POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Przemyskie Towarzystwo Kulturalne – działania na rzecz rozwoju, kultury i ochrony przyrody

W niedzielę 30 października w nowym lokalu  – przy Wybrzeżu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Przemyślu – spotkali się członkowie Przemyskiego Towarzystwa Kulturalnego, by podsumować dotychczasową działalność, nakreślić plany na przyszłość i wybrać nowego prezesa, którym został dr Jan Musiał.

Początki PTK sięgają lat 80. i działalności niezależnego środowiska utworzonego podczas Dni Kultury Chrześcijańskiej, skupiającego ludzi kultury, nauki i polityki. Tematyka ówczesnych dyskusji wykraczała daleko poza sprawy przyziemne, zahaczając o filozofię, sztukę, religię czy wielką politykę. W ciągu blisko 20 lat Towarzystwo rozwijało działalność głównie poprzez organizację wystaw, koncertów, konferencji krajowych i międzynarodowych, wykładów, spotkań autorskich i dyskusji z wybitnymi osobowościami z Polski i zagranicy. Zarówno wtedy, jak i teraz wspieramy kulturę, naukę, międzynarodową współpracę, rozwój regionu, turystykę, promujemy lokalne specjały, promujemy bogactwo przyrody i jej ochronę.

Za nami pięć wspaniałych konferencji m.in. o różnorodności biologicznej i kulturowej Karpat, ziołolecznictwie, wybitnych ludziach Kościoła,  geologicznych skarbach, a przed nami działania z Euroregionem Karpackim, który od nowego roku planuje działalność związaną z uruchomieniem funduszy unijnych i rozwijaniem współpracy pomiędzy samorządami w pasie przygranicznym. Transgraniczne Obszary Funkcjonalne, Brama Przemyska, umożliwi współpracę po stronie polskiej i ukraińskiej, a co za tym idzie – realizowanie inwestycji, które dadzą miejsca pracy, jak np. budowy dróg. 

Towarzystwo współpracuje także z powołanymi z początkiem tego roku międzynarodowymi Klubami Europy Karpat, skupiającymi polityków, uczonych, przedstawicieli organizacji pozarządowych z obszaru Europy Środkowej i Wschodniej. Zakres tematyczny jest różnorodny, dotyczy nie tylko kwestii politycznych, społecznych, twardych obszarów, jak bezpieczeństwo, inwestycje, gospodarka, ale i szeroko rozumianej kultury po ochronę środowiska.

W przygotowaniu jest również portal internetowy, będący swego rodzaju pamiętnikiem ludzi walczących o wolność z komunistycznym reżimem. pt. „Ziemia Przemyska i region 1967-1997 – działalność opozycyjna i inicjatywy obywatelskie” (upamiętniającego działalność lokalnego środowiska niezależnego w Polsce południowo-wschodniej do końca XX wieku). Poza wspomnieniami będzie zawierał dotyczące tamtych lat materiały i dokumenty archiwalne oraz fotografie.

W okresie od maja do listopada PTK organizuje cykl 7 sesji popularnonaukowych pt. „Wydarzenia i ludzie XIX i XX wieku – Przemyśl, Ziemia Przemyska i Podkarpacie w Europie Karpat”.

Do udziału w sesjach zostali zaproszeni profesorowie, historycy oraz osobistości – znawcy tematyki zarówno z Polski, jak i zagranicy. Konferencje odbywają się w ramach projektu „Mecenat Kulturalny” i zostały dofinansowane przez województwo podkarpackie – Urząd Marszałkowski w Rzeszowie.

Do 30 października br. odbyło się pięć spotkań:

– 13 maja 2022, Krasiczyn – konferencja Europa Karpat – dwa panele, podczas których dyskutowano o różnorodności Karpat i cywilizacyjnych wędrówkach poprzez karpackie kraje

– 3 lipca 2022, Cisowa – dwie sesje poświęcone dziedzictwu kulturowo-przyrodniczemu i obrazom Karpat w twórczości wybitnych postaci (współorganizator – Zakład Fizjografii i Arboretum Bolestraszyce, dyr. Narcyz Piórecki).

– 30 lipca 2022, Kalwaria Pacławska – spotkanie poświęcone wybitnym postaciom Kościoła.

– 17 września 2022 , Myczkowce – sesja dotycząca bogactwa geologicznego Karpat, przyrodolecznictwa i zielarstwa.

– 23 października 2022, Muczne – spotkanie dotyczące Konwencji Karpackiej, turystyki górskiej, uruchomienia przejścia granicznego w Wołosatem (współorganizator – starosta bieszczadzki Marek Andruch).

Realizacja projektu odbywa się w ramach konkursu „Patriotyzm Jutra” finansowanego przez Muzeum Historii Polski w Warszawie.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści