ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Více než 25 miliard EUR pro polské farmáře

Vláda posiluje konkurenceschopnost a rozvoj polského zemědělství, malých farem a rozvoje venkova s aspekty přechodu na zelenou a digitální ekonomiku. Od ledna platí nová Společná zemědělská politika 2023-2027, jejíž plánované prostředky dosahují 25,2 miliardy eur.

Strategický plán mimo jiné předpokládá:

podpora spravedlivých příjmů farmy 

konkurenceschopnost, výzkum, technologie a digitalizace

zlepšení postavení zemědělců v hodnotovém řetězci

zmírňování změny klimatu a přizpůsobování se jí, udržitelná výroba energie

podpora udržitelného rozvoje a účinného hospodaření s přírodními zdroji, jako je voda, půda a vzduch

přispívání k ochraně biologické rozmanitosti, zlepšování ekosystémových služeb a ochraně stanovišť a krajiny

přilákání mladých zemědělců a usnadnění rozvoje podnikání ve venkovských oblastech

podpora zaměstnanosti, růstu, sociálního začlenění a místního rozvoje ve venkovských oblastech, včetně biohospodářství a udržitelného lesnictví

zlepšení reakce zemědělství EU na potravinové a zdravotní potřeby společnosti, včetně bezpečných, na živiny bohatých a udržitelných potravin, jakož i dobrých životních podmínek zvířat.

V roce 2022 budou dotace na hnojiva v Podkarpatsko činilo 69 454 170.

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah