POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu: Dla polityka koncepcja państwa i nauki płynące z dzieł Ojca Świętego i kardynała Ratzingera stanowią dobre wskazanie i mocny punkt oparcia

Pod patronatem Prezydenta RP, z udziałem marszałka Sejmu i Senatu odbyła się konferencja z okazji 90. rocznicy urodzin papieża Benedykta XVI.

Podczas konferencji skupiono się m.in. na chrześcijańskich wartościach, relacjach między Kościołem a państwem oraz roli, jaką odegra Kościół na drodze ku odrodzeniu Europy.

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na niezwykłość faktu, jakim w świetle historii było następstwo papieża pochodzącego z Niemiec po papieżu z Polski. Przewodniczący Bundestagu dr Norbert Lammert wydarzenie to nazwał przeznaczeniem.

Joseph Ratzinger był jednym z najbliższych współpracowników Jana Pawła II, przyjacielem. Naturalną koleją rzeczy wydaje się więc to, że ten wielki teolog, intelektualista zasiadł na tronie Piotrowym właśnie po papieżu Polaku.

1-KU129559Marszałek Sejmu Marek Kuchciński mówił o działalności politycznej społeczeństw jako jednym z przedmiotów zainteresowań Benedykta XVI. Zaznaczył, że nauki kardynała Ratzingera skłaniają do pytań o to, „w jaki sposób, podejmując decyzje polityczne oraz stanowiąc prawo, być wiernym wobec prawa objawionego i naturalnego, a jednocześnie odwoływać się do rozumu, czyli podstawy każdej działalności publicznej i jednocześnie w jaki sposób być skutecznym politykiem, skuteczną formacją, która musi wygrać wybory, by realizować swoje programy…” Według Marszałka dobrym wskazaniem i mocnym punktem oparcia są dla polityka koncepcja państwa oraz nauki płynące z dzieł Ojca Świętego i kardynała Ratzingera. „Mam świadomość, że jest to zadanie ogromne – nie tylko naszej pracy dzisiaj w Polsce na rzecz dobra wspólnego, nie tylko w organizacji międzynarodowej, ale w całej polityce w kategoriach globalnych. Temu ogromnemu zadaniu musimy sprostać i kontynuować pracę dla dobra wspólnego”– podkreślił. Przemówienie Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego

1-18013039_1434335323289452_1756629855_o (1)Podczas oświadczenia dla prasy Marszałek zwrócił także uwagę na dwie daty: 90. urodziny Benedykta XVI oraz 60-lecie podpisania traktatów rzymskich. W tym kontekście podkreślił konieczność powrotu do europejskich korzeni, wartości, które przyświecały Ojcom Założycielom Unii Europejskiej pragnącym wolnej od wojen i opartej na chrześcijaństwie Europy.

KU129303Marszałek Senatu Stanisław Karczewski: Człowiek przechodzi od niepamięci o Bogu do niepamięci o człowieku.KU130217Przewodniczący parlamentu Węgier László Kövér zaznaczył, że walka o obecność chrześcijaństwa to walka o podstawowe wartości… Bez silnej tożsamości człowieka nie ma poczucia bytu całego narodu i państwa. Według Kövéra zagrożenie niesie ze sobą dyktat relatywizmu, który wg niego jawi się jako nowa forma totalitaryzmu.KU129512Szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Sadurska przeczytała list od prezydenta, w którym zaznaczył m.in., że Ojciec Święty Benedykt XVI kontynuował dwa zasadnicze nurty pontyfikatu naszego wielkiego rodaka, św. Jana Pawła II. Pierwszym z nich była wyrazista afirmacja tożsamości chrześcijańskiej i katolickiej, ponowne odkrywanie jej głębokich, czystych źródeł. Drugim – dialog Kościoła ze światem współczesnym, przechodzącym poważne przemiany cywilizacyjne.KU129426Przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki: Przyzwyczailiśmy się uznawać, że podstawowym kryterium jest tutaj zasada większości: prawem jest to, co za prawo zostało uznane przez większość społeczeństwa, bądź jego reprezentantów. Benedykt XVI zauważa jednak, że kryterium to jest niewystarczające w przypadku prawa odnoszącego się do godności człowieka i człowieczeństwa.KU129766Prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard Müller: Kościół najlepszym adwokatem godności człowieka.KU120183Rzecznik Benedykta XVI o. Federico Lombardi SJ: Zapomnienie o Bogu, jak również marginalizacja religii w życiu publicznym są zagrożeniem dla życia społecznego i dla ludzkiej godności.

W liście skierowanym do uczestników konferencji Benedykt XVI napisał m.in.: Wybrany temat prowadzi władze państwowe i kościelne do dialogu na temat kluczowego dla przyszłości naszego kontynentu problemu. Zestawienie między pojęciami radykalnie ateistycznymi Państwa i powstaniem Państwa radykalnie religijnego wśród ruchów muzułmańskich prowadzi nasze czasy do sytuacji wybuchowej, której skutki doświadczamy każdego dnia. Te radykalizmy wymagają pilnie, byśmy rozwinęli przekonywujące pojęcie Państwa, które udźwignie konfrontację między tymi wyzwaniami i pomoże je przekroczyć.

foto: P. Kula

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści