ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Předseda Sejmu: Je třeba posílit význam našeho regionu v evropské politice a posílit suverenitu našich států, aby jejich zájmy nebyly na mezinárodní úrovni přehlíženy.

Diskutujeme o všem důležitém a aktuálním s ohledem na to, že nejdůležitějším zdrojem země je člověk," řekl předseda Sejmu Marek Kuchciński při zahájení 19. konference z cyklu Karpatská Evropa. Z geopolitického hlediska tvoříme určitý střed Evropy. Kromě zemí, jako je Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko, s námi spolupracují Ukrajina nebo balkánské státy a Rumunsko a Bulharsko," uvedl.

Karpaty jsou výjimečným regionem, jedinečným zejména z hlediska kultury a přírody, ale také ze společenského hlediska. - Žije zde více než 20 milionů lidí, ale když spočítáme lidské zdroje obyvatel karpatských zemí, napočítáme více než 150 milionů lidí," řekl Kuchciński. To je síla, kterou bychom si měli uvědomit a jednat tak, aby se s námi v celé Evropské unii zacházelo jako rovný s rovným, svobodný se svobodným.

Specifikem spolupráce je mnohorozměrnost Karpatské Evropy. Pod jednou hlavičkou se skrývají projekty, které spojuje zájem o zachování multikulturality, biologické rozmanitosti a (péče o) udržitelný rozvoj. Polsko se zapojuje do projektů v oblasti životního prostředí, vědeckých iniciativ, podniků se sociálním a hospodářským rozměrem a také do politické spolupráce.

Řečník se vyslovil pro soudržnost zahraniční politiky zemí střední a východní Evropy, což dokazuje dobrá spolupráce v rámci Trojmezí nebo Visegrádské skupiny. Velké naděje se vkládají také do karpatských zemí. Během fóra byla podepsána historická dohoda mezi klastry z Podunají a Visly: Przemyśl, Ružemberok, Truskavets, Sarospatak a Krynica.

KU199660

Kuchciński uvedl, že Karpatská Evropa dosahuje pozitivních výsledků v oblastech, jako je infrastruktura, hospodářství, energetika nebo životní prostředí. - Z toho vyplývá přesvědčení, že stojí za to usilovat o subjektivitu celého regionu, tedy naší části Evropy, aby se posílil její význam v evropské politice, ale také aby se posílila suverenita našich států. Aby se na mezinárodních fórech nebral ohled na zájmy států," uvedl. Dodal, že příkladem účinnosti těchto opatření je projekt silničního spojení ViaCarpatia.

KU199225 KU199263

 

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah