POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkanie przewodniczących państw Grupy Wyszehradzkiej

Z inicjatywy marszałka Sejmu odbyły się obrady przewodniczących parlamentów Polski, Czech, Węgier i Słowacji.

– Spotkaliśmy się, aby omówić dwa zagadnienia. Po pierwsze przedyskutować, jaka jest nasza opinia na temat przyszłości Unii Europejskiej i jak ją wzmacniać, by osłabiać różne próby dezintegracji, a jednocześnie jak wzmocnić role parlamentów narodowych państw członkowskich. Drugim obszarem zagadnień były rozmowy na temat konkretnych propozycji działań, które wzmacniałyby współpracę w ramach państw Grupy Wyszehradzkiej – powiedział marszałek Kuchciński. Według marszałka wzmocnienie parlamentów byłoby możliwe dzięki doprecyzowaniu przepisów i terminologii, np. zasady spójności czy subsydiarności funkcjonowania, wynikającej z traktatu lizbońskiego.ku088930

Podczas obrad dyskutowano o problemach, takich jak niekontrolowane migracje, zapewnienie bezpieczeństwa czy starzenie się społeczeństwa, głównie z powodu utraty młodych ludzi wyjeżdżających na Zachód, a także utracie europejskiej tożsamości. Marszałek Kuchciński ponadto przedstawił szereg inicjatyw, mających na celu poprawę świadomości społeczeństw nt. Grupy Wyszehradzkiej – Ta wiedza jest bardzo niewielka – mówił Kuchciński. – To zaledwie kilkanaście procent. Ludzie nie wiedzą, w jakim celu działamy i jak wiele nas łączy – od 700 lat, czyli od Wyszehradu do Wyszehradu – dodał. Podczas spotkania roboczego zgłoszono propozycje, które miałyby poprawić informacje nt. Grupy Wyszehradzkiej, takie jak międzynarodowa wystawa malarska, powiększona wystawa „Od Wyszehradu do Wyszehradu”, przedstawiająca pozytywną współpracę państw V4 na przestrzeni 700 lat, seminaria naukowe „Przywracanie zapomnianej historii”, konkursy literackie czy internetowy portal informacyjno-promocyjny. Marszałek przedstawił propozycję objęcia ochroną UNESCO krajobrazu warownego, czyli fortyfikacji z czasów II wojny światowej oraz cmentarzy wojskowe. Finansowanie projektów według marszałka nie musiałoby pociągać za sobą dużych kosztów; parlamenty wspierałyby je bowiem, obejmując nad nimi patronat. – Chcemy lepiej wykorzystywać Fundusz Wyszehradzki do wspierania wspólnych przedsięwzięć – zaznaczył marszałek. – Zwrócimy się do naszych rządów, by naciskały na promocję Grupy Wyszehradzkiej. Dotąd niespełna 3 proc. Funduszu wykorzystywano do promocji w ramach Unii Europejskiej i to należy zmienić – powiedział marszałek Sejmu.

W obradach udział wzięli  marszałek Senatu Stanisław Karczewski oraz przewodniczący: węgierskiego Zgromadzenia Narodowego Laszlo Kover, czeskiego Senatu Milan Stech, słowackiej Rady Narodowej Andrej Danko oraz wiceprzewodnicząca Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Jaroslava Pokorna Jermanova. Wszyscy rozmówcy zgodzili się co do wzmocnienia współpracy i konieczności zwiększenia wymiany informacji pomiędzy naszymi państwami.

 

ku088824

Przewodniczący słowackiej Rady Narodowej Andrej Danko: Grupa Wyszehradzka jest przykładem wspólnoty, która odświeży wspólnotę europejską.

ku088711

Przewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego László Kövér: Nasze parlamenty powinny mieć większy wpływ na działanie Unii Europejskiej. Jesteśmy łącznikiem między rządem a naszymi obywatelami.

ku088674

Przewodniczący czeskiego Senatu Milan Stech: Grupa Wyszehradzka powinna rozmawiać o tym, jak zapobiegać odejściu pieniędzy z inwestycji na Zachód.

dscf9336

Wiceprzewodnicząca Izby Poselskiej Republiki Czeskiej Jaroslava Pokorna Jermanova

ku088391

ku088450 ku088633ku088690 ku088633ku089129 ku089155

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści