POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

Planowane posiedzenia komisji i podkomisji sejmowych – Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ)

15 września 2020 (wtorek), godz. 17:00

sala nr 412, bud. U

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość

  • Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w roku 2019 (druk nr 522) w zakresie działania Komisji
  • – przedstawia prezes Najwyższej Izby Kontroli.
  • Rozpatrzenie Informacji Ministra Klimatu na temat stanu wdrażania programów Mój Prąd oraz Czyste Powietrze.

17 września 2020 (czwartek), godz. 11:00

sala nr 412, bud. U

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość

  • Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli o przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego
  • – przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

17 września 2020 (czwartek), godz. 12:30Wspólne posiedzenie komisji: GMZ i OSZ

ODWOŁANE

sala nr 412, bud. U

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

  • Informacja na temat gospodarki wodno-ściekowej w kontekście ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu wód i stanu wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
  • Referują:
  • – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  • – Minister Klimatu.
Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści