POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Ponad 66 mln zł dla Podkarpacia w ramach rządowego wsparcia gmin górskich

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to wsparcie dla ponad 200 gmin górskich z 6 województw. Ponad 66 mln zł dla Podkarpacia. Zmieniamy oblicze Polski, wspieramy zrównoważony rozwój każdego regionu, równamy szanse, niwelujemy różnice rozwojowe.

Fundusz to także nasza odpowiedź na wyzwania związane z pandemią koronawirusa. Bardzo poważnie traktujemy wszystkich przedsiębiorców i wszystkie branże, w tym branżę turystyczną. To konkretna odpowiedź na sytuację gmin z terenów górskich związaną z Covid-19 oraz kolejna już forma wsparcia, które przygotowaliśmy, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom pandemii. Wierzymy, że ten 1 mld zł poprawi sytuację w gminach szczególnie dotkniętych ograniczeniami. W ramach RFIL wypłacimy jednostkom samorządu terytorialnego w sumie 13,25 mld zł.

Z Funduszu poza woj. podkarpackim skorzysta: dolnośląskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie i opolskie.

I instrument – wsparcie inwestycyjne: podstawą wyliczenia wysokości wsparcia będą wydatki, które dana gmina poniosła na inwestycje w latach 2016-2020. Dofinansowanie z programu wyniesie 40% średniorocznej wartości wydatków na inwestycje w latach 2016-2020, jednak nie więcej niż 8 mln zł na jedną gminę.

II instrument – 80-proc. rekompensaty za zwolnienia przedsiębiorców z podatku od nieruchomości.

Pieniądze z obu instrumentów można będzie przeznaczyć na finasowanie lub dofinansowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, a także infrastruktury komunalnej związanej z usługami turystycznymi, w szczególności budowy, rozbudowy, przebudowy lub modernizacji:

  • szlaków turystycznych pieszych, rowerowych, konnych, wodnych, narciarskich i turystyki zimowej, a także ich oznakowanie;
  • placów, deptaków, promenad, parków, punktów widokowych;
  • parkingów, wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego;
  • skansenów, muzeów, obiektów kultury regionalnej i innych atrakcji turystycznych;
  • infrastruktury komunalnej koniecznej do rozwoju usług turystycznych, np. dróg, chodników, oczyszczalni ścieków itp.

Do tej pory na pomoc dla przedsiębiorców przeznaczyliśmy już 200 mld zł. W ten sposób uchroniliśmy wiele firm przed upadkiem i miliony osób przed bezrobociem. Myślimy o przyszłości i budowaniu podstawy dynamicznego rozwoju gospodarczego w czasach po zakończeniu pandemii koronawirusa.

Dzięki Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych w bardzo wielu biedniejszych miejscowościach mogą postać inwestycje, na które wcześniej nie było środków.

Program to także wsparcie dla tysięcy firm i setek tysięcy pracowników, które realizują zadania inwestycyjne dla samorządów. To kolejny zastrzyk środków, który pozwala nie tylko na utrzymanie miejsc pracy, ale także umożliwia rozwój przedsiębiorstw.

Nasi poprzednicy spoglądali na rozwój Polski z perspektywy Warszawy oraz innych dużych miast. Ze swoich gabinetów nie dostrzegali problemów słabo rozwiniętych obszarów naszego kraju.

Prawo i Sprawiedliwość

mo

Sejm, Sala Kolumnowa: konferencja poświęcona Rządowemu Funduszowi Inwestycji Lokalnych (25 marca 2021 r.)
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści