DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Stretnutie predsedov Vyšehradskej skupiny

Z iniciatívy predsedu Sejmu sa uskutočnilo stretnutie predsedov parlamentov Poľska, Českej republiky, Maďarska a Slovenska.

- Stretli sme sa, aby sme prediskutovali dve otázky. Po prvé, diskutovať o tom, aký je náš názor na budúcnosť Európskej únie a ako ju posilniť, aby sa oslabili rôzne pokusy o dezintegráciu, a zároveň ako posilniť úlohy národných parlamentov členských štátov. Druhým okruhom otázok bola diskusia o konkrétnych návrhoch opatrení, ktoré by posilnili spoluprácu v rámci krajín Vyšehradskej skupiny," povedal maršal Kuchciński. Podľa predsedu parlamentu by posilnenie parlamentov bolo možné objasnením pravidiel a terminológie, ako je zásada súdržnosti alebo subsidiarity fungovania, ktoré vyplývajú z Lisabonskej zmluvy.ku088930

Počas stretnutia sa diskutovalo o problémoch, ako je nekontrolovaná migrácia, zaistenie bezpečnosti alebo starnutie spoločnosti, najmä v dôsledku odchodu mladých ľudí na Západ, ako aj strata európskej identity. Maršal Kuchciński predstavil aj niekoľko iniciatív zameraných na zlepšenie informovanosti verejnosti o Vyšehradskej skupine - Táto informovanosť je veľmi slabá - povedal Kuchciński. - Je to len asi tucet percent. Ľudia nevedia, o čo sa snažíme a koľko toho máme spoločného - od Vyšehradu po Vyšehrad už 700 rokov - dodal. Počas pracovného stretnutia boli predložené návrhy na zlepšenie informovanosti o Vyšehradskej skupine, ako napríklad medzinárodná výstava obrazov, rozšírená výstava "Od Vyšehradu k Vyšehradu", ktorá by prezentovala pozitívnu spoluprácu krajín V4 počas 700 rokov, vedecké semináre "Pripomínanie zabudnutej histórie", literárne súťaže alebo online informačný a propagačný portál. Maršal predložil návrh na rozšírenie ochrany UNESCO na opevnenú krajinu, t. j. opevnenia z druhej svetovej vojny a vojenské cintoríny. Podľa maršala by financovanie projektov nemuselo byť spojené s vysokými nákladmi, pretože parlamenty by ich podporovali tým, že by nad nimi prevzali záštitu. - Chceme lepšie využívať Vyšehradský fond na podporu spoločných podnikov," zdôraznil predseda parlamentu. - Požiadame naše vlády, aby sa zasadili o podporu Vyšehradskej skupiny. Doteraz sa na propagáciu v rámci Únie využívali menej ako 3 % Vyšehradského fondu. Fond sa doteraz využíval na propagáciu v rámci Európskej únie, čo by sa malo zmeniť - povedal predseda Sejmu.

Na stretnutí sa zúčastnili predseda Senátu Stanislaw Karczewski a predsedovia Národného zhromaždenia Maďarska Laszlo Kover, Senátu Českej republiky Milan Štěch, Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko a podpredsedníčka Poslaneckej snemovne Českej republiky Jaroslava Pokorná Jermanová. Všetci zúčastnení sa zhodli na posilnení spolupráce a potrebe zintenzívniť výmenu informácií medzi našimi krajinami.

 

ku088824

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky Andrej Danko: Vyšehradská skupina je príkladom spoločenstva, ktoré osvieži európske spoločenstvo.

ku088711

Predseda maďarského Národného zhromaždenia László Kövér: Naše parlamenty by mali mať väčší vplyv na fungovanie Európskej únie. Sme spojovacím článkom medzi vládou a občanmi.

ku088674

Predseda českého Senátu Milan Stech: Vyšehradská skupina by mala hovoriť o tom, ako zabrániť odchodu investičných peňazí na Západ.

dscf9336

Podpredseda Poslaneckej snemovne Českej republiky Jaroslava Pokorná Jermanová

ku088391

ku088450 ku088633ku088690 ku088633ku089129 ku089155

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah