DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Mimoriadna sťažnosť alebo budovanie dôvery v súdy a zásada sociálnej spravodlivosti

V Kancelárii pre právne intervencie a poradenstvo poslanca Sejmu Mareka Kuchcińského možno získať pomoc pri vypracovaní mimoriadnej sťažnosti, okrem iného na generálneho prokurátora alebo ombudsmana.

Vďaka novému zákonu bude možné v mimoriadnych prípadoch zrušiť nezákonné trestné rozsudky, ktoré bude môcť preskúmať nová komora Najvyššieho súdu, ktorá bola práve zriadená.

Hoci sa nemôžeme obrátiť priamo na Najvyšší súd, môžeme tak urobiť prostredníctvom vyššie uvedených orgánov a kancelária poslanca nám v tom pomôže. Prví záujemcovia o využitie tejto inštitúcie sa už hlásia. Doteraz boli podané dve žiadosti o podanie mimoriadnej sťažnosti - o zrušenie darovania a o zrušenie súdneho zmieru.

 

Aby sme mohli podať mimoriadnu sťažnosť, musí rozhodnutie spĺňať nevyhnutnú podmienku, a to

1) porušujú zásady alebo slobody a práva človeka a občana ustanovené v ústave,

2) hrubo porušujú zákony ich nesprávnym výkladom alebo nesprávnym uplatňovaním,

3) existuje zjavný rozpor medzi podstatnými zisteniami súdu a dôkazmi zhromaždenými vo veci.

 

Žalobu možno podať do piatich rokov odo dňa právoplatnosti napadnutého rozhodnutia, a ak bola proti rozhodnutiu podaná kasačná sťažnosť alebo opravný prostriedok, do jedného roka odo dňa ich preskúmania. Okrem toho je možné podať mimoriadnu sťažnosť vo veciach, ktoré nadobudli právoplatnosť po 17. októbri 1997, do 3. apríla 2021.

 

ÚRAD PRE PRÁVNU POMOC A PORADENSTVO

Wybrzeże Józefa Piłsudskiego 1, 37-700 Przemyśl

tel./fax 16 678 49 19

[email protected]

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah