POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Spotkania bilateralne na początek dwudniowego międzynarodowego Szczytu Parlamentarnego w Sejmie i Senacie

4 czerwca w Parlamencie odbyły się spotkania z udziałem marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego oraz wicemarszałka Ryszarda Terleckiego z przewodniczącymi parlamentów Armenii, Turcji i Bułgarii, a także posłami z grup bilateralnych. Rozmowy towarzyszyły IV Szczytowi Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. W głównej mierze dotyczyły wzajemnych relacji i współpracy miedzy krajami. W spotkaniach uczestniczyła również Agnieszka Kaczmarska, szef Kancelarii Sejmu.

Marszałek Kuchciński spotkał się z przewodniczącym Zgromadzenia Narodowego Armenii Araratem Mirzoyanem. Wśród poruszanych zagadnień była współpraca parlamentarna. Omówiono także bieżącą sytuację w Armenii oraz doświadczenia związane z aksamitną rewolucją. Marszałek Sejmu nawiązał do obchodów 100-lecia Sejmu Ustawodawczego i odzyskania niepodległości przez Polskę. Pogratulował też politykom ormiańskim za wstąpienie na drogę demokratyzacji kraju. – Darzymy Armenię i Zgromadzenie Parlamentarne Armenii szczególnym sentymentem między innymi z tego powodu, że przywiązujemy wagę do tradycji i dziejów, a także pamiętamy o tym, że dwa lata temu obchodziliśmy 650-lecie funkcjonowania diaspory ormiańskiej w Polsce oraz 25-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Armenią – podkreślił marszałek Kuchciński. W czasie rozmowy poruszono też kwestię tematyki szczytu #EUROWAW2019. – W kontekście zmian, jakie nastąpiły w naszej części Europy po rozpadzie Związku Sowieckiego warto wymienić się doświadczeniami, jak nasze państwa postrzegają te 30-letnie zmiany. Jedną z fundamentalnych podstaw to kwestia bezpieczeństwa i poszukiwanie różnych form współpracy międzypaństwowej, a także zapewnienie bezpieczeństwa czyli stabilizacji w całym regionie – mówił Marek Kuchciński.

Przewodniczący Mirzoyan zaznaczył, że w parlamencie powstała Grupa Przyjaźni Polsko-Armeńskiej. Podkreślił także, że ma świadomość, iż w obecna Polsce diaspora armeńska ma gwarancję obrony i dobrze funkcjonuje. Na wielowiekową obecność Ormian w Polsce i wzorowe współistnienie tej mniejszości wskazywał także przewodniczący polsko-armeńskiej grupy parlamentarnej poseł Tadeusz Woźniak, który spotkał się w Sejmie z Rubenem Rubinyanem, przewodniczącym Stałego Komitetu ds. Stosunków Zagranicznych ZN Armenii. Mówił też o dobrych relacjach i współpracy w ramach polsko-ormiańskiej grupy parlamentarnej, istniejącej od 1991 r. Dodał, że Polacy mogą dzielić się z Ormianami doświadczeniami zwłaszcza na polu samorządowym, a spotkanie w czasie szczególnej rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów w 1989 r. jeszcze bardziej podkreśla wagę utrzymywania relacji pomiędzy oboma krajami.

Przewodniczący Emil Hristov wyraził wdzięczność za zaangażowanie Polski na forum unijnym w integrację Bałkanów Zachodnich oraz obronę ogólnoeuropejskich wartości i samostanowienia parlamentów i państw narodowych. – Już po raz drugi zostałem zaproszony na szczyt #EUROWAW2019 za co jestem niezmiernie wdzięczny polskiemu parlamentowi. Bardzo cenię deklarowane przez wicemarszałka Terleckiego chęci poszerzenia współpracy parlamentarnej. Polska inicjując współpracę w regionie Trójmorza przyjmuje na siebie odpowiedzialną rolę lidera państw tego regionu. Bułgaria to dostrzega i jest wdzięczna za poparcie Polski w integracji Bałkanów Zachodnich z UE. Uważamy, że zainicjonowana przez Polaków inicjatywa Trójmorza zostanie na forum unijnym oceniona właściwie, a rozwój tej integracji będzie przez UE wsparty – powiedział wiceprzewodniczący Zgromadzenia Narodowego Bułgarii.

cis

Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści