DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Viac ako 66 miliónov PLN pre Podkarpatský región v rámci vládnej podpory horských obcí

Miestny investičný fond vlády znamená podporu pre viac ako 200 horských obcí zo 6 vojvodstiev. Viac ako 66 miliónov PLN pre Podkarpatský región. Meníme tvár Poľska, podporujeme udržateľný rozvoj každého regiónu, vyrovnávame príležitosti a odstraňujeme rozdiely v rozvoji.

Fond je tiež našou odpoveďou na výzvy, ktoré predstavuje pandémia koronavírusu. Všetky podniky a všetky odvetvia vrátane cestovného ruchu berieme veľmi vážne. Ide o konkrétnu reakciu na situáciu horských obcí v súvislosti s Covid-19 a o ďalšiu formu podpory, ktorú sme pripravili na boj proti negatívnym účinkom pandémie. Veríme, že táto 1 miliarda PLN zlepší situáciu v obciach, ktoré sú obzvlášť postihnuté obmedzeniami. V rámci RFIL vyplatíme samosprávnym jednotkám celkovo 13,25 miliardy PLN.

Okrem Podkarpatského vojvodstva budú z fondu profitovať aj Dolnośląskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Małopolskie a Opolskie.

I nástroj - investičná podpora: základom pre výpočet výšky podpory budú výdavky, ktoré obec vynaložila na investície v rokoch 2016-2020. Finančné prostriedky z programu budú predstavovať 40% priemernej ročnej hodnoty investičných výdavkov v rokoch 2016-2020, najviac však 8 mil.

II nástroj - 80 % kompenzácia oslobodenia od dane z nehnuteľností pre podnikateľov.

Peniaze z oboch nástrojov možno použiť na financovanie alebo spolufinancovanie verejne prístupnej turistickej infraštruktúry, ako aj obecnej infraštruktúry súvisiacej s turistickými službami, najmä na jej výstavbu, rozšírenie, rekonštrukciu alebo modernizáciu:

  • pešie, cyklistické, jazdecké, vodné, lyžiarske a zimné turistické trasy, ako aj ich značenie;
  • námestia, promenády, parky, vyhliadky;
  • parkoviská, prenájom rekreačného vybavenia;
  • skanzeny, regionálne kultúrne pamiatky a iné turistické atrakcie;
  • komunálna infraštruktúra potrebná na rozvoj služieb cestovného ruchu, napr. cesty, chodníky, čističky odpadových vôd atď.

K dnešnému dňu sme na pomoc podnikateľom vyčlenili tieto prostriedky 200 miliárd PLN. Tým sme zachránili mnohé podniky pred krachom a milióny ľudí pred nezamestnanosťou. Myslíme na budúcnosť a budujeme základy pre dynamický hospodársky rast v postkonavírusovej ére.

Vďaka vládnemu Miestnemu investičnému fondu môžu mnohé chudobnejšie mestá realizovať investície, na ktoré predtým neboli prostriedky.

Program zahŕňa aj podpora pre tisíce spoločností a státisíce zamestnancovktoré vykonávajú investičné úlohy pre miestne orgány. Ide o ďalšiu finančnú injekciu, ktorá umožňuje nielen udržať pracovné miesta, ale aj rozvoj podnikov.

Naši predchodcovia sa na vývoj Poľska pozerali z pohľadu Varšavy a ďalších veľkých miest. Zo svojich kabinetov nevideli problémy zaostalých oblastí našej krajiny.

Právo a spravodlivosť

mo

Sejm, Stĺpová sieň: konferencia o vládnom miestnom investičnom fonde (25. marca 2021)
Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah