POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Komisja Spraw Zagranicznych: Bilans polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej

Komisja Spraw Zagranicznych (SZA) wysłuchała informacji ministra Spraw Zagranicznych na temat współpracy wyszehradzkiej i bilansu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku.

Informację przedstawił sekretarz stanu ds. polityki europejskiej, Polonii oraz dyplomacji publicznej i kulturalnej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. 

Motto polskiej prezydencji V4 „Back on track” („Powrót na właściwe tory”).

Inicjatywy V4 i działania w ramach PL PREZ podzielone zostały na trzy obszary: 

1. Gospodarka i łączność („connectivity”);

2. Bezpieczeństwo;

3. Społeczeństwo.

W tych trzech obszarach PL PREZ wyznaczyła 4 cele:

1. Silna V4 w silnej Europie – cel związany z koordynacją działań państw V4 w UE

2. Powrót do normalności – związany z walką z pandemią COVID-19 i jej skutkami

3. Kontakty międzyludzkie – związany ze wzmocnieniem integracji i spójności w ramach V4, pomiędzy krajami/społecznościami V4.

4. Cyfrowa V4 – e-V4 – związany z rozwojem współpracy V4 w sektorze cyfrowym.

Minister opisał przykłady podejmowanych działań w trakcie polskiej prezydencji. Wymienił m.in.: stworzenie wirtualnego centrum V4 ds. wspólnej walki z pandemią COVID-19, wspólne stanowisko w kwestiach migracyjnych oraz tzw. polityki wschodniej, rocznicową deklarację współpracy oraz deklarację cyfrową, a w warstwie symbolicznej murale, które powstały w stolicach krajów V4.

Jako V4 ministrowie zgłosili listę kluczowych projektów infrastrukturalnych, które powinny zostać uwzględnione w ramach rewizji europejskiej sieci TEN-T (CPK, Via Carpatia, kolej dużych prędkości łącząca stolice V4), ale także podkreślili konieczność poprawy dróg wodnych łączących nasze państwa.

Podjęto także szereg inicjatyw w zakresie ochrony środowiska i klimatu, mających służyć zabezpieczeniu interesów państw Grupy w ramach polityki klimatycznej i energetycznej.

Dziś V4 dzieli się swoimi doświadczeniami z krajami Partnerstwa Wschodniego i Bałkanów Zachodnich, wspierając ich europejskie aspiracje. Poza polityką w obszarach jej działalności znajduje się także międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, który od 2000 roku pozwolił zrealizować blisko 6 tys. projektów z 39 krajów. Z grantów i stypendiów Funduszu korzystają studenci, artyści, promotorzy kultury i naukowcy.

W trakcie polskiego przewodnictwa w V4 odbyło się 20 spotkań premierów, 9 spotkań ministrów spraw zagranicznych, 40 spotkań ministrów konstytucyjnych innych resortów, 12 spotkań parlamentarnych wysokiego szczebla. Minister Szynkowski vel Sęk podkreślił w tym kontekście szczególną aktywność sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych: https://marekkuchcinski.pl/wp-content/uploads/2021/07/PP_z_perspektywy_s-1.pdf

W posiedzeniu uczestniczył również dyrektor Instytutu im. Wacława Felczaka, prof. Maciej Szymanowski, który zwrócił uwagę na wojnę informacyjną nakierowaną na Grupę Wyszehradzką, rekomendował większe zaangażowanie parlamentów w wydarzenia międzynarodowe i wzmocnienie placówek dyplomatycznych, szczególnie o młodych, specjalistycznie przygotowanych dyplomatów.

Prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik podziękował za mocne podkreślenie cyfrowości w polskiej prezydencji. Zaproponował współpracę na wzór realizowanej na poziomie Inicjatywy Trójmorza.

mo

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści