POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

XXVII Międzynarodowa Konferencja Europa Karpat Karpacz 2020, 8-9 września

fot. mo

Transmisja na żywo – Europa Karpat – Dzień 2

Retransmisja Europa Karpat – Dzień 1 (8 września 2020)

Szanowni Państwo

Od wielu lat organizujemy spotkania pogłębiające współpracę w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Europie Karpat. W dyskusjach rozmawiamy o tym, czym dla każdego z nas jest Europa Karpat, co udało się osiągnąć i przed jakimi stoimy wyzwaniami: Co dalej? Jak dalej? Dlaczego dalej? I o kim warto pamiętać? Omawiamy konkretne wizje dotyczące roku 2020, roku później i – w perspektywie najbliższego pokolenia – co miałoby się stać, aby szeroko pojęta Europa Środkowa mogła zostać sobą, mogła stać się pełnoprawną częścią UE i stała się tyle zwornikiem Europy i Azji, ile kotwicą świata, gdzie człowiek, rodzina, naród/wspólnota, religia, wolności obywatelskie, a także grupa przyjaciół etc. są najważniejsze.

Zapraszamy instytucje, całe państwa, uczonych, praktyków i twórców – wszystkich, którzy chcą swobodnie rozmawiać o tym, jak zachować nasze dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Materiały publikujemy na stronach internetowych i rozszerzamy dyskusję za pośrednictwem zainteresowanych mediów i portali.

Podczas XXVII konferencji Europa Karpat, która w tym roku odbędzie się w ramach Forum Ekonomicznego w Karpaczu, chcemy zwrócić Państwa uwagę m.in. na sprawy Trójmorza, przedsięwzięcia gospodarczo-politycznego, wokół którego rozwija się szereg inicjatyw gospodarczych, politycznych, ale także kulturowych. Wśród nich jest zarówno Fundusz Inwestycyjny Trójmorza, jak i Via Culturalia. Duchowe twierdze naszej cywilizacji oraz różne projekty umacniania współpracy przypominają bohaterowie stulecia – ważne postaci Europy Środkowej mające wielki wpływ na naszą historię i współczesne życie. Wspieramy współpracę młodzieży, uczelni, a szczególnie ochronę środowiska. Wzmacniamy troskę państw o wodę pitną dla mieszkańców Karpat, która staje się strategicznym surowcem dla naszych państw.

Zagadnieniem ważnym, mającym wpływ na współpracę międzynarodową w Europie Karpat, jest rozwój dyplomacji parlamentarnej, którą w VIII kadencji Sejmu i IX kadencji Senatu podniesiono na poziom dotąd niespotykany.

O przyszłości Europy na naszych konferencjach rozmawiamy od początku. Obecnie chcemy przypomnieć projekt Konstytucji Europejskiej i koncepcję Europy Solidarnych Państw, którą sformułowaliśmy podczas VIII kadencji Sejmu. I jak zawsze rozmawiamy o wzmocnieniu współpracy Grupy Wyszehradzkiej, która obchodzić będzie niebawem 30 lat swego istnienia.


Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu RP VIII kadencji
Przewodniczący Karpackiego Zespołu Parlamentarnego

Serdecznie zapraszam do współpracy i zapoznania się z wydawnictwem oraz programem tegorocznej konferencji

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści