POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Ponad 25 mld euro dla polskich rolników

Rząd wzmacnia konkurencyjność i rozwój polskiego rolnictwa, małych gospodarstw oraz rozwój obszarów wiejskich z aspektami przejścia do zielonej i cyfrowej gospodarki. Od stycznia obowiązuje nowa Wspólna Polityka Rolna 2023-2027, której zaplanowane środki wynoszą 25,2 mld EUR.

Plan Strategiczny zakłada m.in.:

wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych 

konkurencyjność, badania naukowe, technologia i  cyfryzacja

poprawę pozycji rolników w  łańcuchu wartości

łagodzenie zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, zrównoważoną produkcję energii

wspieranie zrównoważonego rozwoju i  wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i  powietrze

przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i  krajobrazu

przyciąganie młodych rolników i  ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i  rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w  tym biogospodarki i  zrównoważonego leśnictwa

poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i  zdrowia, w  tym bezpiecznej, bogatej w  składniki odżywcze i  zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

W 2022 roku dopłaty do nawozów w woj. podkarpackim wynosiły 69 454 170.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści