POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu w Żywcu: Powstaje ustawa wspierająca m.in. pasterstwo

— Wychodzimy naprzeciw problemom, z jakimi borykają się górale. Karpacki zespół parlamentarny przygotowuje projekt ustawy górskiej, projekt wsparcia dla zrównoważonego rozwoju, pasterstwa, kultury rolnej, małych wielopokoleniowych gospodarstw — powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński, otwierając konferencję poświęconą problematyce Karpat.

— Mamy świadomość, że wsparcie z UE to za mało. Musimy ze strony władz państwowych, rządu, angażując w to samorządy wojewódzkie, uruchomić projekty w większym stopniu wspierające obszary górskie, szczególnie pasterstwo — zaznaczył. — W porównaniu z krajami Europy Zachodniej jest niestety bardzo duża różnica, i naszym celem jest tę różnicę zminimalizować. Chcemy ułatwiać  rozwój Karpat w rolnictwie, jednocześnie troszcząc się o zachowanie klimatu, walorów kulturowych, przyrodniczych, które są nam bliskie od wieków — powiedział Kuchciński.

Uczestnicy największy nacisk położyli na konieczność zmian w przepisach wspierających pasterstwo. — Jeśli nie odnowimy, nie wesprzemy hodowli owiec, będzie nam trudno powstrzymać zarastanie terenów górskich, co wpłynie też na osłabianie estetyki krajobrazu — przekonywał marszałek.

Baca Piotr Kohut z Koniakowa, pasterz, zapewniał, że większość krajów ma takie ustawy i poza wsparciem finansowym pasterze potrzebują zmiany legislacji. — Tam pasterstwo ma charakter kulturowy, przykładowo w Piemocie czy w Niemczech, gdzie wspaniale się rozwija. W Polsce musi zostać zagwarantowane prawo do wypasu. Teraz często nasza działalność traktowana jest jako nielegalna — mówił. — My, pasterze, nie jesteśmy ani hodowcami, ani rolnikami. Hodowcą jest gazda, rolnicy są na nizinach. My, pasterze, żeby zachować tradycję dla dobra owiec i produktów, musimy wędrować po górach i pastwiskach. Owce powinny chodzić na wolnym wypasie. Tu jednak tworzą się niezrozumienia i konflikty — mówił.

Marek Kuchciński podkreślił, że namacalne efekty przyniosą działania na poziomie międzynarodowym. Od 10 lat w różne formy wsparcia angażujemy sąsiedzkie parlamenty. — Uruchomiliśmy międzynarodową współpracę, by utrzymać różnorodność biologiczną Karpat, tego unikatowego obszaru na przestrzeni całego kontynentu. Nasze starania dają perspektywę, że w następnym budżecie UE będziemy mogli sfinalizować strategię karpacką, na wzór alpejskiej czy bałtyckiej. To instrument w polityce rozwoju, który ułatwi współpracę i umożliwi wykorzystanie pieniędzy z różnych źródeł finansowania – państwowych, UE, międzynarodowych.  — Karpaty mają wpływ na życie w całym kraju – mówił. Jako jeden z przykładów marszałek podał wodę pitną, która jego zdaniem ma szansę, by niedługo stać się surowcem strategicznym, jak gaz czy ropa,  czerpie źródło w Karpatach. Zwracamy też uwagę na kwestie powodziowe i konieczne zabezpieczenia — powiedział.

Na zakończenie Marek Kuchciński  przypomniał propozycje premiera Morawieckiego, tj. wsparcie dla szeroko rozumianej polityki kulturalnej na obszarach wiejskich, m.in. wsparcie dla świetlic w małych miejscowościach, wsparcie dla zespołów artystycznych…

tekst/ fot. M. Olejnik

DSCF9389 DSCF9402 DSCF9423 (1) DSCF9459 (1) DSCF9513 (1)

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści