DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Przemyśl dostane z nórskych fondov a fondov EHP viac ako 3,5 milióna eur na aktivity na podporu rozvoja mesta

Výsledok výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Miestny rozvoj oznámil Waldemar Buda, námestník ministra pre fondy a regionálnu politiku. Podpora z programu bude poskytnutá 29 mestám z celého Poľska.

Przemyśl je ďalším mestom, ktoré sa dostalo do užšieho výberu programu "Miestny rozvoj". Finančné prostriedky z programu použije predovšetkým na rozvoj svojho turistického a rekreačného potenciálu. Mesto má plán na zlepšenie dostupnosti historickej časti mesta a opatrenia na prispôsobenie sa zmene klímy.

Program "Miestny rozvoj" predstavuje komplexnú podporu rozvoja malých a stredných miest. Predložené projekty zahŕňali dlhodobé, integrované a multitematické koncepcie rozvoja miest. Ich cieľom je zlepšiť kvalitu života všetkých obyvateľov," povedal námestník ministra Waldemar Buda.

Program "Miestny rozvoj" podporuje investície do životného prostredia, hospodárskeho a sociálneho rozvoja, efektívnosti miestnej verejnej správy, a tým zlepšuje životnú úroveň všetkých obyvateľov malých a stredne veľkých miest. Jeho cieľom je posilniť sociálnu a hospodársku súdržnosť krajiny.

V rámci programu bude možné podporiť aktivity, ktoré zlepšia kvalitu života obyvateľov malých a stredných miest, okrem iného prostredníctvom projektov na zlepšenie kvality ovzdušia (prechod na obnoviteľné zdroje energie alebo nízkoemisnú verejnú dopravu), zníženie nezamestnanosti, migráciu pracovnej sily do veľkých miest, podporu podnikania a posilnenie miestneho trhu práce. Je to tiež príležitosť realizovať projekty, ktoré sú v súlade s miestnou politikou bývania. Program kladie dôraz aj na posilnenie a zlepšenie fungovania miestnej samosprávy.

Projekty pripravené v rámci súťaže financovanej z nórskych fondov a fondov EHP prispejú ku komplexnému plánu environmentálneho, sociálneho, hospodárskeho a inštitucionálneho rozvoja víťazných miest.

Peniaze na rozvoj poľských miest pochádzajú z Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (t. j. z tzv. Nórskeho fondu a Fondu EHP). Ide o formu nenávratnej zahraničnej pomoci, ktorú Island, Lichtenštajnsko a Nórsko poskytujú približne desiatke krajín strednej a južnej Európy a pobaltským štátom.
Úplný zoznam financovaných miest bude zverejnený 9. júla na stránke www.eog.gov.pl v rámci programu "Miestny rozvoj".

Zdroj: https://www.gov.pl

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah