DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Viac ako 25 miliárd EUR pre poľských farmárov

Vláda posilňuje konkurencieschopnosť a rozvoj poľského poľnohospodárstva, malých fariem a rozvoja vidieka s aspektmi prechodu na zelenú a digitálnu ekonomiku. Od januára je v platnosti nová Spoločná poľnohospodárska politika 2023-2027, ktorej plánované prostriedky sú vo výške 25,2 miliardy eur.

Strategický plán okrem iného predpokladá:

podpora spravodlivého príjmu farmy 

konkurencieschopnosť, výskum, technológie a digitalizácia

zlepšenie postavenia poľnohospodárov v hodnotovom reťazci

zmierňovanie zmeny klímy a adaptácia na ňu, udržateľná výroba energie

podpora trvalo udržateľného rozvoja a efektívne hospodárenie s prírodnými zdrojmi, akými sú voda, pôda a vzduch

prispievať k ochrane biodiverzity, zlepšovať ekosystémové služby a chrániť biotopy a krajinu

prilákanie mladých poľnohospodárov a uľahčenie rozvoja podnikania vo vidieckych oblastiach

podpora zamestnanosti, rastu, sociálneho začlenenia a miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach vrátane biohospodárstva a trvalo udržateľného lesného hospodárstva

zlepšenie reakcie poľnohospodárstva EÚ na potravinové a zdravotné potreby spoločnosti vrátane bezpečných, na živiny bohatých a udržateľných potravín, ako aj dobrých životných podmienok zvierat.

V roku 2022 budú dotácie na hnojivá v Podkarpatsko predstavovalo 69 454 170.

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah