DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Predseda Sejmu: Pre politika je koncepcia štátu a učenie diel Svätého Otca a kardinála Ratzingera dobrým ukazovateľom a silným oporným bodom

Pod záštitou prezidenta Poľskej republiky sa za účasti predsedu Sejmu a Senátu konala konferencia pri príležitosti 90. výročia narodenia pápeža Benedikta XVI.

Konferencia sa okrem iného zamerala na kresťanské hodnoty, vzťah medzi Cirkvou a štátom a úlohu, ktorú bude Cirkev zohrávať na ceste k obrodeniu Európy.

Účastníci konferencie upozornili na mimoriadnu skutočnosť, že vo svetle histórie je nástupníctvo pápeža z Nemecka pápežom z Poľska. Predseda Spolkového snemu Dr. Norbert Lammert označil túto udalosť za osudovú.

Joseph Ratzinger bol jedným z najbližších spolupracovníkov a priateľov Jána Pavla II. Zdá sa teda prirodzené, že tento veľký teológ a intelektuál nastúpil na Petrov stolec práve po poľskom pápežovi.

1-KU129559Predseda Sejmu Marek Kuchciński hovoril o politickej aktivite spolkov ako o jednej z tém záujmu Benedikta XVI. Poukázal na to, že učenie kardinála Ratzingera podnecuje k otázkam, "ako byť pri politických rozhodnutiach a tvorbe zákonov verný zjavenému a prirodzenému právu a zároveň sa odvolávať na rozum, ktorý je základom každej verejnej činnosti, a zároveň ako byť účinným politikom, účinnou formáciou, ktorá musí vyhrávať voľby, aby mohla realizovať svoje programy....". Podľa Marshalla sú koncepcia štátu a učenie z diel Svätého Otca a kardinála Ratzingera dobrým vodítkom a silným oporným bodom pre politika. "Som si vedomý, že je to obrovská úloha - nielen našej dnešnej práce v Poľsku pre spoločné dobro, nielen v medzinárodnej organizácii, ale v celej politike v globálnom meradle. Tejto obrovskej úlohe musíme čeliť a pokračovať v práci pre spoločné dobro," zdôraznil. Prejav predsedu Sejmu Mareka Kuchcińského

1-18013039_1434335323289452_1756629855_o (1)Počas svojho vyhlásenia pre novinárov predseda parlamentu upozornil aj na dva dátumy: Benedikta XVI. 90. narodeniny a 60. výročie podpísania Rímskych zmlúv. V tejto súvislosti zdôraznil potrebu návratu k európskym koreňom, k hodnotám, ktorými sa riadili otcovia zakladatelia Európskej únie, ktorí chceli Európu bez vojen a založenú na kresťanstve.

KU129303Predseda Senátu Stanisław Karczewski: Človek prechádza od nepamätania na Boha k nepamätaniu na človeka.KU130217Predseda maďarského parlamentu László Kövér zdôraznil, že boj za prítomnosť kresťanstva je bojom za základné hodnoty... Bez silnej ľudskej identity neexistuje zmysel bytia pre celý národ a štát. Podľa Kövéra nebezpečenstvo prichádza z diktátu relativizmu, ktorý sa podľa neho javí ako nová forma totalitarizmu.KU129512Vedúca kancelárie prezidenta Małgorzata Sadurska prečítala list prezidenta, v ktorom okrem iného konštatoval, že Svätý Otec Benedikt XVI. pokračuje v dvoch základných líniách pontifikátu nášho veľkého rodáka svätého Jána Pavla II. Prvým bolo expresívne potvrdenie kresťanskej a katolíckej identity, znovuobjavenie jej hlbokých a čistých zdrojov. Druhým bol dialóg Cirkvi s moderným svetom, ktorý prechádza veľkými civilizačnými premenami.KU129426Arcibiskup Stanisław Gądecki, predseda Konferencie biskupov Poľska: Zvykneme si uvedomovať, že základným kritériom je tu princíp väčšiny: právom je to, čo za právo uznáva väčšina spoločnosti alebo jej predstavitelia. Benedikt XVI. však poznamenáva, že toto kritérium je nedostatočné v prípade práva týkajúceho sa ľudskej dôstojnosti a ľudskosti.KU129766Prefekt Kongregácie pre náuku viery kardinál Gerhard Müller: Cirkev je najlepším zástancom ľudskej dôstojnosti.KU120183Hovorca Benedikta XVI. Federico Lombardi SJ: Zabúdanie na Boha, ako aj marginalizácia náboženstva vo verejnom živote ohrozujú spoločenský život a ľudskú dôstojnosť.

V liste adresovanom účastníkom konferencie Benedikt XVI. okrem iného napísal: Zvolená téma vedie štátne a cirkevné autority k dialógu o zásadnom probléme pre budúcnosť nášho kontinentu. Konfrontácia medzi predstavami radikálne ateistického štátu a vznikom radikálne náboženského štátu medzi moslimskými hnutiami vedie našu dobu k výbušnej situácii, ktorej dôsledky zažívame každý deň. Tieto radikalizmy si naliehavo vyžadujú, aby sme vytvorili presvedčivú predstavu o štáte, ktorá by znášala konfrontáciu týchto výziev a pomohla ich prekonať.

foto: P. Kula

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah