ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Předseda Sejmu v Żywci: Připravuje se zákon, který má mimo jiné podpořit pastevectví.

- Setkáváme se s problémy, s nimiž se horalé potýkají. Karpatská parlamentní skupina připravuje návrh horského zákona, návrh podpory udržitelného rozvoje, pastevectví, zemědělské kultury, malých vícegeneračních farem - řekl předseda Sejmu Marek Kuchciński, když zahajoval konferenci věnovanou problémům Karpat.

- Jsme si vědomi, že podpora EU není dostatečná. Musíme ze strany státních orgánů, vlády, se zapojením provinčních vlád, zahájit projekty ve větší míře podporující horské oblasti, zejména pastevectví - zdůraznil. - Ve srovnání se západoevropskými zeměmi je zde bohužel velmi velký rozdíl a naším cílem je tento rozdíl minimalizovat. Chceme usnadnit  rozvoj Karpat v oblasti zemědělství a zároveň dbát na zachování klimatických, kulturních a přírodních hodnot, které jsou nám po staletí blízké - řekl Kuchciński.

Účastníci kladli největší důraz na potřebu změn v předpisech na podporu pastýřství. - Pokud neobnovíme a nepodpoříme chov ovcí, těžko zastavíme zarůstání horských oblastí, což oslabí i estetiku krajiny, tvrdí maršálek.

Bača Piotr Kohut z Koniakowa, pastevec, uvedl, že takové zákony má většina zemí a kromě finanční podpory potřebují pastevci i změnu legislativy. - Tam má pastevectví kulturní charakter, například v Piemontu nebo v Německu, kde se skvěle rozvíjí. V Polsku musí být zaručeno právo na pastvu. Nyní je naše činnost často považována za nelegální - řekl. - My, pastýři, nejsme ani chovatelé, ani zemědělci. Pastevec je zemědělec a zemědělci žijí v nížinách. My pastýři, abychom zachovali tradici kvůli ovcím a produktům, se musíme pohybovat po horách a pastvinách. Ovce by se měly volně pást. Ale právě tady vznikají nedorozumění a konflikty," řekl.

Marek Kuchciński zdůraznil, že hmatatelných výsledků bude dosaženo opatřeními na mezinárodní úrovni. Již deset let zapojujeme do různých forem podpory sousední parlamenty. - Zahájili jsme mezinárodní spolupráci s cílem zachovat biodiverzitu Karpat, této jedinečné oblasti na celém kontinentu. Naše úsilí dává naději, že v příštím rozpočtu EU budeme moci dokončit karpatskou strategii po vzoru alpské nebo baltské strategie. Jedná se o nástroj v revelopmentTo usnadní spolupráci a umožní využití peněz z různých zdrojů financování - státních, evropských i mezinárodních. - Karpaty ovlivňují život v celé zemi - řekl. Jako jeden z příkladů uvedl pitnou vodu, která má podle něj šanci stát se strategickou surovinou podobně jako plyn nebo ropa,  Jedná se o pramen v Karpatech. Pozornost věnujeme také problematice povodní a nezbytným bezpečnostním opatřením," řekl.

Na závěr Marek Kuchciński připomněl návrhy premiéra Morawieckého, tj. podporu široce definované kulturní politiky ve venkovských oblastech, mimo jiné. podpora denních center v malých městech, podpora uměleckých skupin ...

text / foto M. Olejnik

DSCF9389 DSCF9402 DSCF9423 (1) DSCF9459 (1) DSCF9513 (1)

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah