POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Skarga nadzwyczajna, czyli budowanie zaufania do sądów i zasady sprawiedliwości społecznej

W Biurze Interwencji i Porad Prawnych przy Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Marka Kuchcińskiego można uzyskać pomoc w sporządzeniu wniosku dot. skargi nadzwyczajnej m.in. do Prokuratora Generalnego czy Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dzięki nowej ustawie NIESPRAWIEDLIWE, KRZYWDZĄCE wyroki w nadzwyczajnym trybie będą mogły być wzruszane i będą rozpatrywane przez powołaną właśnie nową Izbę Sądu Najwyższego.

Mimo iż sami nie możemy bezpośrednio pisać do SN, to możemy się z tym zwrócić poprzez ww. organy, a biuro poselskie nam w tym pomoże. Już zgłaszają się pierwsze osoby zainteresowane skorzystaniem z tej instytucji. Dotąd skierowano dwie prośby o wniesienie skargi nadzwyczajnej – w sprawie unieważnienia darowizny i w sprawie unieważnienia ugody sądowej.

 

Byśmy mogli złożyć skargę nadzwyczajną, orzeczenie musi spełniać konieczny warunek, czyli:

1) naruszać zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji,

2) w sposób rażący naruszać prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie,

3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego.

 

Skargę można wnieść w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Dodatkowo skargę nadzwyczajną można wnieść w sprawach, które uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r., aż do 03 kwietnia 2021 r.

 

BIURO INTERWENCJI I PORAD PRAWNYCH

Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1, 37-700 Przemyśl

tel./faks 16 678 49 19

[email protected]

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści