DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Predseda Sejmu: Je potrebné posilniť význam nášho regiónu v európskej politike, posilniť suverenitu našich štátov, aby sa ich záujmy neznevažovali na medzinárodnej úrovni.

Diskutujeme o všetkom dôležitom a aktuálnom, pričom máme na pamäti, že najdôležitejším zdrojom Zeme je človek," povedal Marek Kuchciński, predseda Sejmu, počas otvorenia 19. konferencie z cyklu Karpatská Európa. Z geopolitického hľadiska tvoríme určitý stred Európy. Okrem krajín ako Poľsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko s nami spolupracujú aj Ukrajina, balkánske štáty a Rumunsko a Bulharsko," povedal.

Karpaty sú výnimočným regiónom, jedinečným najmä z hľadiska kultúry a prírody, ale aj zo sociálneho hľadiska. - Žije tu viac ako 20 miliónov ľudí, ale ak spočítame ľudské zdroje obyvateľov karpatských krajín, napočítame viac ako 150 miliónov ľudí," povedal Kuchciński. To je sila, ktorú by sme si mali uvedomiť a konať tak, aby sa s nami v celej Európskej únii zaobchádzalo ako so seberovnými, slobodnými so slobodnými.

Špecifikom spolupráce je viacrozmernosť karpatskej Európy. Pod jednou zástavou sa skrývajú projekty, ktoré spája záujem o zachovanie multikulturalizmu, biodiverzity a (záujem o) udržateľný rozvoj. Poľsko sa zapája do environmentálnych projektov, vedeckých iniciatív, projektov so sociálnym a hospodárskym rozmerom, ako aj do politickej spolupráce.

Predseda sa vyslovil za súdržnosť zahraničnej politiky krajín strednej a východnej Európy, čoho dôkazom je dobrá spolupráca v rámci Trojhraničnej alebo Vyšehradskej skupiny. Veľké nádeje sa vkladajú aj do karpatských krajín. Počas fóra bola podpísaná historická dohoda medzi klastrami z oblasti Dunaja a Visly: Przemyśl, Ružemberok, Truskavec, Sárospatak a Krynica.

KU199660

Kuchciński uviedol, že Karpatská Európa dosahuje pozitívne výsledky v oblastiach ako infraštruktúra, hospodárstvo, energetika alebo životné prostredie. - Z toho vyplýva presvedčenie, že sa oplatí usilovať o subjektivitu celého regiónu, teda našej časti Európy, aby sa posilnil jej význam v európskej politike, ale aj suverenita našich štátov. Aby sa na medzinárodných fórach nezohľadňovali záujmy štátov," argumentoval. Dodal, že príkladom účinnosti takýchto opatrení je projekt cestného spojenia ViaCarpatia.

KU199225 KU199263

 

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah