MAREK KUCHCIŃSKI

ČLEN REPUBLIKY - 22

JÍDELNÍ LÍSTEK

Plánované schůze parlamentních výborů a podvýborů - Výbor pro životní prostředí, přírodní zdroje a lesnictví (OSZ)

15 września 2020 (wtorek), godz. 17:00

místnost č. 412, budova. U

Zasedání bude probíhat s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku.

  • Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji do Spraw Kontroli Państwowej sprawozdania z działalności Najwyższej Izby Kontroli w roku 2019 (druk nr 522) w zakresie działania Komisji
  • – przedstawia prezes Najwyższej Izby Kontroli.
  • Rozpatrzenie Informacji Ministra Klimatu na temat stanu wdrażania programów Mój Prąd oraz Czyste Powietrze.

17 września 2020 (czwartek), godz. 11:00

místnost č. 412, budova. U

Zasedání bude probíhat s využitím elektronických prostředků komunikace na dálku.

  • Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli o przeciwdziałaniu zagrożeniom wynikającym z zalegania materiałów niebezpiecznych na dnie Morza Bałtyckiego
  • – przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.

17 września 2020 (czwartek), godz. 12:30Společná schůze výborů: GMZ i OSZ

ODWOŁANE

místnost č. 412, budova. U

Posiedzenie będzie prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość.

  • Informacja na temat gospodarki wodno-ściekowej w kontekście ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu wód i stanu wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
  • Referują:
  • – Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej,
  • – Minister Klimatu.
Sdílet na facebook
Facebook
Sdílet na twitter
Cvrlikání
Sdílet na linkedin
LinkedIn

Události

parlamentní výbory

Právo a spravedlnost

Vyhledávání

Archiv

Archiv
Přejít na obsah