ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Předseda Sejmu: Pro politika je koncepce státu a učení z děl Svatého otce a kardinála Ratzingera dobrým ukazatelem a silným opěrným bodem.

Pod záštitou prezidenta Polské republiky a za účasti předsedy Sejmu a Senátu se konala konference u příležitosti 90. výročí narození papeže Benedikta XVI.

Konference se mimo jiné zaměřila na křesťanské hodnoty, vztah mezi církví a státem a roli, kterou bude církev hrát na cestě k obrodě Evropy.

Účastníci konference upozornili na historický význam nástupnictví německého papeže po polském papeži. Předseda Spolkového sněmu Dr. Norbert Lammert označil tuto událost za osudovou.

Joseph Ratzinger byl jedním z nejbližších spolupracovníků a přátel Jana Pavla II. Zdá se přirozené, že tento velký teolog a intelektuál usedl na Petrův stolec po polském papeži.

1-KU129559Předseda Sejmu Marek Kuchciński hovořil o politické činnosti spolků jako o jednom z předmětů zájmu Benedikta XVI. Poukázal na to, že učení kardinála Ratzingera vyvolává otázky, "jak být při přijímání politických rozhodnutí a tvorbě zákonů věrný zjevenému a přirozenému právu a zároveň se odvolávat na rozum, který je základem každé veřejné činnosti, a zároveň jak být účinným politikem, účinnou formací, která musí vyhrát volby, aby mohla realizovat své programy...". Podle mluvčího je pojetí státu politikem a učení z děl Svatého otce a kardinála Ratzingera dobrým ukazatelem a silným opěrným bodem. "Jsem si vědom, že je to obrovský úkol - nejen naše dnešní práce v Polsku pro společné dobro, nejen v mezinárodní organizaci, ale v celé politice v globálním měřítku. Tomuto obrovskému úkolu musíme čelit a pokračovat v práci pro společné dobro," zdůraznil. Projev předsedy Sejmu Marka Kuchcińského

1-18013039_1434335323289452_1756629855_o (1)Ve svém prohlášení pro tisk předseda parlamentu upozornil také na dvě data: Benedikta XVI. 90. narozeniny a 60. výročí podpisu Římských smluv. V této souvislosti zdůraznil, že je třeba vrátit se k evropským kořenům, k hodnotám, jimiž se řídili otcové zakladatelé Evropské unie, kteří chtěli Evropu bez válek a založenou na křesťanství.

KU129303Maršál Senátu Stanisław Karczewski: Člověk přechází od zapomnění na Boha k zapomnění na člověka.KU130217Předseda maďarského parlamentu László Kövér zdůraznil, že boj za přítomnost křesťanství je bojem za základní hodnoty... Bez silné lidské identity neexistuje smysl bytí pro celý národ a stát. Podle Kövéra hrozí nebezpečí z diktátu relativismu, který považuje za novou formu totalitarismu.KU129512Vedoucí prezidentské kanceláře Małgorzata Sadurska přečetla dopis prezidenta, v němž mimo jiné konstatoval, že Svatý otec Benedikt XVI. pokračuje ve dvou základních tendencích pontifikátu našeho velkého krajana, svatého Jana Pavla II. První z nich bylo jasné potvrzení křesťanské a katolické identity, znovuobjevení jejích hlubokých a čistých zdrojů. Druhým byl dialog církve s moderním světem, který prochází velkými civilizačními proměnami.KU129426Arcibiskup Stanisław Gądecki, předseda polské biskupské konference, řekl: "Jsme zvyklí uznávat, že základním kritériem je zde princip většiny: zákon je ten, který byl uznán za zákon většinou společnosti nebo jejími zástupci. Benedikt XVI. si však všímá, že toto kritérium je nedostatečné v případě práva, které se týká lidské důstojnosti a lidskosti.KU129766Kardinál Gerhard Müller, prefekt Kongregace pro nauku víry: Církev je nejlepší obhájce lidské důstojnosti.KU120183Mluvčí Benedikta XVI., fr. Federico Lombardi SJ: Zapomínání na Boha a marginalizace náboženství ve veřejném životě ohrožují společenský život a lidskou důstojnost.

V dopise adresovaném účastníkům konference Benedikt XVI. mimo jiné napsal: Zvolené téma vede státní a církevní autority k dialogu o zásadním problému pro budoucnost našeho kontinentu. Srovnání představ o radikálně ateistickém státě a vzniku radikálně náboženského státu mezi muslimskými hnutími vede naši dobu k výbušné situaci, jejíž důsledky zažíváme každý den. Tyto radikalismy naléhavě vyžadují, abychom vytvořili přesvědčivou koncepci státu, která by dokázala čelit těmto výzvám a překonat je.

foto: P. Kula

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah