POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu: Trzeba wzmocnić znaczenie naszego regionu w polityce europejskiej, wzmocnić suwerenność naszych państw, aby ich interesy nie były lekceważone na forum międzynarodowym

Dyskutujemy o wszystkim co ważne i aktualne pamiętając, że najważniejszym bogactwem ziemi jest człowiek” – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas otwarcia XIX konferencji z cyklu Europa Karpat. Z geopolitycznego punktu widzenia tworzymy pewne centrum Europy. Oprócz takich państw jak Polska, Czechy, Słowacja i Węgry  współpracują z nami Ukraina, czy państwa bałkańskie i Rumunią i Bułgarią – mówił.

Karpaty są regionem niezwykłym, unikatowym szczególnie pod względem kulturowo-przyrodniczym, ale i społecznym. – Mieszka tu ponad 20 mln ludzi, ale jeżeli obliczymy zasób ludzki mieszkańców państw karpackich, doliczymy się ponad 150 mln ludzi – powiedział Kuchciński. Jest to siła, o której powinniśmy pamiętać i działać tak, by być traktowani jak równi z równymi, wolni z wolnymi w całej Unii Europejskiej.

Specyfiką współpracy jest wielowymiarowość Europy Karpat. Pod jednym szyldem mieszczą się przedsięwzięcia, które łączy troska o zachowanie wielokulturowości, bioróżnorodności, a także (troska) o zrównoważony rozwój. Polska angażuje się w projekty dotyczące ochrony środowiska, inicjatywy naukowe, przedsięwzięcia o wymiarze społecznym i ekonomicznych, a także we współpracę polityczną.

Marszałek przekonywał o spójności polityki zagranicznej pomiędzy państwami Europy Środkowej i Wschodniej, czego dowodem może być dobra współpraca w ramach Trójmorza czy Grupy Wyszehradzkiej. Duże nadzieje pokładane są także w państwach karpackich. Podczas Forum podpisano historyczne porozumienie pomiędzy klastrami znad Dunaju i Wisły: Przemyślem, Rużemberokiem, Truskawiecem, Sarospatakiem i Krynicą.

KU199660

Kuchciński przekonywał, że Europa Karpat osiąga pozytywne wynika w dziedzinach takich jak: infrastruktura, gospodarka, energetyka czy środowisko. – Z tego wynika przekonanie, że warto zabiegać o podmiotowość całego regionu, mam na myśli naszą część Europy, aby wzmocnić jego znaczenie w polityce europejskiej, ale również wzmocnić suwerenność naszych państw. Żeby interesy państw nie były lekceważone na forum międzynarodowym – przekonywał. Dodał, że przykładem skuteczności takich działań jest projekt połączeń drogowych ViaCarpatia.

KU199225 KU199263

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści