ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Listopadové právní poradenství v kanceláři europoslance Marka Kuchcińského

Kancelář intervence a právního poradenství PiS v Przemyślu je zónou parlamentní práce předsedy Sejmu Marka Kuchcińského. Podílí se na řešení problémů Podkarpatského vojvodství a regionální politiky.

Úřad poskytuje pomoc všem, kteří jsou postiženi nespravedlností, nekompetentností nebo arogancí úřadů a institucí a kteří potřebují poradit při uplatňování svých práv. Bez ohledu na národnost, politické názory nebo sociální postavení.

V listopadu 2018 bylo celkem 53 poradenství. Převažovaly občanskoprávní případy.

Novým problémem, který se v úřadu objevil, je personální záležitost týkající se změny platových podmínek. Jednomu z účastníků řízení byl nabídnut k podpisu dodatek o snížení platu, s čímž účastník řízení nesouhlasil. Jedná se o výpověď pracovní smlouvy? Ne.

Pokud ke změně podmínek odměňování nedojde na základě dohody stran, musí zaměstnavatel, který chce tyto podmínky změnit, dát zaměstnanci tzv. pozměňující oznámení.

Je podobná výpovědi z pracovního poměru v tom smyslu, že zaměstnanec má od obdržení výpovědi lhůtu, která se rovná jeho výpovědní době, aby nové podmínky přijal nebo odmítl. Pokud je například stanovena jednoměsíční výpovědní lhůta, má zaměstnanec tento měsíc na rozhodnutí. Je důležité, že oznámení o změně musí být písemné, aby mělo právní účinky. Zaměstnanec může rovněž do sedmi dnů ode dne doručení oznámení o změně podat odvolání k pracovnímu soudu a zpochybnit jeho oprávněnost.

Kromě toho Intervenční a poradenská kancelář PIS v Przemyślu při parlamentní kanceláři předsedy Sejmu Marka Kuchcinského poskytovala od 1. 11. 2018 do 30. 11. 2018 právní poradenství v záležitostech týkajících se následujících témat:

 1. trestní a přestupkové právo;
 2. obecnou působnost občanského práva;
 3. rodinné právo;
 4. správní právo;
 5. pracovní právo a právo sociálního zabezpečení;

S ohledem na výše uvedené body jsou příslušné rady následující:

Ad 1. Z oblasti trestního a přestupkového práva:

 • bití;
 • podvody s penězi;

Ad 2. Z obecného občanského práva:

 • odvolání daru;
 • spotřebitelský bankrot;
 • vymáhání nemovitostí;
 • odškodnění za zaplavení obydlí;
 • splácení dluhu;
 • mimořádná stížnost ve stavebním řízení;
 • spor s bytovým družstvem ohledně nutných prací na nemovitosti;
 • ukončení smlouvy s telefonním operátorem;

Ad 3. O rodinném právu:

 • žaloba na rozvod manželství se zřeknutím se viny;
 • změny ve styku s nezletilým dítětem;
 • zrušení výživného;
 • odvolání proti rozsudku o rozvodu;

Ad 4. V oblasti správního práva:

 • odstranění architektonických bariér;
 • přístup ke spisům bytového družstva;
 • posunutí vlastnických hranic;
 • modernizace půdy;
 • ztráty při lovu;

Ad. 5 O pracovním právu a sociálním zabezpečení:

 • získání dlužné mzdy od zaměstnavatele;
 • změny pracovních a mzdových podmínek

 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah