DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Predseda Sejmu v Żywci: Pripravuje sa zákon, ktorý má okrem iného podporiť pastierstvo

- Stretávame sa s problémami, ktorým čelia horali. Karpatská parlamentná skupina pripravuje návrh zákona o horách, návrh podpory trvalo udržateľného rozvoja, pastierstva, poľnohospodárskej kultúry, malých viacgeneračných fariem - povedal Marek Kuchciński, predseda Sejmu, ktorý otvoril konferenciu venovanú problémom Karpát.

- Sme si vedomí, že podpora EÚ nestačí. Musíme zo strany štátnych orgánov, vlády, za účasti krajských samospráv, vo väčšej miere spustiť projekty na podporu horských oblastí, najmä pastierstva - zdôraznil. - V porovnaní so západoeurópskymi krajinami je tu, žiaľ, veľmi veľký rozdiel a naším cieľom je tento rozdiel minimalizovať. Chceme uľahčiť  rozvoj Karpát v oblasti poľnohospodárstva a zároveň dbať na zachovanie klimatických, kultúrnych a prírodných hodnôt, ktoré sú nám blízke už po stáročia - povedal Kuchciński.

Účastníci kládli najväčší dôraz na potrebu zmien v predpisoch podporujúcich pastierstvo. - Ak neobnovíme a nepodporíme chov oviec, ťažko zastavíme zarastanie horských oblastí, čo oslabí aj estetiku krajiny, tvrdí maršal.

Bača Piotr Kohut z Koniakowa, pastier, tvrdí, že väčšina krajín má takéto zákony a okrem finančnej podpory potrebujú pastieri aj zmenu legislatívy. - Tam má pastierstvo kultúrny charakter, napríklad v Piemonte alebo v Nemecku, kde sa nádherne rozvíja. V Poľsku musí byť zaručené právo na pastvu. Teraz sa naša činnosť často považuje za nezákonnú, - povedal. - My, pastieri, nie sme ani chovatelia, ani poľnohospodári. Pastier je farmár a farmári žijú v nížinách. My pastieri, aby sme zachovali tradíciu kvôli ovciam a produktom, sa musíme pohybovať po horách a pastvinách. Ovce by sa mali pásť voľne. Tu však vznikajú nedorozumenia a konflikty," povedal.

Marek Kuchciński zdôraznil, že hmatateľné účinky sa dosiahnu opatreniami na medzinárodnej úrovni. Už 10 rokov zapájame susedné parlamenty do rôznych foriem podpory. - Začali sme medzinárodnú spoluprácu s cieľom zachovať biodiverzitu Karpát, tejto jedinečnej oblasti na celom kontinente. Naše úsilie dáva nádej, že v budúcom rozpočte EÚ budeme môcť dokončiť karpatskú stratégiu podľa vzoru alpskej alebo pobaltskej stratégie. Ide o nástroj v revelopmentTým sa uľahčí spolupráca a umožní sa využívanie peňazí z rôznych zdrojov financovania - štátnych, EÚ, medzinárodných. - Karpaty majú vplyv na život v celej krajine - povedal. Ako jeden z príkladov uviedol pitnú vodu, ktorá má podľa neho šancu stať sa strategickou surovinou ako plyn alebo ropa,  Je to prameň v Karpatoch. Pozornosť venujeme aj otázkam povodní a potrebným bezpečnostným opatreniam," povedal.

Na záver Marek Kuchciński pripomenul návrhy premiéra Morawieckého, t. j. podporu široko definovanej kultúrnej politiky vo vidieckych oblastiach, okrem iného. podpora denných centier v malých mestách, podpora umeleckých skupín ...

text / foto M. Olejnik

DSCF9389 DSCF9402 DSCF9423 (1) DSCF9459 (1) DSCF9513 (1)

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah