DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Kultúrne združenie Przemyśl - aktivity pre rozvoj, kultúru a ochranu prírody

V nedeľu 30. októbra sa v nových priestoroch – vo Wybrzeże Marszałka Józefa Piłsudskiego v Przemyśli – stretli členovia Przemyślskej kultúrnej spoločnosti, aby zhrnuli doterajšie aktivity, načrtli plány do budúcnosti a zvolili nového prezidenta, ktorým sa stal Dr. Jan Musiał.

Začiatky PTK siahajú do 80. rokov 20. storočia a aktivity samostatného spoločenstva vytvoreného počas Dní kresťanskej kultúry, združujúceho ľudí kultúry, vedy a politiky. Predmet diskusií v tom čase ďaleko presahoval všedné záležitosti, dotýkal sa filozofie, umenia, náboženstva či veľkej politiky. Spoločnosť už takmer 20 rokov rozvíja svoju činnosť najmä organizovaním výstav, koncertov, národných a medzinárodných konferencií, prednášok, stretnutí s autormi a diskusií s významnými osobnosťami z Poľska a zahraničia. Vtedy aj dnes podporujeme kultúru, vedu, medzinárodnú spoluprácu, regionálny rozvoj, cestovný ruch, propagujeme miestne špeciality, propagujeme bohatstvo prírody a jej ochranu.

Máme za sebou päť skvelých konferencií, vrátane o biologickej a kultúrnej diverzite Karpát, bylinkárstve, vynikajúcich ľuďoch cirkvi, geologických pokladoch a pred nami sú aktivity s Karpatským euroregiónom, ktorý od nového roka plánuje aktivity súvisiace so spustením eurofondov a rozvojom tzv. spolupráce medzi miestnymi samosprávami v prihraničnej oblasti. Cezhraničné funkčné oblasti, Przemyślská brána, umožní spoluprácu na poľskej a ukrajinskej strane, a teda - realizáciu investícií, ktoré vytvoria pracovné miesta, ako je napríklad výstavba ciest. 

Spoločnosť spolupracuje aj s medzinárodnými klubmi Karpatskej Európy, ktoré vznikli začiatkom tohto roka a združujú politikov, vedcov, zástupcov mimovládnych organizácií zo strednej a východnej Európy. Tematický záber je rôznorodý, týka sa nielen politických a sociálnych otázok, ťažkých oblastí ako bezpečnosť, investície, ekonomika, ale aj široko chápanej kultúry až po ochranu životného prostredia.

Pripravuje sa aj internetový portál, ktorý je akýmsi denníkom ľudí bojujúcich za slobodu proti komunistickému režimu. pi „Zemina Przemyśl a región 1967-1997 – opozičné aktivity a občianske iniciatívy“ (pripomínajúce aktivity miestnej nezávislej komunity v juhovýchodnom Poľsku do konca 20. storočia). Okrem spomienok bude obsahovať archívne materiály a dokumenty, ako aj fotografie viažuce sa k týmto rokom.

V období od mája do novembra organizuje PTK sériu 7 populárno-vedeckých relácií pi „Udalosti a ľudia 19. a 20. storočia – Przemyśl, Przemyśl Land a Podkarpacie v r. Európa Karpát.

Na stretnutia boli prizvaní profesori, historici a osobnosti - odborníci na danú tému z Poľska aj zo zahraničia. Konferencie sa konajú v rámci projektu „Kultúrny mecenáš“ a boli spolufinancované Podkarpatským vojvodstvom – Maršálskym úradom v Rzeszowe.

Do 30. októbra. sa uskutočnilo päť stretnutí:

– 13.5.2022, konferencia Krasiczyn – Európa Karpát – dva panely, počas ktorých sa diskutovalo o diverzite Karpát a civilizačných migráciách cez karpatské krajiny

– 3. júla 2022, Cisowa – dve sekcie venované kultúrnemu a prírodnému dedičstvu a obrazom Karpát v dielach významných osobností (spoluorganizátor – Katedra fyziografie a Arborétum Bolestraszce, riaditeľ Narcyz Piórecki).

– 30. júla 2022, Kalwaria Pacławska – stretnutie venované výnimočným osobnostiam Cirkvi.

– 17. septembra 2022, Myczkowce - relácia o geologickom bohatstve Karpát, prírodnej medicíne a bylinkárstve.

– 23.10.2022, Muczne - stretnutie o Karpatskom dohovore, horská turistika, spustenie hraničného prechodu vo Wołosate (spoluorganizátor - starosta Bieszczady Marek Andruch).

Projekt sa realizuje v rámci súťaže „Vlastenectvo zajtrajška“, ktorú financuje Poľské historické múzeum vo Varšave.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah