ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Przemyśl získá více než 3,5 milionu eur z Norských fondů a fondů EHP na aktivity stimulující rozvoj města.

Výsledek výzvy k předkládání návrhů v rámci programu "Místní rozvoj" oznámil Waldemar Buda, náměstek ministra pro fondy a regionální politiku. Podpora z programu bude poskytnuta 29 městům z celého Polska.

Przemyśl je dalším městem, které se dostalo do užšího výběru programu "Místní rozvoj". Prostředky z programu využije především na rozvoj svého turistického a rekreačního potenciálu. Město má plán na zlepšení dostupnosti historické části města a opatření pro přizpůsobení se změně klimatu.

Program "Místní rozvoj" představuje komplexní podporu rozvoje malých a středních měst. Předložené projekty zahrnovaly dlouhodobé, integrované a multitematické koncepce rozvoje měst. Jejich cílem je zlepšit kvalitu života všech obyvatel," uvedl náměstek ministra Waldemar Buda.

Program "Místní rozvoj" podporuje investice do životního prostředí, hospodářského a sociálního rozvoje, efektivity místní veřejné správy, a tím zlepšuje životní úroveň všech obyvatel malých a středních měst. Jeho cílem je posílit sociální a hospodářskou soudržnost země.

Podporu v rámci programu bude možné získat na aktivity zlepšující kvalitu života obyvatel malých a středních měst, mimo jiné prostřednictvím projektů zaměřených na zlepšení kvality ovzduší (přechod na obnovitelné zdroje energie nebo nízkoemisní veřejnou dopravu), omezení nezaměstnanosti, pracovní migrace do velkých měst, podporu podnikání a posílení místního trhu práce. Je to také příležitost k realizaci projektů, které jsou součástí místní bytové politiky. Program rovněž klade důraz na posílení a zlepšení fungování místní správy.

Projekty připravené v rámci soutěže financované z Norských fondů a fondů EHP přispějí k vytvoření komplexního plánu environmentálního, sociálního, ekonomického a institucionálního rozvoje vítězných měst.

Peníze na rozvoj polských měst pocházejí z Norského finančního mechanismu a Finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (tzv. Norský fond a Fond EHP). Jedná se o formu nevratné zahraniční pomoci, kterou Island, Lichtenštejnsko a Norsko poskytují několika zemím střední a jižní Evropy a pobaltským státům.
Úplný seznam financovaných měst bude zveřejněn 9. července na www.eog.gov.pl v rámci programu "Místní rozvoj".

zdroj: https://www.gov.pl

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah