POSEŁ NA SEJM RP - OKRĘG 22

MENU

„Świadectwo politycznej dojrzałości”. Sejm uchwałą uczcił 450-lecie Unii Lubelskiej

1 lipca 1569 r. na sejmie walnym w Lublinie podpisany został akt unii Wielkiego Księstwa Litewskiego i Królestwa Polskiego. Powołana w tej sposób Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się jednym z najpotężniejszych organizmów politycznych ówczesnej Europy. W związku z 450. rocznicą tego wydarzenia posłowie, podczas 82. posiedzenia, przez aklamację podjęli specjalną uchwałę. Podkreślili w niej, że polsko-litewska unia umożliwiła narodziny wyjątkowego systemu państwowości i była jednym z najważniejszych wydarzeń stulecia na kontynencie.

„Akt zawarcia unii stanowił dowód nie tylko praktycznej realizacji idei epoki renesansu, ale też nowatorskiej myśli prawnej oraz świadectwo dojrzałości politycznej elit politycznych obu państw” – napisano w uchwale.

Sejm podkreślił w dokumencie, że akt Unii Lubelskiej powołał do życia „wspólnotę wielonarodową i wieloreligijną, zbudowaną na wartościach republikańskich, na idei tolerancji, politycznych negocjacji i wzajemnego poszanowania”, zaś „Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się pomostem pomiędzy Wschodem a Zachodem, ostoją demokracji i prawdziwym Antemurale Christianitatis”.

Posłowie wyrazili także nadzieję, że tradycje kształtowania tożsamości politycznej i kultury parlamentarnej obywateli dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów zajmą należne miejsce w historii parlamentaryzmu Litwy i Polski.

W specjalnym przesłaniu przygotowanym na okoliczność 450-lecia Unii Lubelskiej przewodniczący Seimasu Republiki Litewskiej Viktoras Pranckietis podkreślił, że akt ten stanowi świadectwo wyjątkowego porozumienia politycznego dwóch państw. – Zawarte w unii rozwiązania, oparte na multikulturalnej i wielonarodowej tradycji monarchii jagiellońskiej, były nowatorskie i zbudowały jedno z najpotężniejszych państw na kontynencie. 450. rocznica Unii Lubelskiej stanowi doskonałe świadectwo łączącej nas jedności – powiedział przewodniczący litewskiego parlamentu w nagraniu, które zostało zaprezentowane w Sali Plenarnej.


Facebook
Twitter

Wydarzenia

Komisje Sejmowe

Prawo i sprawiedliwość

Wyszukiwanie

Archiwum

Archiwum
Przejdź do treści