DEPUTAT ÎN PARLAMENTUL REPUBLICII RP - CIRCUMSCRIPȚIA 22

PONUKA

Plán zasadnutí parlamentných výborov a podvýborov - Výbor pre životné prostredie, prírodné zdroje a lesníctvo (OSZ)

15. septembra 2020 (utorok), 17:00

miestnosť č. 412, budova U

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie na diaľku

  • Posúdenie a vydanie stanoviska pre Výbor pre štátnu kontrolu k správe o činnosti Najvyššieho kontrolného úradu v roku 2019 (tlač 522) v pôsobnosti výboru
  • - predkladá predseda najvyššej kontrolnej inštitúcie.
  • Preskúmanie informácií ministra pre klímu o stave realizácie programov My Current a Čisté ovzdušie.

17. septembra 2020 (štvrtok), 11:00 hod.

miestnosť č. 412, budova U

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie na diaľku

  • Prerokovanie informácie Najvyššej kontrolnej komory o výsledkoch inšpekcií zameraných na boj proti hrozbám, ktoré predstavujú nebezpečné materiály uložené na dne Baltského mora
  • - predkladá predseda najvyššej kontrolnej inštitúcie.

17. septembra 2020 (štvrtok), 12:30 hod.Spoločné zasadnutie výborov: GMZ i OSZ

ZRUŠENÉ

miestnosť č. 412, budova U

Zasadnutie sa uskutoční prostredníctvom elektronických prostriedkov komunikácie na diaľku.

  • Informácie o hospodárení s vodou a odpadovými vodami v kontexte ochrany životného prostredia s osobitným dôrazom na monitorovanie vody a stav realizácie Národného programu čistenia komunálnych odpadových vôd.
  • Ref:
  • - Minister pre námorné záležitosti a vnútrozemskú plavbu,
  • - Minister pre klímu.
Facebook
Twitter

Diania

parlamentné výbory

Právo a spravodlivosť

Vyhľadávanie

Archívy

Archívy
Preskočiť na obsah