DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

XXVII. medzinárodná konferencia Karpatská Európa Karpacz 2020, 8.-9. septembra

foto mo

Priamy prenos - Karpatská Európa - 2. deň

Retransmisia Európa Karpát - 1. deň (8. septembra 2020)

Vážení páni

Už mnoho rokov organizujeme stretnutia na prehĺbenie spolupráce v strednej a východnej Európe a v karpatskej Európe. V diskusiách hovoríme o tom, čo pre každého z nás Karpatská Európa znamená, čo sme dosiahli a aké výzvy pred nami stoja: Čo ďalej? Ako sa posunúť vpred? Prečo ďalej? A kto stojí za to, aby ste si ho zapamätali? Diskutujeme o konkrétnych víziách pre rok 2020, rok po ňom a - z pohľadu budúcej generácie - o tom, čo by sa malo stať, aby sa stredná Európa v širokom zmysle slova stala sama sebou, aby sa stala plnohodnotnou súčasťou EÚ a aby sa stala rovnako kotvou pre Európu a Áziu ako kotvou pre svet, kde sú najdôležitejší ľudia, rodina, národ/spoločenstvo, náboženstvo, občianske slobody, ako aj skupina priateľov atď.

Pozývame inštitúcie, celé krajiny, vedcov, odborníkov a tvorcov - všetkých, ktorí chcú slobodne hovoriť o tom, ako zachovať naše dedičstvo pre budúce generácie. Uverejňujeme materiály na webovej stránke a rozširujeme diskusiu prostredníctvom zainteresovaných médií a portálov.

Počas XXVII. konferencie Európa Karpát, ktorá sa tento rok uskutoční v rámci Hospodárskeho fóra v Karpači, by sme chceli upriamiť vašu pozornosť na problematiku Trojkarpatska, ekonomický a politický projekt, okolo ktorého sa rozvíja množstvo ekonomických, politických a tiež kultúrnych iniciatív. Patrí medzi ne aj Trojmestský investičný fond a Via Culturalia. Duchovné opory našej civilizácie a rôzne projekty na posilnenie spolupráce pripomínajú hrdinov storočia - významné osobnosti strednej Európy, ktoré mali veľký vplyv na naše dejiny a súčasný život. Podporujeme spoluprácu medzi mladými ľuďmi, univerzitami a najmä ochranu životného prostredia. Posilňujeme záujem štátov o pitnú vodu v Karpatoch, ktorá sa stáva strategickým zdrojom pre naše krajiny.

Dôležitou otázkou ovplyvňujúcou medzinárodnú spoluprácu v Karpatskej Európe je rozvoj parlamentnej diplomacie, ktorá sa v ôsmom volebnom období Sejmu a deviatom volebnom období Senátu dostala na nebývalú úroveň.

O budúcnosti Európy hovoríme na našich konferenciách od začiatku. V súčasnosti by sme chceli pripomenúť návrh európskej ústavy a koncepciu Európy solidárnych štátov, ktoré sme sformulovali počas 8. volebného obdobia. A ako vždy hovoríme o posilnení spolupráce Vyšehradskej skupiny, ktorá čoskoro oslávi 30 rokov svojej existencie.


Marek Kuchciński
Predseda Sejmu 8. volebného obdobia
Predseda Karpatskej parlamentnej skupiny

Srdečne vás pozývame na spoluprácu a na získanie ďalších informácií o publikácii a programe tohtoročnej konferencie

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah