POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Oświadczenie przewodniczących Komisji Spraw Zagranicznych na temat Szczytu NATO w Madrycie

My, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych naszych parlamentów (Czech, Estonii, Francji, Hiszpanii, Kanady, Litwy, Łotwy, Polski, Portugalii, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch i Parlamentu Europejskiego) wzywamy członków Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego (NATO) do szybkiego zatwierdzenia przystąpienia Finlandii i Szwecji do sojuszu naszych państw. Ponieważ Rosja kontynuuje nielegalną
i nieuzasadnioną inwazję na Ukrainę, konieczne jest, aby społeczność transatlantycka nadal wysyłała jednoznaczny sygnał, że jesteśmy zjednoczeni w obliczu stałego zagrożenia, jakie powoduje Władimir Putin dla bezpieczeństwa i porządku opartego na prawie międzynarodowym.

NATO nie ma sobie równych jako najbardziej udany i najpotężniejszy obronny sojusz polityczno-wojskowy w historii. Ten sojusz opiera się na naszym oddaniu wartościom demokratycznym
i naszym niezachwianemu zaangażowaniu na rzecz pokoju i bezpieczeństwa w Europie i po drugiej stronie Atlantyku. W obliczu nowej dynamiki geopolitycznej NATO musi przyjąć Finlandię i Szwecję, dwóch lojalnych partnerów, którzy podzielają nasze wartości i wzmocnią nasze zdolności w zakresie obrony zbiorowej.

Finlandia i Szwecja stanowczo wypełniają zasadnicze kryteria członkostwa w NATO, w tym posiadania silnych instytucji demokratycznych i sił wojskowych. Oba kraje brały udział w misjach NATO, wspólnych ćwiczeniach i szkoleniach. Wniosą one technologie wojskowe, wyposażenie
i specjalistyczną wiedzę, które wzmocnią nasz Sojusz w obliczu nowych wyzwań bezpieczeństwa w Europie. Ich udział w Sojuszu będzie kluczem do wzmocnienia bezpieczeństwa Bałtyku
i wzmocnienia wschodniej flanki NATO. Ponadto Finlandia i Szwecja są światowymi liderami
w dziedzinie praw człowieka i podstawowych wolności, które są drogie naszym narodom.

Od początku brutalnej kampanii Putina przeciwko Ukrainie świat był świadkiem okrucieństw rosyjskich sił zbrojnych i bezmyślnego niszczenia szpitali, szkół, instytucji religijnych oraz infrastruktury krytycznej w całym kraju. Niesprowokowana agresja Putina na Ukrainę jest bezpośrednim wyzwaniem dla suwerenności wszystkich pokojowych narodów. Musimy pociągnąć Putina i jego siły bezpieczeństwa do odpowiedzialności za brutalną inwazję na Ukrainę i podjąć wszelkie niezbędne kroki, aby powstrzymać rozszerzanie się konfliktu w Europie.

Szczyt w Madrycie, w Hiszpanii, jest wyjątkową okazją do wzmocnienia NATO i powitania Finlandii i Szwecji jako jego najnowszych członków. Czyniąc to, wyślemy również jasny sygnał do autorytarnych przywódców, którzy chcieliby wykorzystać nowe formy wojny hybrydowej, cyberataków i przymusu gospodarczego do podważenia demokratycznych rządów
– że pozostajemy niezachwiani w obronie naszych narodów, naszych wartości i naszych demokracji.

Bob Menendez                     Pau Marí Klose                      Antonio Gutiérrez Limones

Senat                                         Kongres Deputowanych       Senat

USA                                            Hiszpania                                  Hiszpania

Ali Ehsassi                               Pavel Fischer                         Bogdan Klich

Izba Gmin                                  Senat                                          Senat

Kanada                                       Republika Czeska                   Polska

Marko Mihkelson                 David McAllister                   Laima Andrikienė

Riigikogu                                   Parlament Europejski            Seimas

Estonia                                                                                             Litwa

Rihards Kols                           Piero Fassino                         Marek Ženíšek

Saeima                                       Izba Deputowanych               Izba Poselska                     

Łotwa                                         Włochy                                       Republika Czeska

Marek Kuchciński                Christian Cambon                 Sérgio Sousa Pinto

Sejm                                            Senat                                           Zgromadzenie Republiki

Polska                                         Francja                                       Portugalia

Tom Tugendhat

Izba Gmin

Wielka Brytania

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści