ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Zasedání předsedů Visegrádské skupiny

Z iniciativy předsedy Sejmu se uskutečnilo setkání předsedů parlamentů Polska, České republiky, Maďarska a Slovenska.

- Sešli jsme se, abychom projednali dvě otázky. Za prvé, diskutovat o tom, jaký je náš názor na budoucnost Evropské unie a jak ji posílit, aby se oslabily různé pokusy o dezintegraci, a zároveň jak posílit roli národních parlamentů členských států. Druhým bodem byla diskuse o konkrétních návrzích aktivit, které by posílily spolupráci v rámci zemí Visegrádské skupiny - uvedl maršál Kuchciński. Posílení parlamentů by podle předsedy bylo možné díky vyjasnění pravidel a terminologie, jako je zásada soudržnosti nebo subsidiarity fungování, vyplývající z Lisabonské smlouvy.ku088930

Během setkání se diskutovalo o problémech, jako je nekontrolovaná migrace, zajištění bezpečnosti a stárnutí společnosti, zejména v důsledku úbytku mladých lidí odcházejících na Západ, a také o ztrátě evropské identity. Maršál Kuchciński také představil řadu iniciativ zaměřených na zlepšení povědomí veřejnosti o Visegrádské skupině - Tato znalost je velmi špatná - řekl Kuchciński. - Je to jen asi tucet procent. Lidé nevědí, o co se snažíme a kolik toho máme společného - od 700 let, tedy od Visegrádu k Visegrádu - dodal. Během pracovního setkání byly předloženy návrhy na zlepšení informovanosti o Visegrádské skupině, například mezinárodní výstava obrazů, rozšířená výstava "Od Visegrádu k Visegrádu", která by představila pozitivní spolupráci zemí V4 v průběhu 700 let, vědecké semináře "Obnovení zapomenuté historie", literární soutěže nebo internetový informační a propagační portál. Maršál předložil návrh na rozšíření ochrany UNESCO na opevněnou krajinu, tj. opevnění z druhé světové války a vojenské hřbitovy. Podle maršála by financování projektů nemuselo být spojeno s vysokými náklady; parlamenty by je podpořily tím, že by nad nimi převzaly záštitu. - Chceme lépe využívat Visegrádský fond na podporu společných projektů," řekl. - Požádáme naše vlády, aby se zasadily o podporu Visegrádské skupiny. Na propagaci v rámci Unie byla dosud použita méně než 3 % fondu. To by se mělo změnit - řekl předseda Sejmu.

Jednání se zúčastnili předseda Senátu Stanisław Karczewski a předsedové maďarského Národního shromáždění Laszlo Kover, českého Senátu Milan Štěch, slovenské Národní rady Andrej Danko a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jaroslava Pokorná Jermanová. Všichni zúčastnění se shodli na posílení spolupráce a potřebě zvýšit výměnu informací mezi našimi zeměmi.

 

ku088824

Předseda Slovenské národní rady Andrej Danko: Visegrádská skupina je příkladem společenství, které osvěží evropské společenství.

ku088711

Předseda maďarského Národního shromáždění László Kövér: Naše parlamenty by měly mít větší vliv na fungování Evropské unie. Jsme spojovacím článkem mezi vládou a občany.

ku088674

Předseda Senátu Parlamentu ČR Milan Stech: Visegrádská skupina by měla jednat o tom, jak zabránit odlivu peněz z investic na Západ.

dscf9336

Místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jaroslava Pokorná Jermanová

ku088391

ku088450 ku088633ku088690 ku088633ku089129 ku089155

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah