POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Przemyśl otrzyma ponad 3,5 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG na działania, które mają pobudzić rozwój miasta

O rozstrzygnięciu związanym z naborem w Programie “Rozwój lokalny” poinformował wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Wsparcie z programu otrzyma 29 miast z całej Polski.

Przemyśl jest kolejnym miastem, które znalazło się na się na liście zwycięzców Programu “Rozwój lokalny”. Fundusze z programu przeznaczy przede wszystkim na rozwijanie potencjału turystycznego oraz rekreacyjnego. Miasto ma plan na zwiększenie dostępności do zabytkowej części miasta i działania związane z adaptacją do zmian klimatu.

Program “Rozwój lokalny” to kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich miast. Zgłaszane projekty zawierały długoterminowe, zintegrowane i wielotematyczne koncepcje rozwoju miast. Mają one wpłynąć na poprawę komfortu życia wszystkich mieszkańców – mówił wiceminister Waldemar Buda.

Program “Rozwój lokalny” wspiera inwestycje w środowisko, rozwój gospodarczy i społeczny, efektywność lokalnej administracji publicznej, przez co poprawione zostaną standardy życia dla wszystkich mieszkańców małych i średnich miast. Jego celem jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej kraju.

Wsparcie w programie będzie można wykorzystać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców małych i średnich miast między innymi poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza (przejście na odnawialne źródła energii czy niskoemisyjny transport publiczny), ograniczanie bezrobocia, migracji zarobkowej do dużych miast, wspieranie przedsiębiorczości oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. To także szansa na realizację projektów, które wpisują się w lokalną politykę mieszkaniową. Program kładzie również nacisk na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

Przygotowane w trakcie konkursu finansowanego z Funduszy Norweskich i EOG projekty przyczynią się do stworzenia kompleksowego planu rozwoju środowiskowego, społecznego, gospodarczego i instytucjonalnego zwycięskich miast.

Pieniądze na rozwój polskich miast pochodzą Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG). To forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim.
Pełna lista dofinansowanych miast ukaże się już 9 lipca na stronie www.eog.gov.pl w zakładce poświęconej Programowi “Rozwój lokalny”.

źródło: https://www.gov.pl

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści