POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Litwą a Polską

Z Litwą łączy nas wspólna historia, silne polsko-litewskie państwo, wzajemna sympatia, efektywna współpraca polityczna, gospodarcza, obronna. Na Litwie mieszka ponad 200 tys. Polaków i stanowią oni najliczniejszą mniejszość narodową.

Po II wojnie światowej Litwa stanowiła jedną z republik ZSRR, co uniemożliwiało wzajemne oficjalne relacje pomiędzy naszymi krajami. 26 sierpnia 1991 roku Litwa odzyskała niepodległość, a 5 września 1991 r. wznowiliśmy stosunki dyplomatyczne. W 1992 r. ministrowie spraw zagranicznych naszych krajów podpisali wspólną deklarację o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy, w 1994 zaś – podobne deklaracje podpisali prezydenci obu państw. Nasze relacje są ciepłe. Wspólnie weszliśmy do Unii Europejskiej, mamy też podobne stanowisko w sprawie rozszerzenia NATO o Gruzję i Ukrainę czy budowy Gazociągu Północnego. Podejmowaliśmy wspólne wysiłki w celu przeprowadzenia mediacji w czasie pomarańczowej rewolucji na Ukrainie. Litwa poparła polskie stanowisko w sprawie rosyjskiego embarga nałożonego na polskie mięso i związane z tym zgłoszenia weta przez rząd polski w kwestii nowej umowy UE-Rosja. Prezydenci obu państw zgodzili się w kwestii rozwiązania parlamentu na Ukrainie, również jak w przypadku Polski, Litwa potępiła agresję Rosji na Ukrainę. Litwa zachęca państwa UE do podjęcia wspólnej decyzji o zakazie importu energii z Ostrowca przez UE, co byłoby ekonomicznym ciosem w promowaną przez Rosję inwestycję. Polska, oprócz Szwecji i Norwegii, jest kluczowym partnerem Litwy w polityce energetycznej. W grudniu 2006 roku rządy podjęły decyzję o budowie elektrowni atomowej i utworzeniu wspólnego rynku energetycznego. W elektroenergetyce przełomem był rok 2015, gdy uruchomiono z Litwy dwa połączenia do Szwecji i Polski. Litwa współpracuje z Polską także w sektorze gazowym, realizując zaplanowany w BEMIP projekt budowy połączenia gazowego pod nazwą GIPL, wspierany finansowo przez UE.
Polska i Litwa podejmują również wspólne działania w ramach prac międzyparlamentarnych. Współpraca między polskim Sejmem i litewskim Seimasem prowadzona jest przez trzy grupy: Polsko-Litewską Grupę Parlamentarną, Zgromadzenie Parlamentarne Sejmu i Senatu RP, Sejmu Republiki Litewskiej i Rady Najwyższej Ukrainy oraz Zgromadzenie Poselskie Sejmu RP i Sejmu RL. Oprócz wymienionych stale działają również: Komitet Konsultacyjny Prezydentów Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Litewskiej oraz Rada Współpracy pomiędzy Rządami Litwy i Polski.
W 2014 r. utworzono polsko-litewsko-ukraińską brygadę, nawiązującą do wielowiekowej tradycji współpracy trzech narodów, mieszkających przez stulecia w jednym państwie – Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści