POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Na udzielane w biurze posła M. Kuchcińskiego porady prawne jest stałe zapotrzebowanie

blizej ludziOd stycznia 2010 r. do czerwca 2011 r. udzielono ok. 415 porad. Imiennie zarejestrowanych było 320 osób. Niektóre osoby korzystały z porad parokrotnie. 

Zgłaszający się zostali wysłuchani, każdej osobie udzielono porady prawnej lub skierowano ich sprawę do interwencji poselskiej. Porady były udzielane w formie ustnej oraz w formie pisemnej (sformułowanie pozwu/wniosku do sądu, pisma procesowego, pisma do organów administracji, odwołanie od decyzji organów administracji). 

Porady te dotyczyły spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa spadkowego, prawa lokalowego oraz prawa karnego. 

Porady prawne udzielane były również w celu wyjaśnienia procedur cywilnych/postępowań przed sądem jak i wyjaśnienia procedur administracyjnych obowiązujących przy załatwianiu spraw m.in. z organami władzy samorządowej. 

Miejscowości, z których najczęściej pochodzą interesanci to: Przemyśl i okolice (Żurawica, Fredropol, Prałkowce, Krasiczyn, Bircza) jak i z terenu województwa podkarpackiego (Pruchnik, Lubaczów, Ustrzyki Dolne). 

W zakresie prawa cywilnego porady dotyczyły takich spraw jak: wyjaśnienie warunków dziedziczenia majątku, przyjęcia i odrzucenia spadku, podział spadku, sformułowania pozwów o zapłatę, ostatecznego wezwania dłużników do zapłaty, sformułowania sprzeciwu od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym i upominawczym, podział współwłasności, eksmisja z lokalu mieszkalnego (sprawy te dotyczyły w dużej mierze narastania długu, co w konsekwencji prowadziło do orzeczenia eksmisji, sprawy te łączyły się ze sprawami z zakresu prawa lokalowego). 

Z zakresu prawa rodzinnego porady dotyczyły następujących spraw: rozwodowych, separacji alimentacyjnych, ustanowienia widzeń z dziećmi, ustanowienia rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. 

Porady w zakresie prawa cywilnego i rodzinnego wiązały się równocześnie z sformułowaniem wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych oraz z pomocą w wypełnieniu oświadczenia o stanie majątkowym rodziny, który uprawniał do starania się o takie zwolnienie. W większości przypadków zwolnienie z kosztów sądowych było uzyskiwane. jak i zwolnienie od opłaty stosunkowej od wartości sporu (jedna z osób otrzymała zwolnienie w wysokości ok 3 tys. zł). 

Z zakresu prawa pracy porady dotyczyły spraw: interpretacji przepisów prawa pracy, uprawnień i obowiązków pracowniczych, przywrócenia do pracy, rozwiązania umów o pracę, czy nawet sformułowania wniosku o odszkodowanie za stosowany mobbing. 

Z zakresu prawa ubezpieczeniowego porady dotyczyły następujących spraw: ustalania świadczeń emerytalnych i rentowych, uprawnień do przejścia na wcześniejszą emeryturę (sprawy z tego zakresu były najczęstsze ze względu na nieinformowanie przez pracowników ZUS-u osób zainteresowanych). Sprawy te dotyczyły także uprawnień kombatanckich – sprawy te skierowane zostały do interwencji poselskich. 

Udzielane porady dotyczyły w większości spraw administracyjnych, związanych z procedurą administracyjną przed organami administracji samorządowej i rządowej. Najczęściej pomagano w sformułowaniu pism do Prezydenta Miasta Przemyśla, wójtów gmin, starostów powiatów. Sporządzano odwołania od decyzji administracyjnych, które kierowane były do Samorządowego Kolegium Odwoławczego lub do Wojewody Podkarpackiego. 

Formułowano również odwołania od decyzji administracji rządowej, w zakresie wywłaszczania terenów pod budowę obwodnicy miasta Przemyśla ze względu na nieprawidłowości wynikłe w trakcie wywłaszczania (zaniżone wartości wywłaszczanych nieruchomości, błędy proceduralne). 

Sprawy z zakresu prawa lokalowego czy spółdzielczego są obszarem najczęstszych zapytań przez obywateli. Dotyczą one przede wszystkim: praw lokatorów w przejętych przez nowych właścicieli kamienicach, zapewnienia lokalu zastępczego, wykupu mieszkania, praw przysługujących lokatorom przy konflikcie ze wspólnotą mieszkaniową czy spółdzielnią mieszkaniową. 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści