POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Marszałek Sejmu w Tatrzańskiej Łomnicy: Rocznice wyjątkowych wydrzeń w historii naszych narodów należy godnie uczcić. Sejm poprze inicjatywy mające wspomóc rozwój naszych krajów

Jest inicjatywa polsko-słowackiej grupy bilateralnej, aby parlamentarzyści przygotowali deklarację o pogłębionej współpracy między Sejmem a Radą Narodową Słowacji, która mogłaby otwierać drogę do organizacji w niedalekiej przyszłości Roku Słowacji i Kultury Słowackiej w Polsce – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas konferencji podsumowującej posiedzenie prezydium Sejmu RP i Rady Narodowej Słowacji.

Marszałek przypomniał o ważnych dla naszych narodów rocznicach, które mogą dać podwaliny wspomnianym inicjatywom. – W przyszłym roku Polska będzie obchodzić 100-lecie odzyskania niepodległości, a Słowacja 100-lecie powstania państwa czechosłowackiego. To wyjątkowe wydarzenia o wielkiej doniosłości historycznej, ale nie mogą one przysłaniać innej ważnej rocznicy – w 2018 roku mijać będzie 50 lat od inwazji na Czechosłowację – podkreślał Marek Kuchciński.

Do najważniejszych zadań, jakie stoją przed naszymi parlamentami, zaliczył rozwój dwustronnej współpracy między parlamentami Polski i Słowacji, podkreślając mocny fundament współpracy, jakim jest nasza sympatia dla Słowaków i Słowacji. Słowacja jest także naszym ważnym partnerem w dziedzinie bezpieczeństwa. Marszałek zaznaczył, że biorąc pod uwagę, że leżymy w Europie Środkowej i tworzymy wschodnią flankę Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz Wielkie Wschodnie Pogranicze Unii Europejskiej powinniśmy zwiększyć wysiłki stabilizujące zarówno Unię, jak i jej najbliższe otoczenie wschodnie i południowe. A więc działać po obu stronach Schengen.

Marszałek Sejmu podkreślił także poparcie Sejmu dla wszystkich inicjatyw i projektów, które sygnalizowałaby rozwój naszej współpracy we wszystkich możliwych obszarach naszej aktywności, szczególnie wspieranie rządów dla przyspieszenia rozwoju infrastruktury, kolejowej, drogowej, lotniczej.

Marszałek Kuchciński, odnosząc się do kwestii Brexitu, stwierdził, że obrona interesów i praw, które mają obecnie obywatele Polski i Słowacji mieszkający w Wielkiej Brytanii, może być skuteczniejsza, jeśli oba parlamenty zaangażują się “mocniej” we współpracę.

Według marszałka wzmocnienie Unii oraz stabilizacja jej otoczenia są osiągalne przy spełnieniu czterech warunków:

Konsekwentnej polityce otwarcia wobec państw Europy Wschodniej i Południowej albo aspirujących do wspólnoty, albo zainteresowanych rozbudową różnych więzi.

Wzmacnianiu współpracy suwerennych państw narodowych tworzących Unię, a nie dzielenie tej wspólnoty na ugrupowania „różnej prędkości”, poprzez np. tworzenie eurozony.

Wzmocnienie roli parlamentów narodowych i tą drogą demokratyzacja UE, zamiast prezentowania kolejnych planów pogłębienia współpracy w postaci „białych ksiąg”..

Zdecydowane powstrzymanie procesu regionalizacji Europy. Czyli odnowa UE poprzez uporządkowanie jej działania wewnątrz, wprowadzenie przejrzystości i uporządkowanie systemu wartości.

Zarówno marszałek Sejmu, jak i przewodniczący Danko podkreślali, że tylko Unia suwerennych i solidarnych państw reprezentujących europejskie narody daje gwarancję dalszego istnienia UE jako ważnego podmiotu w skali globalnej, scalającego a nie dezintegrującego państwa Europy. Wolnościowe doświadczenia naszych narodów pogłębiają zaś niechęć do unijnej federacji.

W obradach prezydiów Sejmu i Narodowej Rady w Tatrzańskiej Łomnicy uczestniczyli również m.in. wicemarszałkowie: Ryszard Terlecki (PiS), Joachim Brudziński (PiS), Małgorzata Kidawa-Błońska (PO) i Barbara Dolniak (Nowoczesna), a także przewodniczący Polsko-Słowackiej Grupy Parlamentarnej Jerzy Polaczek (PiS).

DSCF7120

KU230356 KU229595 KU228882 KU229012 KU229451 KU229417KU229558KU228717KU228861KU228842

23331478_1988954414654111_5938828817656061679_o 23215659_1988954337987452_7637527146959330303_o 23331413_1988954557987430_2529260429168920620_o 23215503_1988953817987504_6063674887220553832_o 23275467_1988953711320848_5964022614186290856_o

 

 

 

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści