ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Výbor pro zahraniční věci: Zhodnocení polského předsednictví Visegrádské skupiny

Zahraniční výbor si vyslechl informace ministra zahraničních věcí o visegrádské spolupráci a bilanci polského předsednictví Visegrádské skupiny od 1. července 2020 do 30. června 2021.

Informaci přednesl Szymon Szynkowski vel Sęk, státní tajemník pro evropskou politiku, polonistiku a veřejnou a kulturní diplomacii na ministerstvu zahraničních věcí. 

Motto polského předsednictví V4 "Zpět na trať" ("Zpět na trať").

Iniciativy a aktivity V4 v rámci PL PREZ jsou rozděleny do tří oblastí: 

1. ekonomika a konektivita;

2 Bezpečnost;

3 Společnost.

V těchto třech oblastech si PL PREZ stanovil 4 cíle:

1. silná V4 v silné Evropě - Cíl týkající se koordinace zemí V4 v rámci EU

2. návrat k normálu - v souvislosti s bojem proti pandemii COVID-19 a jejím důsledkům.

3. mezilidské kontakty - související s posilováním integrace a soudržnosti v rámci V4 a mezi zeměmi/společenstvími V4.

4. digitální V4 - e-V4 - související s rozvojem spolupráce V4 v digitálním sektoru.

Ministr popsal příklady opatření přijatých během polského předsednictví. Zmínil mimo jiné vytvoření virtuálního centra V4 pro společný boj proti pandemii COVID-19, společný postoj k otázkám migrace a tzv. východní politice, výroční prohlášení o spolupráci a digitální prohlášení a v symbolické rovině nástěnné malby vytvořené v hlavních městech zemí V4.

Jako ministři V4 předložili seznam klíčových infrastrukturních projektů, které by měly být zahrnuty do revize evropské sítě TEN-T (CPK, Via Carpatia, vysokorychlostní železnice spojující hlavní města V4), ale také zdůraznili potřebu zlepšit vodní cesty spojující naše země.

Byla rovněž zahájena řada iniciativ v oblasti životního prostředí a klimatu s cílem chránit zájmy zemí skupiny v rámci politiky v oblasti klimatu a energetiky.

V4 dnes sdílí své zkušenosti se zeměmi Východního partnerství a západního Balkánu a podporuje jejich evropské aspirace. Kromě politiky patří k oblastem její činnosti také mezinárodní Visegrádský fond, který od roku 2000 umožnil realizovat téměř 6 000 projektů z 39 zemí. Z grantů a stipendií fondu mají prospěch studenti, umělci, kulturní pracovníci a vědci.

Během polského předsednictví V4 se uskutečnilo 20 schůzek předsedů vlád, 9 schůzek ministrů zahraničních věcí, 40 schůzek ústavních ministrů ostatních resortů a 12 parlamentních schůzek na vysoké úrovni. Ministr Szynkowski vel Sęk v této souvislosti zdůraznil zvláštní činnost Výboru pro zahraniční věci Sejmu: https://marekkuchcinski.pl/wp-content/uploads/2021/07/PP_z_perspektywy_s-1.pdf

Setkání se zúčastnil také ředitel Institutu Wacława Felczaka, profesor Maciej Szymanowski, který upozornil na informační válku namířenou proti Visegrádské skupině, doporučil větší zapojení parlamentů do mezinárodního dění a posílení diplomatických misí, zejména o mladé specializované diplomaty.

Michał Kanownik, předseda sdružení Digitální Polsko, poděkoval za silný důraz na digitální rozměr polského předsednictví. Navrhl spolupráci podle vzoru Trilaterální iniciativy.

mo

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah