ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Bilaterální jednání na začátku dvoudenního mezinárodního parlamentního summitu v Sejmu a Senátu

Dne 4. června se v parlamentu uskutečnila jednání za účasti předsedy Sejmu Marka Kuchcińského a místopředsedy Sejmu Ryszarda Terleckého s předsedy parlamentů Arménie, Turecka a Bulharska a s poslanci bilaterálních skupin. Jednání doprovázelo 4. summit předsedů parlamentů zemí střední a východní Evropy. Týkaly se především vzájemných vztahů a spolupráce mezi zeměmi. Jednání se zúčastnila také Agnieszka Kaczmarska, vedoucí Kanceláře Sejmu.

Předseda Kuchciński se setkal s předsedou Národního shromáždění Arménie Araratem Mirzojanem. Jednalo se mimo jiné o parlamentní spolupráci. Diskutovalo se také o současné situaci v Arménii a o zkušenostech ze sametové revoluce. Předseda Sejmu připomněl oslavy 100. výročí Sejmu a znovuzískání nezávislosti Polska. Zároveň poblahopřál arménským politikům k tomu, že se vydali na cestu demokratizace země. - K Arménii a Arménskému parlamentnímu shromáždění chováme zvláštní náklonnost, mimo jiné proto, že přikládáme význam tradici a historii, a připomínáme si, že jsme před dvěma lety oslavili 650. výročí arménské diaspory v Polsku a 25. výročí navázání diplomatických vztahů mezi Polskem a Arménií - zdůraznil maršál Kuchciński. V průběhu rozhovoru bylo také otevřeno téma summitu #EUROVAW2019. - V souvislosti se změnami, ke kterým došlo v naší části Evropy po rozpadu Sovětského svazu, stojí za to vyměnit si zkušenosti s tím, jak naše země tyto třicetileté změny vnímají. Jedním ze základních východisek je otázka bezpečnosti a hledání různých forem mezistátní spolupráce, stejně jako zajištění bezpečnosti či stability v celém regionu - řekl Marek Kuchciński.

Předseda Mirzojan poznamenal, že v parlamentu byla založena skupina polsko-arménského přátelství. Zdůraznil také, že si je vědom toho, že arménská diaspora má dnes v Polsku zaručenou ochranu a dobře funguje. Na staletou přítomnost Arménů v Polsku a příkladné soužití této menšiny poukázal také předseda polsko-arménské parlamentní skupiny, poslanec Tadeusz Woźniak, který se v Sejmu setkal s předsedou Stálé komise pro zahraniční vztahy Arménského národního svazu Rubenem Rubinyanem. Hovořil také o dobrých vztazích a spolupráci v rámci polsko-arménské parlamentní skupiny, která existuje od roku 1991. Dodal, že Poláci se mohou s Armény podělit o své zkušenosti, zejména v oblasti samosprávy, a setkání během mimořádného výročí prvních částečně svobodných voleb v roce 1989 ještě více zdůrazňuje význam udržování vztahů mezi oběma zeměmi.

Prezident Emil Hristov vyjádřil na fóru EU vděčnost za závazek Polska k integraci západního Balkánu a k obraně celoevropských hodnot a sebeurčení parlamentů a národních států. - Na summit #EUROVAW2019 jsem byl pozván již podruhé, za což jsem polskému parlamentu nesmírně vděčný. Velmi oceňuji deklarovanou snahu pana místodržitele Terleckého o rozšíření parlamentní spolupráce. Polsko se zahájením spolupráce v regionu Trojmoří ujímá odpovědné role lídra zemí v regionu. Bulharsko si to uvědomuje a je vděčné za podporu Polska při integraci západního Balkánu do EU. Věříme, že iniciativa Trojmezí z polské iniciativy bude na fóru EU náležitě zhodnocena a rozvoj této integrace bude ze strany EU podpořen - řekl místopředseda bulharského Národního shromáždění.

tis

Facebook
Cvrlikání

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah