelacji od wyroku rozwodowego;

Ad 4. Z zakresu prawa administracyjnego:

 • usunięcia barier architektonicznych;
 • wglądu do akt spółdzielni mieszkaniowej;
 • przesunięcia granic nieruchomości;
 • modernizacji gruntów;
 • strat łowieckich;

Ad. 5 Z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych:

 • uzyskanie zaległego wynagrodzenia od pracodawcy;
 • zmiany warunków pracy i płacy

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści