ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Mimořádná stížnost aneb budování důvěry v soudy a zásada sociální spravedlnosti

Kancelář pro právní intervence a poradenství při parlamentní kanceláři poslance Marka Kuchcińského poskytuje pomoc při vypracování mimořádné stížnosti, mimo jiné generálnímu prokurátorovi nebo veřejnému ochránci práv.

Díky novému zákonu lze v mimořádném řízení zrušit NEZÁVISLÉ, TRESTNÍ rozsudky, které budou přezkoumány novým senátem Nejvyššího soudu, který byl právě zřízen.

Přestože se nemůžeme obrátit přímo na Nejvyšší soud, můžeme tak učinit prostřednictvím výše uvedených orgánů a kancelář poslanců nám v tom pomůže. První zájemci o využití této instituce se již hlásí. Dosud byly podány dvě žádosti o mimořádný opravný prostředek - o zrušení daru a o zrušení soudního vyrovnání.

 

Abychom mohli podat mimořádný opravný prostředek, musí rozsudek splňovat nezbytnou podmínku, a to:

1) porušují zásady nebo svobody a práva člověka a občana stanovené v Ústavě,

2) hrubě porušují zákon nesprávným výkladem nebo nesprávným použitím,

3) existuje zjevný rozpor mezi věcnými zjištěními soudu a důkazy shromážděnými ve věci.

 

Stížnost lze podat do pěti let ode dne právní moci napadeného rozhodnutí, a pokud byla podána kasační stížnost nebo kasační opravný prostředek, do jednoho roku ode dne jejich projednání. Kromě toho lze podat mimořádnou stížnost ve věcech, které nabyly právní moci po 17. říjnu 1997, a to až do 3. dubna 2021.

 

ÚŘAD PRO PRÁVNÍ POMOC A PORADENSTVÍ

Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1, 37-700 Przemyśl

tel./fax 16 678 49 19

[email protected]

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah