DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Výbor pre zahraničné veci: Zhodnotenie poľského predsedníctva Vyšehradskej skupiny

Výbor pre zahraničné veci (FAC) si vypočul informácie ministra zahraničných vecí o vyšehradskej spolupráci a bilancii poľského predsedníctva Vyšehradskej skupiny od 1. júla 2020 do 30. júna 2021.

Brífing predniesol Szymon Szynkowski vel Sęk, štátny tajomník pre európsku politiku, poľskú a verejnú a kultúrnu diplomaciu na ministerstve zahraničných vecí. 

Motto poľského predsedníctva V4 "Späť na ceste" ("Späť na trať").

Iniciatívy a aktivity V4 v rámci PL PREZ sú rozdelené do troch oblastí: 

1. hospodárnosť a konektivita;

2 Bezpečnosť;

3 Spoločnosť.

V týchto troch oblastiach si PL PREZ stanovil 4 ciele:

1. silná V4 v silnej Európe - Cieľ týkajúci sa koordinácie krajín V4 v rámci EÚ

2. návrat k normálnosti - v súvislosti s bojom proti pandémii COVID-19 a jej následkom

3. medziľudské kontakty - v súvislosti s posilňovaním integrácie a súdržnosti v rámci V4 a medzi krajinami/spoločenstvami V4.

4. digitálny V4 - e-V4 - v súvislosti s rozvojom spolupráce krajín V4 v digitálnom sektore.

Minister uviedol príklady opatrení prijatých počas poľského predsedníctva. Okrem iného spomenul vytvorenie virtuálneho centra V4 pre spoločný boj proti pandémii COVID-19, spoločné stanovisko k otázkam migrácie a tzv. východnej politiky, výročnú deklaráciu o spolupráci a digitálnu deklaráciu a v symbolickej rovine nástenné maľby vytvorené v hlavných mestách krajín V4.

Ako ministri V4 predložili zoznam kľúčových infraštruktúrnych projektov, ktoré by mali byť zahrnuté do revízie európskej siete TEN-T (CPK, Via Carpatia, vysokorýchlostná železnica spájajúca hlavné mestá V4), ale zdôraznili aj potrebu zlepšiť vodné cesty spájajúce naše krajiny.

V rámci klimatickej a energetickej politiky sa začalo aj niekoľko iniciatív v oblasti životného prostredia a klímy, ktorých cieľom je chrániť záujmy krajín skupiny.

Dnes sa V4 delí o svoje skúsenosti s krajinami Východného partnerstva a západného Balkánu a podporuje ich európske ambície. Okrem politiky patrí medzi jej oblasti činnosti aj medzinárodný Vyšehradský fond, ktorý od roku 2000 umožnil realizáciu takmer 6 000 projektov z 39 krajín. Z grantov a štipendií fondu profitujú študenti, umelci, podporovatelia kultúry a vedci.

Počas poľského predsedníctva V4 sa uskutočnilo 20 stretnutí predsedov vlád, 9 stretnutí ministrov zahraničných vecí, 40 stretnutí ústavných ministrov iných rezortov, 12 parlamentných stretnutí na vysokej úrovni. Minister Szynkowski vel Sęk v tejto súvislosti zdôraznil osobitnú činnosť Výboru Sejmu pre zahraničné veci: https://marekkuchcinski.pl/wp-content/uploads/2021/07/PP_z_perspektywy_s-1.pdf

Na stretnutí sa zúčastnil aj riaditeľ Inštitútu Wacława Felczaka, profesor Maciej Szymanowski, ktorý upozornil na informačnú vojnu namierenú proti Vyšehradskej skupine, odporučil väčšie zapojenie parlamentov do medzinárodných podujatí a posilnenie diplomatických misií, najmä mladými špecializovanými diplomatmi.

Michał Kanownik, predseda združenia Digitálne Poľsko, poďakoval za silný dôraz na digitálny rozmer poľského predsedníctva. Navrhol spoluprácu podľa vzoru iniciatívy Tri-Moor.

mo

Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah